Manufacturing Innovative Solution

โซลูชั่นด้านงานออกแบบอุตสาหกรรมครบวงจร รองรับความต้องการสำหรับงานทุกประเภท ตั้งแต่การออกแบบ วิเคราะห์ ถอดปริมาณ ผลิตงานต้นแบบ การนำเสนองานแบบเสมือนจริง ไปจนถึงการผลิต อีกทั้งยังมีเครื่องมือสำหรับงานเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบไฟฟ้า แผ่นวงจร แม่พิมพ์พลาสติก ระบบท่อโรงงาน CNC Inspection และงานพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งเครื่องมือชั้นนำเหล่านี้ได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดี พร้อมการบริการหลังการขาย และการฝึกอบรมจากทีมงานแอพพลิแคด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่านจะสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

SOLIDWORKS
ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ สำหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงเครื่องจักรอุตสาหกรรม โดยจุดเด่นของตัวโปรแกรมคือ การใช้งานที่ง่าย ออกแบบได้อย่างแม่นยำ ส่งผลิตได้ทันที พร้อมฟังก์ชั่นที่ครอบคลุมงานอุตสาหกรรมทุกประเภท และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

SOLIDWORKS ELECTRICAL
ซอฟต์แวร์งานเขียนระบบไฟฟ้า รูปแบบ 2D และ 3D ที่ต่อยอดจาก SOLIDWORKS CAD สามารถทำ BOM รายการจำนวนของอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในแบบได้ สามารถเดินสายไฟแบบอัตโนมัติ ลดความยุ่งยาก ลดเวลา และขั้นตอนในการออกแบบไฟฟ้า

SOLIDWORKS PCB
ซอฟต์แวร์ที่รวมงานออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องกลเข้าไว้ด้วยกัน ช่วยให้สามารถออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบ 3D ร่วมกับ SOLIDWORKS CAD แบบ Real time และทำให้การออกแบบวงจร ร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ มีความถูกต้อง

SOLIDPLANT
ซอฟต์แวร์ที่ทำงานอยู่บนซอฟต์แวร์ SOLDWORKS เหมาะสำหรับการเขียนงาน โครงสร้างเหล็ก, งานถัง, งานท่อ 3 มิติ และเป็นซอฟต์แวร์สำหรับงานออกแบบ Process and Instrument Diagram (P&ID) และ Process Flow Diagram (PFD) ใช้งานง่าย

draftsight-enterprise-1

DRAFTSIGHT ENTERPRISE
โซลูชั่นด้านการออกแบบ มีทั้ง Draftsight Enterprise สำหรับงานด้าน 2 มิติ (2D) และ Draftsight Enterprise Plus สำหรับงานด้าน 3 มิติ (3D) ที่ช่วยให้ท่านทำงานด้าน Draft ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

GSTARCAD
ซอฟต์แวร์ 2D CAD ใช้งานทดแทน AutoCAD ได้ดี เป็น CAD ลิขสิทธิ์แท้ ไม่ต้องเสียเงินเช่ารายปี ซื้อขาดใช้งานได้ตลอดชีพ จำหน่ายในไทยแล้วมากกว่า 12,000 ชุด รองรับไฟล์ DWG/ DXF/ IFC

SOLIDWORKS SIMULATION
ซอฟต์แวร์วิเคราะห์งานออกแบบทางวิศวกรรม (CAE) เพื่อจำลองสถานการณ์ของสภาวะการใช้งานจริง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนนำไปผลิตจริง โดยซอฟต์แวร์นี้เป็น Add-in ใน SOLIDWORKS ทำให้ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว และสามารถแก้ไขแบบ พร้อมกับ
วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์

SOLIDWORKS FLOW SIMULATION
วิเคราะห์พฤติกรรมของของไหล (CFD : Computation Fluid Dynamic) และแสดงผลลัพธ์เป็นค่าตัวเลข, เฉดสี, หรือภาพเคลื่อนไหว ทำให้เข้าใจพฤติกรรมของของไหลได้ง่ายขึ้น เป็นซอฟต์แวร์ที่ Add-in ใน SOLIDWORKS ทำให้สามารถแก้ไขแบบงานพร้อมวิเคราะห์หาผลลัพธ์

SOLIDWORKS PLASTICS
ซอฟต์แวร์ที่ช่วยออกแบบชิ้นส่วน และแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก โดยจำลองและวิเคราะห์การไหลของงานฉีดพลาสติก เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการฉีดพลาสติกของชิ้นงานก่อนผลิตจริง นอกจากนี้ SW Plastics ยังเป็น CAD Integrated บน SOLIDWORKS สามารถวิเคราะห์และปรับเปลี่ยน การออกแบบได้อย่างรวดเร็ว ใช้งานง่าย

AUTOPIPE
ซอฟต์แวร์ที่ใช้วิเคราะห์ Pipe Stress หรือวิเคราะห์ความแข็งแรงของท่อ ทั้งการขึ้นโมเดล และการแก้ไขให้ผลวิเคราะห์ที่ออกมาเที่ยงตรง แม่นยำ เมื่อเทียบกับงานจริง แล้วยังสามารถรับ-ส่ง Piping Load และโมเดลกับซอฟต์แวร์อื่นๆ ได้  AutoPIPE ยังสามารถนำเข้าและรองรับไฟล์โมเดลจากซอฟต์แวร์ประเภท 3D Plant Design CAD

SOLIDWORKS COMPOSER
เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างเอกสารในรูปแบบภาพ ไม่ว่าจะเป็นภาพ 2 มิติ 3 มิติ หรือภาพเคลื่อนไหวต่างๆ ที่มีความละเอียดซับซ้อน งานออกแบบเชิงเทคนิคด้านวิศวกรรม สำหรับ CAD User และ Non-CAD User ผู้ออกแบบไม่ต้องมีพื้นฐานด้านกราฟิก หรือด้านงาน CAD คุณก็สามารถใช้ได้

SOLIDWORKS VISUALIZE
ซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างภาพเสมือนจริง (Rendering) ที่สามารถทำงานควบคู่ไปกับการออกแบบได้ ทำให้ผู้ออกแบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง โดย SOLIDWORKS Visualize ใช้ GPU ของการ์ดจอ ช่วยในการประมวลผล ทำให้ใช้ทรัพยากรของเครื่องน้อยลง แต่เรนเดอร์รูปได้เร็วขึ้น

SOLIDWORKS MBD
โซลูชั่นเพื่อสื่อสารข้อมูลการออกแบบที่มีความสำคัญระหว่างส่วนงานออกแบบ และการผลิตผ่านโมเดล 3 มิติ สำหรับผู้ใช้ SOLIDWORKS ที่จะช่วยบริหารจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อลดข้อผิดพลาด ลดเอกสารที่เก็บไว้ (2D Drawing) สามารถบันทึกเอกสารเป็น 3D Drawing หรือ PDF File 

SOLIDWORKS CAM
ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาร่วมกับ CAMWorks เป็นอีกหนึ่ง Add-in ที่ช่วยให้เราสามารถสร้าง G-CODE เพื่อนำไปควบคุมเครื่องจักร CNC (2.5 แกน) สำหรับงานกัดและงานกลึง โดย ทำงานบนตัวโปรแกรม SOLIDWORKS โดยไม่ต้อง Export ไฟล์ เพื่อนำไปสร้าง G-CODE ผ่านโปรแกรมอื่น 

SOLIDCAM
ซอฟต์แวร์ในกลุ่มงาน CAM สำหรับทำโปรแกรมส่งเข้าเครอง CNC และสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเมื่อใช้งานอยู่บนโปรแกรม SOLIDWORKS พร้อม iMachining ที่จะช่วยลดเวลาในการกัดได้กว่า 70% โดยซอฟต์แวร์จะคำนวณค่า Feed Speed และสร้าง Toolpath ให้อัตโนมัติ

SOLIDWORKS INSPECTION
ลดเวลาในการสร้างเอกสาร Inspection ช่วยป้องกันการใส่ข้อมูลที่ผิดพลาด เพิ่มคุณภาพและย่นระยะเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาด ซอฟต์แวร์ที่ช่วยสร้าง Inspection Report เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจเช็คชิ้นงานที่ผลิตให้ตรงตามขนาดที่กำหนด First Article Inspection (FAI) ลดความยุ่งยากจากกระบวนการตรวจสอบที่ต้องมีขั้นตอนต่างๆ

SOLIDWORKS PDM PROFESSIONAL
ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยสามารถจัดการไฟล์ได้ถึง 200 ประเภท ข้อมูลที่เก็บไว้ใน PDM Professional จะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ปลอดภัย และสามารถค้นหาข้อมูลออกมาได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยสามารถวางระบบการจัดการข้อมูลให้เหมาะสมกับองค์กรของท่านได้ด้วย

SOLIDWORKS MANAGE
เครื่องมือการบริหารจัดการข้อมูลขั้นสูงที่ต่อยอดจากการบริหารไฟล์งานออกแบบของ SOLIDWORKS PDM Professional โดยเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโครงการต่างๆ ขององค์กร เช่น Project Management, Process Management, Resource Planning, Item Management พร้อมแสดงความคืบหน้าต่างๆ ของแผนงานในรูปแบบ Dashboard และรูปแบบรายงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการโครงการ

ADOBE
โซลูชั่นด้านงานออกแบบสำหรับงานมัลติมีเดีย และบริหารจัดการงานเอกสาร พร้อมสู่การทำงานยุคใหม่ที่เชื่อมต่อการทำงานสู่ระบบคลาวด์ พร้อมด้วยแอพพลิเคชั่นเสริมการทำงานบนอุปกรณ์พกพาที่ช่วยให้การทำงานไม่มีสะดุด ทำงานได้อย่างต่อเนื่องสะดวกในทุกสถานการณ์ Creative Cloud ประกอบด้วยชุดโปรแกรมทั้งหมดของ Adobe พร้อมอัพเดทฟรีตลอดอายุการใช้งาน

STRATASYS
เปลี่ยนวิธีการทำงานแบบเดิม สู่นวัตกรรมใหม่สำหรับการสร้าง Tooling เพื่องานอุตสาหกรรมด้วย Industrial Grade 3D Printer ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่สำหรับงานผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน และเวลาการทำงานที่ลดลงตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดอุตสาหกรรม

Metal 3D printer

METAL 3D PRINTERS
Desktop Metal เครื่อง 3D printer โลหะสามารถนำไปใช้ในออฟฟิศได้ หรือทำให้มีขนาดเล็กพอที่สามารถตั้งโต๊ะได้ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการงานเป็นวัสดุโลหะคุณภาพสูง เพราะสามารถผลิตชิ้นงานที่มีความซับซ้อน ช่วยให้ท่านทำงานได้เร็วขึ้น แต่ใช้เงินลงทุนและวัสดุที่น้อยลง 

GOM 3D Metrology ผู้นำเทคโนโลยีด้านงานตรวจวัดด้วยแสงความละเอียดสูง

GOM
ผู้นำเทคโนโลยีด้านงานตรวจวัดด้วยแสงความละเอียดสูง สำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยความรวดเร็ว และแม่นยำในการตรวจสอบ  พร้อมเทคโนโลยีเฉพาะอย่าง Blue Light และซอฟต์แวร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับงาน Inspection ช่วยให้การควบคุมคุณภาพการผลิตของท่านมีประสิทธิภาพ

ARTEC
เครื่องสแกนเนอร์แบบ 3 มิติ Artec 3D 3D scanners สามารถประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย ซึ่งเหมาะกับงานที่ต้องการความละเอียดสูง สามารถสแกนข้อมูล ประมวลผลและเก็บไว้ในตัวเครื่องสแกนแบบ Portable 3D Scanner นี้ได้เลย โดยไม่ต้องต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

Makerbot Mi

MakerBot METHOD
เครื่อง 3D Printer ระดับมืออาชีพรุ่นแรกที่เข้ามาปิดช่องว่างระหว่างเครื่องระดับอุตสาหกรรม กับเครื่องระดับที่ใช้กันทั่วไป เพื่อเติมความต้องการที่เหนือกว่า ทลายกำแพงเพื่อก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีการพิมพ์ที่เพิ่มความเร็ว และความละเอียดสูงในระดับงานอุตสาหกรรมยิ่งกว่าที่เคยมีมา

Fundamentals of SOLIDWORKS 3D EXPERIENCE Products

3DEXPERIENCE® Platform
โปรแกรมด้านงานออกแบบ SOLIDWORKS พัฒนาโปรแกรมที่สามารถทำงานบน Cloud สามารถทำงานจากที่ใดบนโลกนี้ก็ได้ และช่วยให้การติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว แก้ไขหรือทำการปรับเปลี่ยนงานออกแบบและดูกลไกลการทำงานของชิ้นส่วน เครื่องจักรได้

AppzMen Presentation

AppzMenu
AppzMenu คือ Platform สำหรับนักเขียนแบบ นักออกแบบ และวิศวกรทุกท่าน เป็นแหล่งชุมนุมของผู้คนในวงการวิศวกรรมในการออกแบบเพื่อการแบ่งปัน ช่วยหางาน หา supplier แหล่ง ผลิต หาฟรีแลนซ์ ตลอดไปจนถึงเปิดร้านค้าขายบริการ และสินค้าสำหรับสมาชิก เป็นตัวช่วยที่ทำให้การทำงานง่ายขึ้นเร็วขึ้น และดีขึ้น ในยุค Digital Transformation

3D CONNEXION
เมาส์ 3 มิติ ถูกสร้างมาเพื่อช่วยให้การทำงานกับซอฟต์แวร์ CAD มีความสะดวกสบาย และเป็นธรรมชาติด้วยการควบคุมที่ถูกกำหนดมาให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วทั้งมือซ้าย และมือขวา ควบคุมตำแหน่งการแสดงผลทั้งการ Rotate, Zoom, Pan, Fit และอื่นๆ ได้อย่างแม่นยำ และช่วยให้สามารถทำงานนานๆ โดยไม่รู้สีกเมื่อยล้า นอกจากนี้ยังสามารถกำหนด Key ลัดสำหรับเรียกคำสั่งต่างๆ ที่ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ด้านงานออกแบบได้เป็นอย่างดี

SOLIDWORKS
ซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ สำหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงเครื่องจักรอุตสาหกรรม โดยจุดเด่นของตัวโปรแกรมคือ การใช้งานที่ง่าย ออกแบบได้อย่างแม่นยำ ส่งผลิตได้ทันที พร้อมฟังก์ชั่นที่ครอบคลุมงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

SOLIDWORKS ELECTRICAL
ซอฟต์แวร์งานเขียนระบบไฟฟ้า รูปแบบ 2D และ 3D ที่ต่อยอดจาก SOLIDWORKS CAD สามารถทำ BOM รายการจำนวนของอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในแบบได้ สามารถเดินสายไฟแบบอัตโนมัติ ลดความยุ่งยาก ลดเวลา และขั้นตอนในการออกแบบไฟฟ้า

SOLIDWORKS PCB
ซอฟต์แวร์ที่รวมงานออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องกลเข้าไว้ด้วยกัน ช่วยให้สามารถออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบ 3D ร่วมกับ SOLIDWORKS CAD แบบ Real time และทำให้การออกแบบวงจร ร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ มีความถูกต้อง

SOLIDPLANT
ซอฟต์แวร์ที่ทำงานอยู่บนซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS เหมาะสำหรับการเขียนงาน โครงสร้างเหล็ก, งานถัง, งานท่อ 3 มิติ และเป็นซอฟต์แวร์สำหรับงานออกแบบ Process and Instrument Diagram (P&ID) และ Process Flow Diagram (PFD) ใช้งานง่าย

draftsight-enterprise-1

DraftSight Enterprise
โซลูชั่นด้านการออกแบบ มีทั้ง Draftsight Enterprise สำหรับงานด้าน 2 มิติ (2D) และ Draftsight Enterprise Plus สำหรับงานด้าน 3 มิติ (3D) ที่ช่วยให้ท่านทำงานด้าน Draft ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

