ProtaStructure

ProtaStructure โปรแกรม BIM ที่ครอบคลุมงานออกแบบด้านวิศวกรรมโครงสร้าง จนถึงการวิเคราะห์และออกแบบอาคาร โดยซอฟต์แวร์จะช่วยให้คุณสร้างโมเดลงานคอนกรีต โครงสร้างอาคารที่เป็นเหล็กได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ProtaStructure วิเคราะห์โครงสร้างออกแบบอาคาร

ProtaStructure โปรแกรม BIM ที่ถูกพัฒนามาเพื่อตอบโจทย์ให้กับวิศวกรโครงสร้าง ในการขึ้นโมเดล, วิเคราะห์ และออกแบบอาคาร ได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องจากโมเดลหลักเพียงตัวเดียว สามารถเปรียบเทียบแบบ ออกแบบโครงสร้างเหล็ก และคอนกรีตได้โดยอัตโนมัติทำให้ง่ายและลดเวลาการส่งมอบงานได้อย่างมาก สามารถสร้างแบบโครงสร้างที่มีคุณภาพสูง และรายการคำนวณโครงสร้างทั้งหมดได้อย่างอัตโนมัติ โดยใช้  ProtaDetail และ ProtaSteel ทั้งยังสามารถทำงานประสานได้อย่างลงตัว สามารถช่วยประหยัดเวลา และเพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจ

• สามารถสร้างโมเดลได้อย่างรวดเร็ว ในรูปแบบ Physical structure member
• ขั้นตอนการวิเคราะห์โครงสร้างแบบทันสมัย
• การออกแบบแบบประหยัด และเชื่อถือได้
• การเขียนแบบวิศวกรรม และรายละเอียดจุดต่อแบบอัตโนมัติ
• การถอดปริมาณเพื่อการทำราคา และเปรียบเทียบ
• การบูรณาการ BIM สำหรับผู้ร่วมงานอื่นๆ

ProtaStructure_01
วิศวกรโครงสร้างสามารถสร้างแบบจำลองโครงสร้างอาคาร แบบ 3 มิติ โดยกำหนดมาตรฐานเหล็ก และคอนกรีตที่ใช้ แล้วทำการวิเคราะห์ความแข็งแรงของอาคารที่ออกแบบ เพื่อตรวจสอบว่าสามารถคงอยู่ได้ในสภาวะการต่าง ๆ เช่น การเกิดแผ่นดินไหว, การเกิดพายุ ฯลฯ พร้อมสร้างรายงานการคำนวณออกมาให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้งานออกแบบมีความถูกต้อง และรวดเร็ว

ProtaDetails

ทั้งนี้เมื่อได้ความแข็งแรงของอาคารที่ต้องการแล้ว Prota สามารถช่วยเขียนแบบโครงสร้างต่างๆ ของอาคาร เช่น ฐานราก เสา คาน พื้น หน้าตัดต่างๆ ให้ออกมาโดยอัตโนมัติอีกเช่นกัน ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการเขียนแบบไปได้กว่า 50-70%

 • สร้าง Detail Drawing โดยนำเข้าข้อมูลได้ง่ายๆ เพียงแค่คลิ๊กเดียว
 • รายละเอียดการเสริมเหล็กขั้นสูง โดยอ้างอิงตาม Code ที่ใช้ออกแบบ
 • สร้าง Dynamic Quantity Table สำหรับ Bar schedule (bar cut list) ซึ่งจะอัพเดทตามการแก้ไขแบบ
 • สร้าง Drawing โดยใช้ Title block ของคุณเองสำหรับทั้งโครงการ
 • สามารถเขียนแบบเพิ่มเติมได้โดยใช้ชุดคำสั่งมาตรฐานของโปรแกรมเขียนแบบทั่วๆไป รวมไปถึงสนับสนุนไฟล์ .DWG/DXF 
 • ใช้ชุดคำสั่ง smart rebar library, intelligent detailing items และ tools เพื่อช่วยสร้าง Drawing เพิ่มเติมในกรณีที่การสร้าง Detail drawing แบบอัตโนมัติไม่ครอบคลุม
 • สามารถตัดแบ่งช่วงชั้นคาน เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าต่าง layout ที่ทำงานอยู่ได้ ทั้งแบบอัตโนมัติและกำหนดเอง
 • เปลี่ยนแบบชุดเก่าเป็นแบบ smart rebars และสร้างตาราง material take off ได้ทันที
 • แทรกรายละเอียด drawing สำหรับสเกลแบบที่ไม่เหมือนกัน ในแผ่นเดียวกันได้โดยอัตโนมัติด้วย Smart scaling system 
 • อัพเดท Detail drawing โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการออกแบบ
 • สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ พร้อมทั้งทำ Detail Drawing  ของ Retainning wall ได้
 • ตัวช่วยออกแบบอื่นๆ เช่นบันไดคอนกรีต, ฐานราก, หูช้าง, และอื่นๆ รวมถึงรายละเอียดแบบ, ปริมาณ และ รายการคำนวณ
 • ออกแบบเสาเข็มโดยใช้ข้อมูลดินที่มีได้
 • สร้างรายละเอียดวิศวกรรม สำหรับชิ้นส่วนอื่นๆ เช่น ผนัง, ฐานรากแผ่, ฐานรากวางบนดิน, เสา, คาน เป็นต้น

ถอดปริมาณ และน้ำหนักเหล็กอย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ ออกเป็น barcut list

พร้อมฟังก์ชันการเขียนดีเทลโครงสร้างแบบต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย และสมบูรณ์

ProtaSteel

นอกจากนี้ Prota ยังมีโมดูล ProtaSteel ส่วนที่ทำงานด้านการออกแบบรอยต่อของโครงสร้างเหล็ก (Steel connection joint) ซึ่งสามารถช่วยให้วิศวกรโครงสร้างทำงานออกแบบ และเขียนแบบ shop drawing ได้สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องกว่าวิธีการเขียนแบบเดิมๆ มาก

 • สามารถขึ้นโมเดล และจัดการรายละเอียดใดๆ ได้อย่างง่ายดาย ด้วย Fully-featured Parametric Connection Library
 • ลดแรงงานวิศวกรในการสร้างรายละเอียด Construction connection โดยชุดคำสั่ง IntelliConnect สามารถสร้าง Construction connection ให้ได้โดยอัตโนมัติและถูกต้องแม่นยำ โดยเงื่อนไขและ Criteria ที่กำหนด
 • สร้าง General Arangement Drawings, Truss Details, Connection Details, Shop Drawings และ Material Lists ให้โดยอัตโนมัติ
 • สร้างจุดเชื่อมต่อของคุณขึ้นมาเองได้อย่างง่ายๆ ด้วยชุดคำสั่ง plate, bolt, weld, section, cut, chamfer และ fillet 
 • ทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยชุดคำสั่ง sectional plates, automatic stiffeners, profile notch, fitting และ general 3D CSG cut

ด้วยฟังก์ชัน Intelliconnect ทำให้สามารถใส่ joint ของจุดต่อของโครงสร้างให้แบบอัตโนมัติ โดยที่สามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียด จุดเชื่อมต่อได้เอง และใส่ ลักษณะ joint ในแบบเดียวกันให้เองทุกจุดในโครงสร้างโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดเวลาในการทำงานได้มาก

สร้างแบบแปลน และรายละเอียดของโครงสร้างเหล็กได้โดยอัตโนมัติ ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในการเขียนรายละเอียด และสร้างข้อมูลสำหรับเครื่อง CNC เพื่อตัดเหล็ก

ด้วยโมดูล ProtaBIM สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับโปรแกรม BIM ได้ทันที ทั้งแบบ direct link หรือด้วยไฟล์ IFC

สามารถเชื่อมต่อโมเดล พร้อมกับตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ง่าย ด้วยการแสดงเฉดสี พร้อมกับคำอธิบายรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง รองรับไฟล์ Revit Structure รุ่นล่าสุด และไฟล์ .IFC สามารถ Cross check กับ software ออกแบบอื่นๆได้ เช่น ETABS, SAP2000, Sframe, LUSAS, และอื่นๆ

BIM and Interoperability

การทำงานร่วมกันและการแบ่งปันความรู้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับ Prota ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่เราให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการกลุ่มนักวิจัยทางเทคนิคชั้นนำ และผู้ให้บริการ BIM รายใหญ่ของโลก รวมไปถึง Autodesk ทั้งหมดนี้ทำให้เราอยู่ในระดับแนวหน้าของนวัตกรรมทางเทคนิคการออกแบบแบบผสมผสานและการทำงานร่วมกับโครงสร้างด้วยระบบ BIM

Training and Technical Support

 • ProtaStructure มาพร้อมกับเอกสารทั้งหมดที่คุณต้องการใช้สำหรับการเริ่มต้น รวมไปถึง quick start guides, training document และ  VDOs
 • นอกจากนี้ ศูนย์สนับสนุนออนไลน์ของเรา และกลุ่มผู้ใช้งาน รวมไปถึงทีมสนับสนุนทางด้านเทคนิค พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุด จากเทคโนโลยีของ Prota
 • นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ พร้อมทั้งเข้าถึงเครื่องมืออย่างครบถ้วน ในห้องเรียนโดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์