ExtrAXION 2D

ซอฟต์แวร์ถอดปริมาณที่ช่วยลดเวลาและขั้นตอนสำหรับงานก่อสร้าง สถาปัตยกรรมและอื่นๆ ด้วยคำสั่งที่ยืดหยุ่น โปรแกรมสามารถถอดพื้นที่ ความยาว ปริมาตรกับรูปทรงทุกประเภท

ExtrAXION ซอฟต์แวร์ถอดปริมาณที่ช่วยลดเวลาและขั้นตอนสำหรับงานก่อสร้าง สถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรมอื่นๆ ด้วยคำสั่งที่ยืดหยุ่น โดยโปรแกรมสามารถถอดจำนวนนับ, ถอดพื้นที่, ความยาวและปริมาตรออกมาได้ตามมาตรฐานหน่วยสากล

รองรับการถอดปริมาณจากไฟล์ภาพ (BMP, GIF, JPG,TIF) จากไฟล์ CAD (DWG, DXF,DGN, DWF,EMF)สามารถนำเข้าไฟล์ PDF ที่มาจากการสแกน หรือถูกบันทึกมาจากซอฟต์แวร์แสดงเป็นเส้น Vector จะยิ่งช่วยให้การถอดปริมาณนั้นรวดเร็วยิ่งขึ้น

โปรแกรม ExtrAXION คือผู้ช่วยรวบรวมปริมาณ สิ่งที่ถอดออกมาจากแบบ ส่งเข้าไฟล์เอกสารข้อมูลอัตโนมัติ ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งสามารถกลับมาตรวจสอบย้อนหลังในทุกรายละเอียด เหมาะสำหรับการประมูลงาน การเคาะราคารวมถึงถอดปริมาณระหว่างการก่อสร้าง

รับชม VDO Tutorial >>

Organize จัดการรายละเอียด

Build a flexible folder- like layout – แบ่งหรือรวมหมวดการถอดปริมาณ เข้าใจง่าย สามารถแบ่งตามชื่อและยังเพิ่ม ลดได้ตลอดเวลา

Add as many as required measurement sheets – แต่ละไฟล์แบบแปลน สามารถเปิดซ้อนกันได้และยัง Copy Paste ปริมาณดังกล่าวไปยังหมวดอื่น เพื่อความรวดเร็ว ไม่ต้องทำซ้ำ

Measurement are grouped into sheets – แบ่งหมวดงานสถาปัตฯ หมวดงานไฟฟ้า หมวดงานระบบ สามารถจัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อการคำนวณที่ถูกต้องและสะดวกในการค้นหา

Measure ถอดปริมาณด้วยคำสั่งที่ใช้งานง่าย

The four basic 2d measurement types – คำสั่ง Count, Length, Area, Volume เพื่อนับจำนวน วัดความยาว หาพื้นที่ และคำนวณปริมาตร เหล่านี้สร้างมาเพื่อการถอดปริมาณบนแปลนหรือรายละเอียดของแบบได้อย่างอิสระ มีความถูกต้องและตรวจทานได้

Associate each measurement with one or more BOQ items – ปริมาณที่ถูกถอดออกมา เช่น พื้นที่ที่วัจาก Drawing ,จำนวนของอุปกรณ์หรือปริมาณที่ถอดใส่บน BOQ นั้นสามารถนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่อง เช่นการCopy Paste เป็นต้น

BOQ items, parameter – ปริมาณต่างๆเหล่านี้ สามารถล็อคไว้เพื่อป้องกันการแก้ไข

 

Export ส่งออกข้อมูลปริมาณไปยังไฟล์เอกสารได้ในทันที

Export Measurements and BOQ items – ส่งออกเป็นไฟล์ XLS สามารถไปทำงานต่อกับ Microsoft Excel ได้อย่างสมบูรณ์