GSTARCAD
ซอฟต์แวร์ 2D CAD ใช้งานทดแทน AutoCAD ได้ดี เป็น CAD ลิขสิทธิ์แท้ ไม่ต้องเสียเงินเช่ารายปี ซื้อขาดใช้งานได้ตลอดชีพ จำหน่ายในไทยแล้วมากกว่า 12,000 ชุด รองรับไฟล์ DWG/ DXF/ IFC

SOLIDWORKS SIMULATION
ซอฟต์แวร์วิเคราะห์งานออกแบบทางวิศวกรรม (CAE) เพื่อจำลองสถานการณ์ของสภาวะการใช้งานจริง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก่อนนำไปผลิตจริง โดยซอฟต์แวร์นี้เป็น Add-in ใน SOLIDWORKS ทำให้ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว และสามารถแก้ไขแบบ พร้อมกับ
วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ไปพร้อมๆ กัน

SOLIDWORKS FLOW SIMULATION
วิเคราะห์พฤติกรรมของของไหล (CFD : Computation Fluid Dynamic) และแสดงผลลัพธ์เป็นค่าตัวเลข, เฉดสี, หรือภาพเคลื่อนไหว ทำให้เข้าใจพฤติกรรมของของไหลได้ง่ายขึ้น เป็นซอฟต์แวร์ที่ Add-in ใน SOLIDWORKS ทำให้สามารถแก้ไขแบบงานพร้อมวิเคราะห์หาผลลัพธ์ได้ทันที

SOLIDWORKS PLASTICS
ซอฟต์แวร์ที่ช่วยออกแบบชิ้นส่วน และแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก โดยจำลองและวิเคราะห์การไหลของงานฉีดพลาสติก เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการฉีดพลาสติกของชิ้นงานก่อนผลิตจริง

AUTOPIPE
ซอฟต์แวร์ที่ใช้วิเคราะห์ Pipe Stress หรือวิเคราะห์ความแข็งแรงของท่อ ทั้งการขึ้นโมเดล และการแก้ไขให้ผลวิเคราะห์ที่ออกมาเที่ยงตรง แม่นยำ เมื่อเทียบกับงานจริง แล้วยังสามารถรับ-ส่ง Piping Load และโมเดลกับซอฟต์แวร์อื่นๆ ได้

SOLIDWORKS MBD
โซลูชั่นเพื่อสื่อสารข้อมูลการออกแบบที่มีความสำคัญระหว่างส่วนงานออกแบบ และการผลิตผ่านโมเดล 3 มิติ สำหรับผู้ใช้ SOLIDWORKS ที่จะช่วยบริหารจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อลดข้อผิดพลาด ลดเอกสารที่เก็บไว้ (2D Drawing) สามารถบันทึกเอกสารเป็น 3D Drawing หรือ PDF File 

SOLIDWORKS VISUALIZE
ซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างภาพเสมือนจริง (Rendering) ที่สามารถทำงานควบคู่ไปกับการออกแบบได้ ทำให้ผู้ออกแบบสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง โดย SOLIDWORKS Visualize ใช้ GPU ของการ์ดจอ ช่วยในการประมวลผล ทำให้ใช้ทรัพยากรของเครื่องน้อยลง แต่เรนเดอร์รูปได้เร็วขึ้น

SOLIDWORKS COMPOSER
ยกระดับการสื่อสารงานออกแบบเชิงเทคนิคด้านวิศวกรรม สำหรับ CAD User และ Non-CAD User ด้วย SOLIDWORKS Composer ผู้ออกแบบไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางด้านกราฟิก หรือด้านงาน CAD คุณก็สามารถใช้ SOLIDWORKS Composer ได้

