My logo

ปกติแล้วการทำ Balancing จะทำกับชิ้นส่วนของเครื่องจักรที่มีการหมุน เช่น เพลาข้อเหวี่ยว, เพลาขับต่างๆ, ใบพัดลม, ใบจักร, ชุดโรเตอร์ของเครื่องยนต์กังหันแก๊ส หรือแม้แต่ล้อรถยนต์ ซึ่งถ้าขนาดของความเร็วรอบในการใช้งานไม่สูงก็มักจะไม่พบปัญหาในการใช้งานทั้งนี้ เนื่องจากขนาดของ Unbalanced Force ที่น้อยมาก แต่ถ้าความเร็วรอบในการใช้งานสูงก็จะเกิดปัญหาเรื่องของการสั่นสะเทือนขึ้นส่งผลให้ชิ้นส่วนต่างๆ มีอายุการใช้งานที่สั้นลงกว่าปกติ จนสุดท้ายชิ้นส่วนหรือเครื่องจักรได้รับความเสียหายตามมา ปัญหาเรื่องของ Unbalanced อาจมีสาเหตุเกิดจาก การออกแบบที่ไม่ได้คำนึงถึงปัญหานี้ตั้งแต่แรก ปัญหาจากการผลิต เช่น เกิดโพรงหดตัวภายในชิ้นงาน, การควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต เป็นต้น ปัญหาจากระหว่างการใช้งาน เช่น ใบพัดได้รับความเสียหายบางส่วน รูปที่ 1 (a) ตัวอย่างปัญหา Unbalanced อันเนื่องมาจากโพรงหดตัวในชิ้นงาน (b) กรณีที่ชิ้นงานไม่มีปัญหาเรื่องโพรงหดตัว Unbalanced Force

Read more

  การคำนวณการถ่วงสมดุล (Balancing) ปกติแล้วการทำ การคำนวณการถ่วงสมดุล Balancing จะทำกับชิ้นส่วนของเครื่องจักรที่มีการหมุน เช่น เพลาข้อเหวี่ยว, เพลาขับต่างๆ, ใบพัดลม, ใบจักร, ชุดโรเตอร์ของเครื่องยนต์กังหันแก๊ส หรือแม้แต่ล้อรถยนต์ ซึ่งถ้าขนาดของความเร็วรอบในการใช้งานไม่สูงก็มักจะไม่พบปัญหาในการใช้งานทั้งนี้ เนื่องจากขนาดของ Unbalanced Force ที่น้อยมาก แต่ถ้าความเร็วรอบในการใช้งานสูงก็จะเกิดปัญหาเรื่องของการสั่นสะเทือนขึ้นส่งผลให้ชิ้นส่วนต่างๆ มีอายุการใช้งานที่สั้นลงกว่าปกติ จนสุดท้ายชิ้นส่วนหรือเครื่องจักรได้รับความเสียหายตามมา ปัญหาเรื่องของ Unbalanced อาจมีสาเหตุเกิดจาก 1. การออกแบบที่ไม่ได้คำนึงถึงปัญหานี้ตั้งแต่แรก 2. ปัญหาจากการผลิต เช่น เกิดโพรงหดตัวภายในชิ้นงาน, การควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต เป็นต้น 3. ปัญหาจากระหว่างการใช้งาน เช่น ใบพัดได้รับความเสียหายบางส่วน รูปที่ 1 (a) [...]
วิดีโอ เรียนออนไลน์ SOLIDWORKS ขั้นพื้นฐาน เรียนรู้วิธีการเขียนแบบ 3 มิติ เบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญในการใช้งานโปรแกรม SOLIDWORKS การออกแบบชิ้นงานทางเครื่องกลเป็นหลัก โดยจะสอนถึงการสร้างชิ้นงาน (Part), การสร้างชิ้นงานประกอบ (Assembly), การสร้างเอกสารแบบสั่งงาน (Drawing) จากโมเดลชิ้นงาน 3D Model ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การทำงานขั้นพื้นฐานในการออกแบบเบื้องต้น ภาพรวมของการใช้งาน SOLIDWORKS ว่าสามารถใช้งานอะไรได้บ้าง การใช้งานคำสั่งในการเขียนชิ้นงานเบื้องต้น เรียนง่าย ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน SOLIDWORKS คือ โปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบชิ้นงานที่เป็นรูปแบบงาน 3 มิติ โดยตัวโปรแกรมได้ถูกพัฒนาออกมาเพื่อให้ใช้งานได้ง่าย โปรแกรม SOLIDWORKS มีเครื่องมือที่หลากหลายที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจัดการกับปัญหาที่มีความซับซ้อน และการทำงานที่มีรายละเอียดที่สำคัญ คุณสมบัติใหม่ๆ ที่ทางผู้พัฒนาโปรแกรมจะช่วยให้ผู้ใช้งานปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้งานเพื่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมไปสู่กระบวนการผลิตได้เร็วขึ้น [...]

ก่อนจะตัดสินใจ มาทำความรู้จัก SOLIDWORKS แต่ละแพคเกจ แนะนำฟีเจอร์ SOLIDWORKS แต่ละแพคเกจที่เหมาะกับงานของคุณ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม: SOLIDWORKS หรือปรึกษาคำแนะนำได้ที่: 02-744-9045 / 081-818-7103   เชื่อว่าทุกท่านรู้จักและเคยได้ยิน SOLIDWORKS ซอฟต์แวร์ด้านงานออกแบบ 3 มิติ แต่ด้วยความสามารถของ SOLIDWORKS ที่มีหลากหลาย เราจะมาแนะนำฟีเจอร์ SOLIDWORKS แพ็กเกจที่เหมาะกับงานของคุณ ทำให้คุณมั่นใจและสามารถช่วยในการตัดสินใจได้ว่าคุณควรจะเลือกแบบไหนดี SOLIDWORKS Standard เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่มีการออกแบบ 3D ตั้งแต่เขียน Part, ชิ้นส่วนเบื้องต้น, ประกอบ Assembly และสามารถส่งต่อ 2D Drawing เพื่อไปสู่ขั้นตอนการผลิต โดยสามารถรองรับไฟล์ CAD

Read more

  ในการ export file Assembly ใน SolidWorks เป็นไฟล์นามสกุลต่างๆเพื่อใช้งานกับโปรแกรมออกแบบอื่นๆนั้นสามารถทำได้ด้วยคำสั่ง save as และเลือกเป็นนามสกุลต่างๆ เช่น .IGES, .STEP หรือ Parasolid เป็นต้น   ซึ่ง Option ในการ save ไฟล์ Assembly ไปเป็น Part นั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับ export ไฟล์ไปเป็น Part เพื่อลดขนาดของไฟล์และถูกใช้เพื่อการนำเสนอเท่านั้น เนื่องจากไฟล์ที่ถูกเซฟออกไปเป็นนามสกุล Part นั้น รายละเอียด feature และ reference ต่างๆในไฟล์จะถูกตัดออก  

Read more

  ในหัวข้อนี้จะเป็นการแนะนำการใช้งานคำสั่งที่ใช้เช็คการชนกันของชิ้นงานที่อยู่ในรูป Solid Body  ซึ่งโดยปกติแล้วโปรแกรม SolidWorks จะมีคำสั่งที่ใช้ในการเช็คการชนกันของชิ้นงานอยู่แล้ว แต่ผู้ใช้งานอาจไม่ทราบว่าหากชิ้นงานอยู่ในรูปของ Solid Body โปรแกรมจะสามารถเช็คการกินเนื้อกันหรือการชนกันได้หรือไม่  ลองมาดูตัวอย่างการใช้งานกันเลยค่ะ 1.นำโมเดลที่เป็นงาน multibody มาเปิดในหน้าต่าง Assembly   2. เข้าไปที่ Command Evaluate จากนั้นเลือกคำสั่ง Interference Detection เพื่อเช็คการชนกันของชิ้นส่วนต่างๆในโมเดล ซึ่งเมื่อเข้าคำสั่งมาแล้วโปรแกรมจะดึงเอา Assembly ที่เป็น multibody (รวมเป็น Assembly เดียว) เข้ามาในคำสั่ง จากนั้นเมื่อเรากด calculate โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ออกมาว่าไม่มีชิ้นไหนชนหรือกินเนื้อกัน  3.ให้สังเกตที่ property manager  ของคำสั่งจะพบว่าโปรแกรมได้ทำการเลือกเช็คเฉพาะ

Read more

การใช้งานในส่วนของ Assembly บ่อยครั้งที่เรา ใช้คำสั่ง Mate แล้วมีการ Create Folder MateในFeatureManager Design Tree และเราไม่ต้องการให้มีการสร้าง Folder Mate ตามรูปด้านล่าง   วิธีการปิด การสร้าง Folder  Mate ใน FeatureManager Design Tree มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1.ให้ทำการ Clear Check Box ในส่วนของ Options ที่ Add to New Folder   Benefit : เพียงเท่านี้ก็จะไม่มีการสร้าง Folder

Read more

บางครั้งการออกแบบโมเดล อาจทำในหน้าต่างของ Part ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ Multibody ได้ง่ายกว่าในหน้าของ Assembly แต่ความต้องการลำดับต่อมาของผู้ออกแบบก็ คือ การสร้างตาราง BOM เพื่อแสดงข้อมูลของส่วนประกอบของโมเดล ซึ่งในหัวข้อนี้เองจะแนะนำวิธีการสร้างตาราง BOM สำหรับโมเดลที่สร้างด้วย Multibody ลองดูตัวอย่างจากด้านล่างได้เลยค่ะ 1.เมื่อโมเดลถูกสร้างขึ้นมาในหน้าต่างของ Part แล้ว ให้เข้าไปที่ Weldment Command แล้วเลือก คำสั่ง Weldment เพื่อเปลี่ยนจาก Solid Bodies เป็น Weldment Cut List   2.คลิกขวาที่หัวข้อ Solid Bodies แล้วเลือก Update Automatically เพื่อให้ข้อมูลต่าง

Read more

โดยปกติแล้วในการเรียกใช้เครื่องมือหรือคำสั่งต่างๆ ในโปรแกรมส่วนใหญ่ก็จะมีคีย์ลัดเพื่อความรวดเร็วในการทำงาน ซึ่งคำสั่งก็จะมีคีย์ลัดที่ถูกตั้งไว้อยู่แล้ว แต่ถ้าคุณเคยใช้โปรแกรมอื่นและถนัดกับการใช้คีย์ลัดแบบนั้น ก็สามารถจะแก้ไขหรือเปลี่ยนคีย์ลัดในโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย เพื่อเพิ่มความสะดวกและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการใช้งาน ในส่วนของโปรแกรม SolidWorks ก็มีให้ปรับแต่งในส่วนนี้เหมือนกันเพื่อให้ผู้ใช้งานได้เข้าถึงคำสั่งได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดายและยังช่วยลดเวลาในการออกแบบอีกด้วย เพื่อให้การใช้งานที่ธรรมดาๆ ของคุณกลายเป็นมือโปร ทีนี้เรามาดูกันว่ามีตรงไหนบ้างครับ Shortcut Bars        ในส่วนนี้จะเป็นการใช้คำสั่งต่างๆ โดยการกดปุ่ม S บนคีย์บอร์ดโดยคำสั่งต่างๆ ก็จะแสดงขึ้นมาให้คุณได้เลือกใช้งานได้ทันที อีกทั้งยังปรับแต่งแก้ไขหรือเลือกคำสั่งที่ใช้บ่อยๆ มาใช้งานได้อีกด้วย สามารถใช้งานได้ทั้งโหมดที่เป็น Sketch, Part, Assembly, Drawing Keyboard Shortcut       เป็นการกำหนดคีย์ลัดสำหรับการเรียกใช้คำสั่งนั้นๆ คุณสามารถที่จะกำหนดคีย์ลัดที่คุณต้องการเป็นอะไรก็ได้ เพื่อเรียกคำสั่งขึ้นมาใช้งาน หมายความว่าคุณสามารถกดปุ่มคีย์ลัดที่ตั้งไว้ได้ทันที โดยไม่ต้องใช้เม้าส์มากดเลือกที่เมนูให้เสียเวลา Mouse Gestures        ในส่วนของ

Read more

www.mtec.or.th เมื่อเอ่ยถึงองค์กรทางด้านเทคโนโลยีที่โด่งดังในระดับชาติ  ดึงดูดให้เราอยากนำนวัตกรรมที่น่าสนใจมาเผยแพร่แก่ทุกท่าน โดยเฉพาะนวัตกรรมที่ช่วยรักษาผู้ป่วยต้อกระจก ซึ่งมีประชากรเป็นจำนวนมากต้องประสบปัญหานี้   แต่สิ่งที่น่าภาคภูมิใจคือปัจจุบันเทคโนโลยี SolidWorks ของเรามีส่วนในการเสริมศักยภาพการออกแบบพัฒนาด้ามสลายต้อกระจก โดยเป็นผลงานของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) เป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2548 เอ็มเทคได้เริ่มปรับรูปแบบการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ของ สวทช.โดยมีการพัฒนากลยุทธ์ในลักษณะการบริหารเชิงโปรแกรม และบูรณาการร่วมกันระหว่างศูนย์แห่งชาติทั้งหมดใน สวทช. เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของประเทศในคลัสเตอร์หลัก ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมอาหารและเกษตร 2. อุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 3. อุตสาหกรรมยานยนต์และขนส่ง 4. อุตสาหกรรมซอฟแวร์ ไมโครชิป และอิเล็กโทรนิกส์ 5. อุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม 6. อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคมีภัณฑ์ ดร.พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล ดร.พิทักษ์ นักวิจัยห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเซรามิกส์ประยุกต์

Read more

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้