3DEXPERIENCE Works Simulation

การวิเคราะห์ และจำลองงานด้านวิศวกรรมผ่านระบบ Cloud ด้วยเทคโนโลยีของ Abacus ที่มีอยู่จะช่วยนำความสามารถด้านการวิเคราะห์มาสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณได้

3DEXPERIENCE Works Simulation Overview

3DEXPERIENCE Works Simulation คือการเชื่อมประสิทธิภาพ และการทำงานร่วมกันผ่านโซลูชั่นด้านการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมบนคลาวด์แพลตฟอร์มอย่าง 3DEXPERIENCE® ที่จะช่วยยกระดับคุณให้สามารถเร่งกระบวนการสร้างนวัตกรรมด้วยการแก้ไขโจทย์ความท้าทายต่างๆ ผ่านการใช้ข้อมูลเต็มรูปแบบทางวิศวกรรมให้กับงานออกแบบ SOLIDWORKS® ของคุณได้

สามารถวัดผลด้านงานวิเคราะห์ และการทำงานร่วมกันทางวิศวกรรมบนระบบคลาวด์ ด้วยเทคโนโลยีของ Abaqus ช่วยให้พร้อมที่จะทำงานวิเคราะห์ด้านวิศวกรรมขั้นสูง สำหรับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ

จุดเด่นหลัก

 • เข้าถึงง่าย
 • มีประสิทธิภาพ
 • เชื่อมโยงกันได้
 • ทำงานร่วมกันได้
 • วัดผลได้
 • อยู่บนคลาวด์

ทดสอบด้วยความมั่นใจ ให้ข้อมูลเรียลไทม์ และช่วยให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้น ด้วยเครื่องมือด้านงานวิเคราะห์ที่ดีที่สุด

ด้วยการที่สร้างอยู่บนเทคโนโลยีชั้นนำอย่าง Abaqus ช่วยให้ผู้เริ่มต้น และผู้เชี่ยวชาญสามารถทำงานได้ใกล้เคียงกัน ด้วยประสิทธิภาพการวิเคราะห์ด้าน complex linear และ non-linear เพื่อให้มั่นใจว่าแบบสามารถผลิตได้จริง และตัดสินใจได้เร็วขึ้น การเป็นส่วนหนึ่งใน 3DEXPERIENCE® Works หมายถึงวิศวกรสามารถเข้าถึงการวิเคราะห์ทางวิศวกรรมขั้นสูงโดยไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์ราคาแพง ต้องขอบคุณความสามารถในการทำงานร่วมกัน และแชร์ข้อมูลระหว่างกันแบบเรียลไทม์

Connected

 • สร้างความต่อเนื่องเรื่องข้อมูล และกระบวนการทำงานของ SOLIDWORKS
 • ลดการลงทุนเรื่องฮาร์ดแวร์ และระบบ IT
 • เลือกโซลูชั่นการวิเคราะห์ที่เหมาะกับความต้องการได้
SIMULIAworks-Connected
SIMULIAworks-Collaborative

Collaborative

 • แชร์สถานะ และผลลัพธ์กับทีมของคุณเพื่อการตัดสินใจเรื่องงานแบบที่เร็วขี้น
 • เข้าถึงผลการจำลองแบบ 3 มิติ ได้จากทุกที่ทุกเวลาผ่านเว็บไซต์
 • บริหารจัดการโครงการของคุณผ่านเว็บไซต์

Powerful

 • ควบคุมการวิเคราะห์ ด้วยเทคโนโลยีการทดสอบ และวัดค่าของ Abaqus
 • สมดุลของนัย และความชัดเจนในการแก้ปัญหาด้าน linear และ non-linear หรือเหตุการณ์แบบ static และ dynamic
 • สร้าง Mesh ได้ละเอียด และแก้ปัญหาด้วยการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนอย่างการตก และการชนของวัตถุได้
SIMULIAworks-Powerful
SIMULIAworks Scales to Your Needs

3DEXPERIENCE Works Simulation Scales to Your Needs

การเป็นส่วนหนึ่งของ 3DEXPERIENCE® WORKS หมายถึง SIMULIAworks จะช่วยให้มีความยืดหยุ่นสำหรับคุณในการเลือกความสามารถในการจำลอง วิเคราะห์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

Download Product Matrix

The Scalable Portfolio includes

 • นักออกแบบโครงสร้าง (Structural Designer) : โซลูชั่นด้านงานจำลองทางวิศวกรรมที่ใช้งานง่ายสำหรับนักออกแบบที่ต้องการประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์แบบ Linear Static, Thermal และ Frequency Condition 
 • วิศวกรโครงสร้าง (Structural Engineer) : บทบาทของ Design Engineer ด้วยโซลูชั่นในการหา Linear Static, Thermal และ Frequency Analysis กับงานแบบ Solid, Shell และ Beam Mesh เพื่อประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ 
 • วิศวกรประสิทธิภาพโครงสร้าง (Structural Performance Engineer) : ส่วนของ Design Engineers ในการประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์บน Linear และ Nonlinear Static, Thermal, Frequency, Thermal-Stress, Linear Dynamic และ Quasi-Static Condition 
 • วิศวกรกลศาสตร์โครงสร้าง (Structural Mechanics Engineer) : บทบาทของ Design Engineers และผู้เชี่ยวชาญการจำลองงานวิศวกรรม ในการแก้ปัญหานอกเหนือจากส่วน Structural Performance Engineer อย่างสถานการณ์ Nonlinear Dynamic High-Speed, Material Calibration และ Geometry Simplification
 • ผู้ประสานการจำลองสถานการณ์ (Simulation Collaborator) : บทบาทสำหรับผู้ประสานงาน และผู้จัดการ ที่ต้องการตรวจและเปรียบเทียบการจำลองแบบ Real-time ได้จากทุกที่ เพื่อให้สามารถตัดสินใจด้านงานออกแบบได้อย่างรวดเร็ว ด้วยโซลูชั่นที่ผสานกับ SOLIDWORKS 3D CAD ได้อย่างลงตัว จะช่วยให้กระบวนการคิดแก้ไขปัญหาของวิศวกรของคุณมีความง่าย และรวดเร็วยิ่งขี้น
SIMULIAworks Scalable Portfolio includes-02

Success Case

กรณีศึกษาบริษัทด้านน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ตอกย้ำเรื่องการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

ผลลัพธ์

 • ประหยัดงบด้านการทดสอบได้หลายหมื่นดอลลาร์
 • ลดเวลาได้หลายเดือนรวมถึงไม่ต้องจ้างแรงงานเพิ่มเติมในกระบวนการพัฒนา
 • รู้ถึงความใกล้เคียงของผลการจำลองและการทดสบจริง
 • เพิ่มทรัพยากรในการคำนวณให้กับงานอื่นๆ
 • ประหยัดงบลงทุนกับการทำแม่พิมพ์ซ้ำๆ ที่ไม่จำเป็น

Download Succes Case