SOLIDWORKS Plastics

SOLIDWORKS Plastics ฉีดพลาสติก เป็นการจำลองตั้งแต่กระบวนการออกแบบและลักษณะการไหลของพลาสติก ในระหว่างกระบวนการฉีดพลาสติก จึงช่วยให้การออกแบบชิ้นงานพลาสติก แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

SOLIDWORKS Plastics คือ  ซอฟต์แวร์จำลองการ ฉีดพลาสติก ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ และจำลองลักษณะการไหลของพลาสติก สามารถประเมินได้ว่าชิ้นงานที่ออกแบบไปจะเกิดปัญหาอะไรได้บ้างเมื่อทำการผลิตเป็นชิ้นงานจริง

วิเคราะห์ปัญหาในการฉีดพลาสติกเบื้องต้น
ที่ SOLIDWORKS Plastics ประเมินได้ก่อนการผลิตจริง

SOLIDWORKS Plastics Sink mark

การเกิดรอยยุบ (Sink mark)

SOLIDWORKS Plastics Cooling analysis

การหล่อเย็น (Cooling Analysis)

SOLIDWORKS Plastics Shot short

การฉีดไม่เต็ม (Shot short)

SOLIDWORKS Plastics Weld line

กการเกิดรอยประสานบนชิ้นงาน (Weld line)

SOLIDWORKS Plastics Air trap

การเกิดฟองอากาศในชิ้นงาน (Air trap)

SOLIDWORKS Plastics Shrinkage study

การหดตัวของชิ้นงาน (Shrinkage study)

SOLIDWORKS Plastics มี 3 แพคเกจ ดังนี้

แพคเกจที่ 1 : SOLIDWORKS Plastics Standard 

คือ ซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการประเมินคุณภาพ งานฉีดขึ้นรูปพลาสติก (plastics injection molding) เหมาะสำหรับการใช้ในการวิเคราะห์เพื่อออกแบบชิ้นส่วนต่างๆของพลาสติกเบื้องต้น ทั้งยังช่วยปรับปรุงคุณภาพชิ้นงานก่อนการผลิต ทำให้ท่านสามารถนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว

ความสามารถของ SOLIDWORKS Plastics Standard

 • Surface & Solid Mesh
 • Filling & Short Shots (ฉีดไม่เต็ม)
 • Weldlines (รอยประสาน รอยเชื่อม บนชิ้นงาน)
 • Sink Marks (รอยยุบบนชิ้นงาน)
 • Air Traps (ฟองอากาศในชิ้นงาน)
 • Multiple Gates (ตำแหน่งทางเข้าของน้ำพลาสติก
ความสามารถของ SOLIDWORKS Plastics Standard

แพคเกจที่ 2 : SOLIDWORKS Plastics Professional

เพิ่มความสามารถจากแพ็กเกจ Standard เหมาะสำหรับ นักออกแบบแม่พิมพ์ (Mold Designer) และผู้ผลิตแม่พิมพ์ (Mold Makers) ช่วยให้ท่านเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบแม่พิมพ์ การปรับแม่พิมพ์ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการออกแบบแม่พิมพ์ซ้ำ

ความสามารถของ SOLIDWORKS Plastics Professional

 • Gas-Injection & Valve Gates
 • Multi-cavity 
 • Runner Balancing
 • Co-Injection 
 • Insert overmolding
 • Shrinkage
 • Stress Export
 • Fibers & Birefringence
 • Symmetry Boundary
 • Venting Analysis
 • Cycle Time 
 • Runner Wizard
ความสามารถของ SOLIDWORKS Plastics Professional

แพคเกจที่ 3 : SOLIDWORKS Plastics Premium

เพิ่มความสามารถจากแพ็กเกจ Professional เหมาะสำหรับนักออกแบบแม่พิมพ์ (Mold Designers) ผู้ผลิตแม่พิมพ์ (Mold Makers) และวิศวกรมืออาชีพที่ต้องการวิเคราะห์แบบขั้นสูง (CAE Analysts)

