WHERE INNOVATION BEGINS

Tips & Tricks

รวบรวมทิป เทคนิค เกร็ดความรู้ แนะนำการใช้งานซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบ ให้คุณได้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น

เขียนสปริง SOLIDWORKS

Tips & Tricks - SolidWorks, Tips & Tricks Mi

วิธีการ เขียนสปริง SOLIDWORKS เป็นวิธีการสร้างสปริง เขียนเกลียว พร้อมคำสั่งในการทำสปริงสำหรับผู้ที่เริ่มต้น เหมาะสำหรับการออกแบบชิ้นงาน 3 ... Read more
วิธีทําเกลียว SolidWorks ด้วยคำสั่ง Thread

Tips & Tricks, Tips & Tricks - SolidWorks, Tips & Tricks Mi

ในการออกแบบเครื่องจักรอาจมีชิ้นส่วนบางประเภทที่ต้องมีเกลียวเพื่อใช้ในการสวมยึด (เขียนแบบเกลียว) ซึ่งการออกแบบนั้นต้องคำนึงถึงประเภทและมาตรฐานที่ต้องเอามาใช้งาน ตัวโปรแกรม SolidWorks เองมีเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างเกลียวที่เป็นมาตรฐานให้เลือกใช้งานได้เลย (ทําเกลียว SolidWorks) … Read more

อายุการใช้งาน Bearing

Tips & Tricks, Tips & Tricks - SolidWorks, Tips & Tricks Mi

ในการทำงานด้าน Mechanical  จะมีชิ้นส่วนมากมายที่ประกอบขึ้นมา ซึ่งหนึ่งในส่วนที่ประกอบขึ้นมานั้นก็ คือ แบริ่ง แบริ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของเครื่องจักรที่ช่วยรองรับแรงกด หรือช่วยยึดชิ้นส่วนต่างๆ … Read more

มาดูวิธี การเจาะรู หลายๆ ระนาบในขั้นตอนเดียวด้วย SOLIDWORKS

Tips & Tricks - SolidWorks

มาดูวิธี การเจาะรู หลายๆ ระนาบในขั้นตอนเดียวว่าจะมีวิธีการอย่างไร รับรองว่าไม่ยากแน่นอน ใช้เครื่องมือช่วยง่ายๆ ด้วย SOLIDWORKS … Read more

Tips & Tricks, Tips & Tricks - SolidWorks, Tips & Tricks Mi

การสร้าง แบบเฟืองเกียร์ ในหน้าต่าง Assembly ในบทความนี้จะนำเสนอเทคนิคการออกแบบ แบบเฟืองเกียร์ โดยใช้โปรแกรม SOLIDWORKS … Read more

Article - SolidWorks Electrical, Article Mi, Articles, Tips & Tricks, Tips & Tricks - SolidWorks, Tips & Tricks Mi

SketchUp to SOLIDWORKS วิธีการแปลงไฟล์ด้วยขั้นตอนง่ายๆ โดยผู้ใช้งานทั้งสองโปรแกรมนั้น อาจจะต้องมีการรับส่งไฟล์จากโปรแกรมหนึ่งไปอีกโปรแกรมหนึ่ง ซึ่งบางครั้งก็ประสบปัญหานามสกุลไม่ตรง ไฟล์เพี้ยน ... Read more
Primavera P6 Check Out

Article Ci, Article-Oracle Primavera, Tips & Tricks, Tips & Tricks - Primavera, Tips & Tricks Ci

เมื่อต้องการเอางานกลับไปทำที่บ้าน และไม่อยากให้เข้ามาแก้ไขข้อมูลในโครงการที่ดูแลอยู่ได้ โปรแกรม Primavera มีวิธีการ Check Out ของตัวข้อมูล … Read more

เทคนิคการแปลงไฟล์ PDF to DWG สะดวกและรวดเร็วกว่าเดิม

Tips & Tricks, Tips & Tricks – GstarCAD Ci, Tips & Tricks Ci

สำหรับผู้ที่ติดปัญหาการทำงานจากที่ได้รับแบบเป็นไฟล์ PDF มาแก้ไขแล้วต้องทำงานต่อ แต่แก้ไขไม่ได้!!!! สำหรับ VDO นี้เป็นเทคนิคการแปลงไฟล์ PDF … Read more