ATOS 5X : for Automotive Car Body Inspection

ATOS 5X

เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบการวัดอัตโนมัติสำหรับการสแกนชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ มาพร้อมแหล่งกำเนิดแสงอันทรงพลังของ ช่วยให้สามารถตรวจวัดชิ้นงานขนาดใหญ่ ด้วยความเร็วสูงสุด

ที่สุดของความเร็ว ความละเอียด แม่นยำในทุกงานสแกน
ATOS 5X สำหรับการตรวจวัดตัวถังรถยนต์

ATOS 5X สแกนชิ้นงาน เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบการวัดอัตโนมัติสำหรับการสแกนชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่  ที่มาพร้อมแหล่งกำเนิดแสงอันทรงพลังของ ช่วยให้สามารถตรวจวัดชิ้นงานขนาดใหญ่ ด้วยความเร็วสูงสุด เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยความรวดเร็ว และแม่นยำในการตรวจสอบ โดยใช้งานร่วมกับ ATOS ScanBox จะทำให้ ATOS รุ่นนี้ เป็นระบบสแกนระดับ High-End ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบและกระบวนการผลิตได้

Blue Light Equalizer & Laser Light Compressor

Blue Light Equalizer & Laser Light Compressor เทคโนโลยีการตรวจวัดความเร็วสูง

ใช้ Laser Light Compressor มาเป็นแหล่งกำเนิดแสงสีน้ำเงินที่มีความสว่างเป็นพิเศษและให้ความคมชัดสูงมากยิ่งขึ้น ช่วยให้สามารถวัดพื้นที่ได้สูงถึง 1,000 มม. ในขณะเดียวกันก็ใช้เวลาในการเปิดรับแสงที่สั้นมาก โดยใช้เวลาในการสแกนต่อครั้งใช้เพียง 0.2 วินาที

คุณสมบัติของ Blue Light Equalizer
  • ครอบคลุมรูปทรงที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ
  • การทำสำเนาที่มีรายละเอียดสูง
  • การรบกวนของแสงต่ำ-ครอบคลุมรูปทรงที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ

รวดเร็ว แม่นยำ คุณภาพข้อมูลสูงสุด

เทคโนโลยีระบบการวัดด้วยแสงแบบ 3 มิติ สามารถสแกนชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ ง่ายต่อการตรวจสอบชิ้นงาน สามารถใส่ค่าเบี่ยงเบนให้อัตโนมัติระหว่างงานสแกนกับ3D CAD นอกเหนือจากนี้ยังมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยระบุค่า GD&T การตรวจวัดขอบตัด(Trimming) หรือตำแหน่งรู และอื่นๆ ได้แบบอัตโนมัติ

ระบบการวัดของ GOM ช่วยให้ท่านมั่นใจในคุณภาพ สามารถใช้งานได้ในทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น งานหล่อ และพลาสติกในอุตสาหกรรมยานยนต์ การบินและอวกาศ หรือสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ATOS_5X Industrial 3D Metrology
ATOS 5X : Precision Through Innovation

ความแม่นยำด้วยนวัตกรรม

ATOS 5 พัฒนาขึ้นสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม โดยสามารถส่งข้อมูลที่มีความแม่นยำสูงในเวลาการวัดที่สั้นแม้ในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย ข้อมูลการวัด 3 มิติ จะช่วยให้ท่านสามารถควบคุมกระบวนการทำงานและควบคุมคุณภาพได้ นอกจากนี้ยังแสดงภาพข้อผิดพลาดได้ ช่วยให้ผลิตเร็วขึ้น

กระบวนการที่รวดเร็วและเชื่อถือได้

สแกนเนอร์ 3 มิติ ATOS 5 และ ATOS 5X ทั้งสองเครื่องใช้เทคโนโลยีระบบการวัดด้วยแสงแบบ 3 มิติ ที่มีความละเอียดสูง มีความน่าเชื่อถือ ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวช่วยให้สามารถวัดพื้นผิวมันวาว โครงสร้างที่มีละเอียดซับซ้อน และขอบชิ้นงานได้ดี

ATOS 5X : Fast and reliable processes

ข้อมูลทางเทคนิค (เครื่องสแกนเนอร์ ATOS 5)


ATOS 5 for Airfoil ATOS 5 ATOS 5X
Light source LED LED Laser
Laser class - - 2/3B *
Points per scan 12 million 12 or 8 million 12 million
Weight approx. 14 kg approx. 14 kg approx. 14 kg
Dimensions approx. 550 mm x 320 mm x 200 mm
Housing dustproof, splashproof
Cable length fiber optic cable up to 30 m
Operating system Windows 10
Measuring volumes 100,170,270,400 170,320,500,700, 1000 320,500,700,1000
Measuring area [mm²] 100 × 70 – 400 × 300 170 × 140 – 1000 × 800 320×250 – 1000× 800
Point distance[mm] 0.03 – 0.1 0.05 – 0.25 0.08 – 0.25
Camera angle 27.5° 27.5° 27.5°
Working distance [mm] 530 880 880

* อ้างอิงตามมาตรฐาน IEC 60825-1: In 2014, classified as a Class 2 laser in automated use and as a Class 3B laser in manual use (safety distance without safety goggles > 700 mm).