ความสามารถของ SOLIDWORKS Plastics Premium

 • ออกแบบและวิเคราะห์ Cooling Line Layout ของแม่พิมพ์งานฉีดพลาสติก 
 • สามารถจําลองระบบหล่อเย็นของแม่พิมพ์งานฉีดพลาสติกได้
 • ช่วยปรับปรุงการออกแบบระบบหล่อเย็น(Cooling Systems) ให้ได้ระยะเวลาหล่อเย็นสั้นที่สุด เพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิต
 • สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ช่วง Filling, Packing และCooling stage ได้อย่างแม่นยำ
 • สามารถแสดงผลการบิดตัวและเสียรูปได้ (Part warpage) 

ประโยชน์ของ SOLIDWORKS Plastics

ช่วยให้คุณลดการลงทุนเรื่องทำ Prototype , time, manhour material โดยมีฐานข้อมูลวัสดุให้เลือกใช้งานสี่พันกว่าชนิด ความสุดคุ้มในการมีเครื่องมือในการปรับเปลี่ยน Model ได้เอง ลดเวลาในการส่งข้อมูลไปกลับจากเขียนแบบไปสู่การวิเคราะห์ใช้งานง่ายไม่จำเป็นต้องสร้างชิ้นส่วนของแม่พิมพ์

กราฟ : แสดงการเปรียบเทียบให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกที่เกิด ทั้ง 2 แบบ

จากรูปจะเห็นได้ว่า ถ้ามีการนำโปรแกรม SOLIDWORKS Plastics มาช่วยในกระบวนการออกแบบ พบว่าต้นทุนจะสูงกว่าที่ไม่มีโปรแกรมเยอะมาก เพราะจะต้องมีการลงทุนในเรื่องของโปรแกรม คน และเวลา เข้าไป แต่เมื่อผ่านไปยัง Process อื่นๆ ต้นทุนก็จะลดลงมาเรื่อยๆ เพราะตัวโปรแกรมจะเข้ามาตรวจสอบปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการออกแบบชิ้นงาน การออกแบบแม่พิมพ์ SOLIDWORKS Plastics จึงช่วยให้คุณสามารถประเมินความสามารถในการผลิตของแม่พิมพ์พลาสติกได้ตั้งแต่การออกบแบบ จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของมีคุณภาพสูงสุด และสามารถนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้อย่างรวด

เปรียบเทียบ SOLIDWORKS Plastics แต่ละแพคเกจ
รายละเอียดความสามารถแต่ละแพคเกจ
  Design Data Reuse
  Materials Database
  Meshing
  Parallel Computing (Multi-core)
  Filling Phase (1st Stage Injection)
  Automatic Gate Location(s)
  Instantaneous Fill Time Plot
  Sink Mark Analysis
  eDrawings Support
  Fill Time
  Ease of Fill
  Results Adviser
  Nominal Wall Thickness Adviser
  Pressure at End of Fill
  Flow Front Temperature
  Temperature at End of Fill
  Shear Rate
  Cooling Time
  Weld Lines
  Air Traps
  Sink Marks
  Frozen Layer Fraction at End of Fill
  Cycle Time
  Symmetry Analysis
  Filling Phase (1st Stage Injection)
  Packing Phase (2nd Stage Injection)
  Runner Balancing
  Sprues and Runners
  Hot and Cold Runners
  Multi-cavity Molds
  Family Molds
  Mold Inserts
  Volumetric Shrinkage
  Density at End of Pack
  Exports STL, NASTRAN
  Export with Mechanical Properties ABAQUS®, ANSYS, DigiMat®
  Cooling Lines
  Baffles and Bubblers
  Conformal Cooling Channels
  Runner Domain Category
  Sink Mark Profiles
  Mold Temperature at Cooling End
  Displacement Due to Residual Stress

ลงทะเบียนดู WEBINAR ย้อนหลัง

SOLIDWORKS Authorized Reseller

SolidWorks_AuthorizedReseller

Knowledge Portal