SOLIDWORKS CAM
ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาร่วมกับ CAMWorks เป็นอีกหนึ่ง Add-in ที่ช่วยให้เราสามารถสร้าง G-CODE เพื่อนำไปควบคุมเครื่องจักร CNC (2.5 แกน) สำหรับงานกัดและงานกลึง โดย ทำงานบนตัวโปรแกรม SOLIDWORKS โดยไม่ต้อง Export ไฟล์ เพื่อนำไปสร้าง G-CODE ผ่านโปรแกรมอื่น 

SOLIDCAM
ซอฟต์แวร์ในกลุ่มงาน CAM สำหรับทำโปรแกรมส่งเข้าเครื่อง CNC และสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเมื่อใช้งานอยู่บนโปรแกรม SOLIDWORKS พร้อม iMachining ที่จะช่วยลดเวลาในการกัดได้กว่า 70% โดยซอฟต์แวร์จะคำนวณค่า Feed Speed และสร้าง Toolpath ให้อัตโนมัติ

SOLIDWORKS INSPECTION
ลดเวลาในการสร้างเอกสาร Inspection ช่วยป้องกันการใส่ข้อมูลที่ผิดพลาด เพิ่มคุณภาพและย่นระยะเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาด ซอฟต์แวร์ที่ช่วยสร้าง Inspection Report เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจเช็คชิ้นงานที่ผลิตให้ตรงตามขนาดที่กำหนด First Article Inspection (FAI) ลดความยุ่งยากจากกระบวนการตรวจสอบที่ต้องมีขั้นตอนต่างๆ

SOLIDWORKS PDM PROFESSIONAL
ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยสามารถจัดการไฟล์ได้ถึง 200 ประเภท ข้อมูลที่เก็บไว้ใน PDM Professional จะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ปลอดภัย และสามารถค้นหาข้อมูลออกมาได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยสามารถวางระบบการจัดการข้อมูลให้เหมาะสมกับองค์กรของท่านได้ด้วย

SOLIDWORKS MANAGE
เครื่องมือการบริหารจัดการข้อมูลขั้นสูงที่ต่อยอดจากการบริหารไฟล์งานออกแบบของ SOLIDWORKS PDM Professional โดยเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโครงการต่างๆ ขององค์กร เช่น Project Management, Process Management, Resource Planning, Item Management พร้อมแสดงความคืบหน้าต่างๆ ของแผนงานในรูปแบบ Dashboard และรูปแบบรายงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการโครงการ

ADOBE
โซลูชั่นด้านงานออกแบบสำหรับงานมัลติมีเดีย และบริหารจัดการงานเอกสาร พร้อมสู่การทำงานยุคใหม่ที่เชื่อมต่อการทำงานสู่ระบบคลาวด์ พร้อมด้วยแอพพลิเคชั่นเสริมการทำงานบนอุปกรณ์พกพาที่ช่วยให้การทำงานไม่มีสะดุด ทำงานได้อย่างต่อเนื่องสะดวกในทุกสถานการณ์ Creative Cloud ประกอบด้วยชุดโปรแกรมทั้งหมดของ Adobe พร้อมอัพเดทฟรีตลอดอายุการใช้งาน

STRATASYS
เปลี่ยนวิธีการทำงานแบบเดิม สู่นวัตกรรมใหม่สำหรับการสร้าง Tooling เพื่องานอุตสาหกรรมด้วย Industrial Grade 3D Printer ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่สำหรับงานผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน และเวลาการทำงานที่ลดลงตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดอุตสาหกรรม

Metal 3D printer

METAL 3D PRINTERS
Desktop Metal เครื่อง 3D printer โลหะสามารถนำไปใช้ในออฟฟิศได้ หรือทำให้มีขนาดเล็กพอที่สามารถตั้งโต๊ะได้ เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการงานเป็นวัสดุโลหะคุณภาพสูง เพราะสามารถผลิตชิ้นงานที่มีความซับซ้อน ช่วยให้ท่านทำงานได้เร็วขึ้น แต่ใช้เงินลงทุนและวัสดุที่น้อยลง 

GOM 3D Metrology ผู้นำเทคโนโลยีด้านงานตรวจวัดด้วยแสงความละเอียดสูง

GOM
ผู้นำเทคโนโลยีด้านงานตรวจวัดด้วยแสงความละเอียดสูง สำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยความรวดเร็ว และแม่นยำในการตรวจสอบ พร้อมเทคโนโลยีเฉพาะอย่าง Blue Light และซอฟต์แวร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับงาน Inspection ช่วยให้การควบคุมคุณภาพการผลิตของท่านมีประสิทิภาพ

ARTEC
 เครื่องสแกนเนอร์แบบ 3 มิติ Artec 3D 3D scanners สามารถประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย ซึ่งเหมาะกับงานที่ต้องการความละเอียดสูง สามารถสแกนข้อมูล ประมวลผลและเก็บไว้ในตัวเครื่องสแกนแบบ Portable 3D Scanner นี้ได้เลย โดยไม่ต้องต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์

Makerbot Mi

MakerBot METHOD
 เครื่อง 3D Printer ระดับมืออาชีพรุ่นแรกที่เข้ามาปิดช่องว่างระหว่างเครื่องระดับอุตสาหกรรม กับเครื่องระดับที่ใช้กันทั่วไป เพื่อเติมความต้องการที่เหนือกว่า ทลายกำแพงเพื่อก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีการพิมพ์ที่เพิ่มความเร็ว และความละเอียดสูงในระดับงานอุตสาหกรรมยิ่งกว่าที่เคยมีมา

3D CONNEXION
เมาส์ 3 มิติ ถูกสร้างมาเพื่อช่วยให้การทำงานกับซอฟต์แวร์ CAD มีความสะดวกสบาย และเป็นธรรมชาติด้วยการควบคุมที่ถูกกำหนดมาให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วทั้งมือซ้าย และมือขวา ควบคุมตำแหน่งการแสดงผลทั้งการ Rotate, Zoom, Pan, Fit และอื่นๆ ได้อย่างแม่นยำ และช่วยให้สามารถทำงานนานๆ โดยไม่รู้สีกเมื่อยล้า นอกจากนี้ยังสามารถกำหนด Key ลัดสำหรับเรียกคำสั่งต่างๆ ที่ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ด้านงานออกแบบได้เป็นอย่างดี

บทความด้านงานออกแบบอุตสาหกรรมครบวงจร

APPLICAD MANUFACTURING CHANNEL

OUR CUSTOMERS


เสียงส่วนหนึ่งจากลูกค้าที่มั่นใจในบริการของแอพพลิแคด

“โปรแกรม SOLIDWORKS ช่วยลดระยะเวลาในการออกแบบผลิตภัณฑ์ครับ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยลดต้นทุนและเซฟงบที่เราต้องเสียไปเนื่องจากการลองผิดลองถูก ช่วยให้ทีมงานสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเห็นรูปแบบโครงสร้างจริงจากไฟล์ออกแบบ 3D ตัวอย่าง”

คุณสุพจน์   R&D Engineering บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จํากัด

“SOLIDWORKS ก็เข้ามาช่วยในเราออกแบบไว้ขึ้น และอีกเรื่องคือการ Simulator เข้ามาช่วยมาก เพราะว่าหนึ่งเราไม่อยากลอง สองคือเราไม่รู้จะลองยังไงดี จะทำให้การทำงานกินเวลาเยอะ ถ้าเราลองไปเรื่อยๆ ตรงจุดนี้เข้ามาช่วยได้ดีครับ”

คุณเมธี – ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมการผลิต บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น

“การใช้ 3D ก่อให้เกิด Visual (การมองเห็น) ทำให้คนสามารถคิดงานได้ง่ายขึ้น ทั้งยังสามารถเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรมแบบต่างๆ ที่ออกแบบไว้ ว่าใช้ได้หรือไม่ และในขณะเดียวกันซอฟต์แวร์ยังช่วยในเรื่องการคิดต้นทุนเพื่อให้เหมาะสมกับงบประมาณทางวิศวกรรมที่มีได้ นอกจากนี้ยังมีการใช้ EPDM ในส่วนการจัดการระบบข้อมูล เรียกได้ว่าสามารถเข้ามามีส่วนช่วยในทุกระบบอย่างครบวงจรเลยทีเดียว”

