สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2565 ทั่วโลกและประเทศไทยได้เรียนรู้และปรับตัวเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ส่งผลให้ปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดมีการคลี่คลายลง แต่หลายปัจจัยยังคงกดดันดันเศรษฐกิจโดยเศรษฐกิจโดยเฉพาะประเด็นสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่นำไปสู่มาตรการคว่ำบาตรทางการค้าและวิกฤตพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน รวมถึงการแบ่งขั้วทางเศรษฐกิจซึ่งนำโดยสหรัฐฯ และจีน จะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานโลก

ซึ่งต้องยอมรับว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับผลกระทบจากความท้าทายดังกล่าว บริษัทมีการปรับตัวและตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ด้วยแผนการดำเนินงานของบริษัทที่มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้า การเสริมสร้างทีมงานให้แข็งแกร่ง และส่งเสริมมกลยุทธ์การขายใหม่เพื่อตอบสนองให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าทำให้ในปี 2565 ยอดขายของบริษัทอยู่ที่ 888.34 เติบโตร้อยละ 11.19 เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งถือได้ว่าเป็นยอดขายที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของเราชาวแอพพลิแคด นอกจากนี้ในปีนี้ทางบริษัทได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมของแอพพลิแคด ( AppliCAD Innovation Center : AIC) ที่สร้างขึ้นจากวิสัยทัศน์ในการเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนวัตกรรมเพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจของไทย ผลักดันให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาบุคคลากร พัฒนาเครื่องมือ เพื่อพร้อมไปสู่การพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ในปี 2566 เรายังมีแผนพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งสินค้าและบริการเพื่อให้ครอบคลุมกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ทั้งยังเป็นการรักษาศักยภาพการเติบโต และเสริมสร้างความมั่นคงของบริษัท อีกทั้งการเติบโตของบริษัท ทางผมและทีมผู้บริหารทุกท่านได้คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนและสังคมโดยรอบ

สุดท้ายนี้ผมขอบขอบคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้สนับสนุนทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ และที่ขาดไม่ได้ผมขอขอบคุณ คณะกรรมการบริษัท พนักงงานทุกท่านสำหรับความร่วมมือร่วมใจจนสามารถผ่านอุปสรรคและการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จนบริษัทสามารถที่จะสร้างความเติบโตของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

signature_01

ดร. อิสระ อัคราพิทักษ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร