[eptar] Reinforcement

มีความสามารถใหม่ๆเพิ่มเข้ามาให้ผู้ใช้งานมากมาย ด้วยความสามารถเหล่านี้ จะทำให้กระบวนการออกแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม
ด้วยการสร้างใน Archicad.

REINFORCEMENT 3.0

รองรับการทำงานด้วยภาษา English – German – Hungarian – Croatian – Romanian

*โปรดทราบ! เวอร์ชั่นนี้เข้ากันได้กับ Windows เท่านั้น เวอร์ชั่น MacOS กำลังจะมาเร็ว ๆ นี้!

คุณสมบัติใหม่: – license borrowing!
Eptar Reinforcement 3.0 มีความสามารถใหม่ๆเพิ่มเข้ามาให้ผู้ใช้งานมากมาย ด้วยความสามารถเหล่านี้ จะทำให้กระบวนการออกแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม

เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถทำแบบและได้ข้อมูลต่างๆถูกต้องและแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการแสดงรายการวัสดุการเสริมแรงและอื่นๆที่จำเป็นสำหรับอาคารที่สร้างจาก ArchiCAD โดยการใช้เครื่องมือช่วยในการกำหนดรายละเอียดและสร้าง 2D และโมเดล 3D ที่สมบูรณ์

ซึ่งเครื่องมือที่เพิ่มเข้ามาเหล่านี้ประกอบด้วย Reinforcement library ที่หลากหลายขึ้น อีกทั้งยังมีเครื่องมือที่สามารถกำหนดรูปแบบโครงสร้างที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น Eptar Reinforcement ยังสามารถช่วยตรวจสอบหมายเลขรหัสเหล็กเส้น (rebar ID numbering ) และแก้ไขหากจำเป็น ด้วยเครื่องมือเหล่านี้ผู้ใช้สามารถคำนวณจำนวน rebar ที่จำเป็นได้ สามารถรายการเหล็กได้อย่างถูกต้องแม่นยำทันที

REINFORCEMENT FEATURES:
 • จำกัดวันใช้งานได้สูงสุด 7 วัน โดยไม่ต้องเชื่อมต่อ
 • มีรูปแบบการเสริมเหล็กเส้น และเหล็กปลอกที่ใช้กันทั่วไป และเสริมเหล็กโครงสร้าง Freeform ได้
 • เหล็กเสริมสามารถแก้ไขทิศทางการเสริมได้หลายทิศทาง อย่างเช่น การเสริมเหล็กบันได
 • เสริมเหล็กเสา คาน พื้น ที่ซับซ้อนได้
 • เลือกมุมมอง และการแสดงผลได้หลายมุมมอง
 • ส่งข้อมูลตารางปริมาณเหล็กเสริม
 • ถอดปริมาณเหล็กเสริมได้ทั้ง น้ำหนัก ความยาวเหล็ก
 • รูปแบบหน้าต่างการตั้งค่าง่ายต่อการแก้ไข
 • เสริมเหล็กผนังได้อัตโนมัติ
 • เสริมเหล็กผนังได้หลายผนังพร้อมกันด้วยการเลือกเพียงครั้งเดียว
 • เสริมเหล็กได้หลายชั้นในแต่ละครั้ง

รองรับการทำงานกับ ARCHICAD VERSIONS:

 • ArchiCAD 24
 • ArchiCAD 23

หลังจากติดตั้ง Eptar Reinforcement ท่านจะสามารถใช้งานเป็น Version ทดลองใช้ได้จนกว่าท่านจะทำการติดต่อเดินเนินการสั่งซื้อ

Version ทดลองสามารถทำงานได้เต็มความสามารถทุกคำสั่ง แต่จะจำกัดจำนวนการใส่ rebars และถอดปริมาณ

Supported ArchiCAD versions Version 3.0 Version 2.1
ArchiCAD 24 /
ArchiCAD 23 / /
ArchiCAD 22 /


Reinforcement main features Version 3.0 Version 2.1 Demo version
Archicad 24 compatibility /
Automatic Reinforcement of CURVED walls /
Automatic Reinforcement of SLANTED walls /
Reinforcement wreaths and edges on slabs /
Shear rebar placement for slab cutouts corners /
Updated user interface /
Automatic reinforcement of roofs with mesh or rebar tool / /
Several roof plains are now reinfoceable at the same time / /
Automatic reinfocement of complex roofs / /
A floating palette that can be placed likely / / /
Automatic reinforcement of walls / / /
Several walls or slabs can be reinforced with a single selection / / /
Multiple layers of rebar can be placed at a time / / /
Placement of upturned or folded mesh / / /
Distributable rebars along the curve / / /
New rebar object which linear meter can be adjusted in kg/m / / /
Adjustable value of concrete cover in case of top or button reinforcement / / /
The different length rebars can be displayed separately in the cutting list / / /
In case of mesh, the multidirectional rebars can be listed separately / / /
In case of circle cross-section the radius of the stirrup is displayed in the list / / /
The value of the joint length is displayed in the list / / /
exact display of rebar bending in 3D / / /
dimension unit choice / / /
global display settings (2D, 3D, labels and texts) / / /
intelligent markers / / /
new stirrup types / / /
label option for views / / /
custom label texts / / /
preset common rebars and stirrups / / /
custom polygonal rebar forms / / /
rebars can be rotated in space / / /
automatic array of meshes and bars / / /
complex element:
unlimited use of columns
/ /
complex element:
unlimited use of beams
/ /
complex element:
unlimited use of crownings
/ /
unlimited rebar placement / /
making automatic cutting list / /
more layout display options / / /
displaying views on the floor plan / / /
exporting list into TXT / / /

REINFORCEMENT 2.1

New feature: – license borrowing!
Please contact us for price and availability!

Reinforcement is available with several new functions. With the help of Reinforcement 2.1, the design process is more efficient than ever.

This solution helps designers to draw documents and lists the necessary reinforcement for their buildings in ArchiCAD. The application provides tools to define all 2D drawings as well as complete 3D models.

The solution contains a library of different reinforcement objects and an Add-on. They provide great freedom in defining constructions and also help to specify complex objects. Eptar Reinforcement also checks the rebar ID numbering and corrects it if is necessary. With Reinforcement tool, users can simply calculate the necessary amount of rebars. Iron list is available on the floor plan just as the interactive schedule.

REINFORCEMENT FEATURES:
 • License borrowing: get for limited time (7 days) the activation key offline. After this time period the key become online again. This option is but permanent, and you can use it at any time. It can be ordered for your existing license, too.
 • Most used rebar and stirrup forms are preset, but custom polygonal forms can be set too
 • Steel elements can be rotated, thus more difficult constructions (e.g. stairs) can be modeled
 • Complex elements (columns, beams and crownings) can be defined
 • Many view and display options
 • Cutting list generation
 • Automatic correction of enumeration
 • Changes can easily be made on the layout and in the Object Settings window as well
 • Automatic reinforcement of walls
 • Several walls or slabs can be reinforced with a single selection
 • Multiple layers of rebar can be placed at a time

SUPPORTED ARCHICAD VERSIONS:

 • ArchiCAD 23
 • ArchiCAD 22

Eptar Reinforcement plugin runs in demo mode until you purchase the product.

Demo mode functions as the full version but the amount of rebars used to define complex elements and make listing, is limited.

Reinforcement main features Version 2.1 Version 2.0 Version 1.5 Demo version
Automatic reinforcement of roofs with mesh or rebar tool /
Several roof plains are now reinfoceable at the same time/
Automatic reinfocement of complex roofs/
A floating palette that can be placed likely// /
Automatic reinforcement of walls// /
Several walls or slabs can be reinforced with a single selection// /
Multiple layers of rebar can be placed at a time// /
Placement of upturned or folded mesh// /
Distributable rebars along the curve// /
New rebar object which linear meter can be adjusted in kg/m// /
Adjustable value of concrete cover in case of top or button reinforcement// /
The different length rebars can be displayed separately in the cutting list// /
In case of mesh, the multidirectional rebars can be listed separately // /
In case of circle cross-section the radius of the stirrup is displayed in the list// /
The value of the joint length is displayed in the list// /
exact display of rebar bending in 3D////
dimension unit choice////
global display settings (2D, 3D, labels and texts)////
intelligent markers////
new stirrup types////
label option for views////
custom label texts////
preset common rebars and stirrups////
custom polygonal rebar forms////
rebars can be rotated in space////
automatic array of meshes and bars////
complex element:
unlimited use of columns
///
complex element:
unlimited use of beams
///
complex element:
unlimited use of crownings
///
unlimited rebar placement///
making automatic cutting list///
more layout display options////
displaying views on the floor plan////
exporting list into TXT/// /