คุณนรากร ราชพลสิทธิ์ – กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

“เรื่องของการกำหนดดีไซน์จะอยู่ที่ตัวลูกค้าด้วย เพราะเรามีลูกค้าหลายประเภท ลูกค้าบางคนเขาก็จะออกแบบมาให้เราเลย และเราก็ต้องรองรับงานออกแบบของเขาให้ได้ด้วย เพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะใช้ซอฟต์แวร์อย่าง SOLIDWORKS ซะเป็นส่วนใหญ่ เราก็จะเอางานของลูกค้ามาเปิดและทำ Fixture ที่เรา แล้วก็เข้า Process การผลิตได้เลย คือมีทั้งงานที่เราออกแบบเอง และบางงานที่ออกแบบจาก Out Source”

คุณเก่งกาจ – ที่ปรึกษาเทคนิค บริษัท เปี๊ยกระยอง ออฟโรด จำกัด

OUR CUSTOMERS

เสียงส่วนหนึ่งจากลูกค้าที่มั่นใจในบริการของแอพพลิแคด

“โปรแกรม SOLIDWORKS ช่วยลดระยะเวลาในการออกแบบผลิตภัณฑ์ครับ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยลดต้นทุนและเซฟงบที่เราต้องเสียไปเนื่องจากการลองผิดลองถูก ช่วยให้ทีมงานสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเห็นรูปแบบโครงสร้างจริงจากไฟล์ออกแบบ 3D ตัวอย่าง”

คุณสุพจน์   R&D Engineering บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จํากัด

“SOLIDWORKS ก็เข้ามาช่วยในเราออกแบบไว้ขึ้น และอีกเรื่องคือการ Simulator เข้ามาช่วยมาก เพราะว่าหนึ่งเราไม่อยากลอง สองคือเราไม่รู้จะลองยังไงดี จะทำให้การทำงานกินเวลาเยอะ ถ้าเราลองไปเรื่อยๆ ตรงจุดนี้เข้ามาช่วยได้ดีครับ”

คุณเมธี – ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมการผลิต บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น

“การใช้ 3D ก่อให้เกิด Visual (การมองเห็น) ทำให้คนสามารถคิดงานได้ง่ายขึ้น ทั้งยังสามารถเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรมแบบต่างๆ ที่ออกแบบไว้ ว่าใช้ได้หรือไม่ และในขณะเดียวกันซอฟต์แวร์ยังช่วยในเรื่องการคิดต้นทุนเพื่อให้เหมาะสมกับงบประมาณทางวิศวกรรมที่มีได้ นอกจากนี้ยังมีการใช้ EPDM ในส่วนการจัดการระบบข้อมูล เรียกได้ว่าสามารถเข้ามามีส่วนช่วยในทุกระบบอย่างครบวงจรเลยทีเดียว”

คุณนรากร ราชพลสิทธิ์ – กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

“เรื่องของการกำหนดดีไซน์จะอยู่ที่ตัวลูกค้าด้วย เพราะเรามีลูกค้าหลายประเภท ลูกค้าบางคนเขาก็จะออกแบบมาให้เราเลย และเราก็ต้องรองรับงานออกแบบของเขาให้ได้ด้วย เพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะใช้ซอฟต์แวร์อย่าง SOLIDWORKS ซะเป็นส่วนใหญ่ เราก็จะเอางานของลูกค้ามาเปิดและทำ Fixture ที่เรา แล้วก็เข้า Process การผลิตได้เลย คือมีทั้งงานที่เราออกแบบเอง และบางงานที่ออกแบบจาก Out Source”

คุณเก่งกาจ – ที่ปรึกษาเทคนิค บริษัท เปี๊ยกระยอง ออฟโรด จำกัด