เพิ่มความสะดวกในการส่งข้อมูลตามความละเอียด เช่น ส่งออกข้อมูลเฉพาะงาน ,ส่งออกข้อมูลทั้งหมด, สีและพื้นที่ที่ถอดปริมาณ เป็นต้น

 

Library สร้างข้อมูลกำหนดรูปแบบ

Create custom measurement types – หากแปลนหรือวัตถุมีความซับซ้อน สามารถสร้างสูตรประมาณราคาโดยใช้คำสั่งที่ตัวโปรแกรมมีให้ เช่นการถอดปริมาณท่อดักส์ การถอดนำหนักของอุปกรณ์เป็นต้น

Defind Parameters – ตั้งชื่อหรือให้ความหมายกับหมวดปริมาณได้ทั้งหมด

ExtrAXION Rebars ถอดปริมาณเหล็กเสริมโครงสร้าง(โมดูลเสริม)

ซอฟต์แวร์ถอดปริมาณเหล็กที่แม่นยำ ลดระยะเวลาและคำนวณโดยตรงจากไฟล์ Drawing

สามารถถอดปริมาณเหล็กเสริมได้ทุกประเภท ไม่ว่าไฟล์งานของโครงสร้างนั้น ถูกสร้างขึ้นมาด้วยซอฟต์แวร์ใดๆ ตัวโปรแกรมใช้งานง่ายเหมาะสำหรับวิศวกรโยธา โครงสร้าง ผู้ประมาณราคา ผู้รับเหมาที่ต้องการความรวดเร็ว

การทำงานคล้ายคลึงกับ ExtrAXION 2D นั่นคือ นำเข้าแบบ,รายละเอียดจากนั้นจัดการรายละเอียด และใช้คำสั่งถอดปริมาณและส่งออกไฟล์เอกสารได้

โดยการส่งออกนั้น เป็นลักษณะตารางรายการเหล็กที่ชัดเจน

 

ExtrAXIONBIM (ทำงานร่วมกับ BIM Technology)

นำเข้าไฟล์ IFC ช่วยให้การคำนวณปริมาณรวดเร็วและแม่นยำสามารถแยกองค์ประกอบและหมุนดูโมเดลได้อย่างง่ายดาย ตรวจสอบองค์ประกอบที่เลือกและแสดงผลการคำนวณที่เกี่ยวข้องได้ทันที

คำสั่งเปรียบเทียบโมเดล

ตัวโปรแกรมมีฟังก์ชั่นเปรียบเทียบ Model จากไฟล์ IFC โดยจะแสดงรายการและสิ่งที่แตกต่างได้ทันที

WHY ExtrAXION

ทำไมจึงต้องเลือกโปรแกรมถอดประมาณราคา ExtrAXION

  1. โปรแกรมช่วยลดเวลาในการถอดปริมาณระหว่างไฟล์แบบ (Drawing) และการเก็บข้อมูล(XLS) เช่น เมื่อถอดปริมาณแล้ว ค่าต่างๆจะเชื่อมไปยังหมวดของรายการนั้นๆ ลดขั้นตอนและข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
  2. สามารถถอดปริมาณจากไฟล์ภาพ ไฟล์ PDF และไฟล์แคดได้ทุกเวอร์ชั่น
  3. ไฟล์ PDF สามารถถอดปริมาณอ้างอิงกับเส้น Vector แม่นยำและคมชัด
  4. ใช้งานง่าย คำสั่งต่างๆนั้นออกแบบมาเพื่อถอดจำนวน วัดพื้นที่ วัดความยาว กว้าง สูง
  5. ตรวจสอบการถอดปริมาณแบบ 3 มิติได้
  6. ส่งออกข้อมูลไปยังไฟล์เอกสาร (XLS) ได้ละเอียดตามความต้องการ เช่น ผลรวมหรือแยกเฉพาะปริมาณที่ต้องการ
  7. ตรวจสอบการถอดปริมาณได้ละเอียด สามารถย้อนกลับมาแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดได้