DELMIA | Works

DELMIA | Works ERP System คือระบบที่ถูกสร้างมาให้เหมาะกับกระบวนการทำงานในโรงงานครอบคลุมทั้งกระบวนการขาย การสั่งสินค้า การเงิน จัดการบุคคลากร การวางแผน การผลิต คลังสินค้า จัดซื้อ และอื่นๆ อีกมากมาย

DELMIA | Works Overview

DELMIA | Works ERP System คือระบบที่ถูกสร้างขึ้นเพื่องานโรงงานโดยเฉพาะ ครอบคลุมงานขาย การสั่งสินค้า การเงิน งานบุคคล การวางแผน การผลิต คลังสินค้า จัดซื้อ และอื่นๆ อีกมาก และจะกลายมาเป็นระบบหลักเพื่อเสริมความชัดเจนในการบริหาร และการสื่อสารในกระบวนอุตสาหกรรมการผลิต และข้อมูลทั้งหมดในห่วงโซ่การผลิต

DELMIA | Works Manufacturing Software

 • ถูกออกแบบโดยเน้นเพื่อการทำงานจริงในโรงงาน
 • เพิ่มประสิทธิภาพ และเร่งการเติบโต
 • เห็นประสิทธิภาพการผลิตได้แบบ Real-time
DELMIA | WORKS
DELMIA | Works
ERP/MES Management in the Cloud
Built by Manufacturers for Manufacturers
DELMIAWORKS Supplier Colaboration
DELMIA | Works : Covers End-to-End Manufacturing
DELMIAWORKS: Covers End-to-End Manufacturing

Why DELMIA | Works?

DELMIA | Works  วางตัวเองไว้ให้แตกต่างจากซอฟต์แวร์อื่น โดยการเตรียมเครื่องมือที่มีความชาญฉลาดไว้ในโซลูชั่นเดียวสำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิต เพราะในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันก็ย่อมต้องการความเข้าใจในกระบวนการที่ไม่เหมือนกัน โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนกับการปรับระบบให้เข้ากับงานของท่านเอง

DELMIAworks webpage-01

Single Platform Lowers Cost

คุณไม่จำเป็นต้องคอยดูแลระบบงานที่มีอยู่มากมายหลากหลายระบบอีกต่อไป DELMIA | Works สามารถบริหารงานบนฐานข้อมูลเดียว ด้วยระบบเดียวสำหรับผู้ใช้ทุกคนได้

DELMIAworks webpage-02

Real Time Monitoring

เบื่อกับการคอยจนจบกระบวนการถึงจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหน้างานหรือไม่? การตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมเกิดจากการมีข้อมูลที่ดีเยี่ยม การดูข้อมูลแบบเรียลไทม์จะช่วยให้ทั้งองค์กรของคุณสามารถทำงานสอดรับกับหน้างานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ Dashboard จะช่วยให้คุณเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องจักรในโรงงานของคุณและทั้งหมดอัพเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์

DELMIAworks webpage-03

Functionality When You Need It

โมดูลทั้งหมดใน DELMIA | Works และออปชั่นต่างๆ ถูกออกแบบบนฐานข้อมูลตัวเดียวกัน โดยทั้งหมดทำงานประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ DELMIA | Works คือระบบ ERP สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตที่จะขยายงานได้ตามความต้องการของคุณ

DELMIA | Works Advantages

DELMIA | Works ERP กับการรวมกันบน Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE® platform สามารถสร้างระบบการทำงานได้ทั่วโลกเพื่อ

 • บริหารการเติบโต และการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจคุณ
 • เห็นประสิทธิภาพการผลิต และผลกำไรได้แบบเรียลไทม์
 • สื่อสารและทำงานร่วมกันกับกลุ่มห่วงโซ่การผลิตได้ทั้งหมด
 • บริหารจัดการคนงาน วัสดุ เครื่องมือ และปริมาณการผลิต ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
 • เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 • ยืดอายุอุปกรณ์ในสายการผลิต
 • วางแผนและคาดการณ์ได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
 • เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • มั่นใจว่าทำงานตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
 • ลดต้นทุนที่เกิดจากวัสดุสิ้นเปลือง เศษชิ้นส่วน และขยะ
 • ตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้า
 • ประสิทธิภาพการผลิตสอดคล้องกับผลลัพธ์ทางการเงิน
 • ลดข้อผิดพลาด และข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกัน

ERP Case Studies & ERP Success Stories

 • รองรับการเติบโต 60% โดยไม่ต้องใช้แรงงานเพิ่ม
 • เพิ่มการมีอยู่ของสินค้าได้กว่า 50%
 • จัดส่งตรงเวลา 100%
 • ลดต้นทุนการเร่งจัดส่งสินค้าได้เกือบ 95%
 • ลดเวลาปิดยอดเดือนได้ถึง 75%
 • เพิ่มการหมุนเวียนคลังสินค้าได้ถึง 30%
 • ลดของเหลือได้ 66%
 • ลดข้อผิดพลาดในการขนส่งรายเดือนจนเป็นศูนย์
 • ลดต้นทุนการซ่อมบำรุงได้กว่า 70%
 • ลดเวลาการซ่อมได้ 75%
 • เพิ่มความสามารถในการติดตามการทำงานตามมาตรฐาน ISO
 • ปรับปรุงการตรวจสอบตลอดทั้งโครงการ
 • พัฒนาการสื่อสารภายใน และการสื่อสารกับลูกค้าดีขึ้น
 • ลดความแปรปรวนของคลังสินค้าได้เกือบ 80%

 

Ref : https://www.iqms.com/erp-success/

POD PACK

POD PACK : Advancing Product Quality & Customer Service in the F&B Industry.

RETURN ON INVESTMENT

 • เพิ่มมูลค่าของธุรกิจเป็น 2 เท่าโดยไม่ต้องเพิ่มบุคคลากรเป็นเท่าตัว
 • เรียกดูและตรวจสอบรายงานที่สร้างขี้นในไม่กี่นาทีแทนที่จะใช้ถึง 4-5 ชั่วโมง
 • การเช็คยอดสินค้าที่เคยใช้เวลากว่าสัปดาห์ถูกแทนที่ด้วยการอัพเดตรายชั่วโมง
 • ลดเวลาปิดงบการเงินจากเดิม 25 วัน เหลือเพียง 3 วัน
 • รายงานประจำสัปดาห์ในส่วนการผลิตช่วยนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของทีมงาน

ELDON JAMES : IQMS Integrated ERP & MES System Eliminates Data Silos

RETURN ON INVESTMENT

 • การจัดส่งที่ตรงเวลาจาก 50% ไปเป็น 98% ในระยะเวลาเพียงไม่ถึงปี
 • อัตราการปฏิเสธลดฮวบจาก 30% เหลือเพียง 2%
 • การได้ความชัดเจนที่ดีขี้น และควบคุมคุณภาพได้ในทุกมิติ
 • ปรับปรุงตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 13485 ได้ดีขึ้น
 • ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว
 • ขยายการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตของตลาดต่างประเทศ
MINIATURE PRECISION COMPONENTS (MPC)

MINIATURE PRECISION COMPONENTS (MPC) : Miniature Precision Components, Inc. Shifts into Real Time with IQMS

RETURN ON INVESTMENT

 • ควบคุมกระบวนการผลิตได้แบบเรียลไทม์
 • เพิ่มการเข้าถึงข้อมูลได้ทั่วทั้งองค์กร
 • ปรับปรุงการควบคุมคลังสินค้า
 • ประสบความสำเร็จในการสื่อสารระหว่างประเทศด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง
 • ลดคนงาน และต้นทุนการผลิต
DYMOTEK

DYMOTEK : What it takes to Win Plastic Processor of the Year

RETURN ON INVESTMENT

 • เติบโต 111% ใน 3 ปี
 • งานแบบอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลา และลดค่าใช้จ่ายให้บริษัท
 • ปรับการจัดการคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • จัดตารางเวลาการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ ความชัดเจน และความสามารถในการผลิต 
 • ให้บริการลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม
VENTURA MANUFACTURING INC

VENTURA MANUFACTURING INC. : IQMS ERP Delivered Via Hosted Managed Services Enables Ventura’s Growth

RETURN ON INVESTMENT

 • แก้ปัญหาเรื่องประสิทธิภาพ ความสามารถในการขยาย และความท้าทายในการกู้วิกฤติ
 • ลด MRP จาก 2 ชั่วโมงเหลือเพียง 8 นาที
 • ลดกระบวนการทำรายงานการผลิตได้ 50%
 • เพิ่มประสิทธิภาพ และความชัดเจนเรื่องห่วงโซ่การผลิต ด้วยการกำหนดตารางการผลิตที่ใกล้เคียงกับลูกค้า
 • สามารถขยายไปสู่การดำเนินการผ่าน EDI ได้

Knowledge Portal