ExtrAXION 2D

ซอฟต์แวร์ถอดปริมาณที่ช่วยลดเวลาและขั้นตอนสำหรับงานก่อสร้าง สถาปัตยกรรมและอื่นๆ ด้วยคำสั่งที่ยืดหยุ่น โปรแกรมสามารถถอดพื้นที่ ความยาว ปริมาตรกับรูปทรงทุกประเภท

ExtrAXION 2D ซอฟต์แวร์ถอดปริมาณที่ช่วยลดเวลาและขั้นตอนสำหรับงานก่อสร้าง สถาปัตยกรรมและอื่นๆ ด้วยคำสั่งที่ยืดหยุ่น โปรแกรมสามารถถอดพื้นที่ ความยาว ปริมาตรกับรูปทรงทุกประเภท สามารถถอดปริมาณจากไฟล์ภาพ (BMP, GIF, JPG,TIF และอื่นๆ) จากไฟล์ CAD (DWG, DXF,DGN, DWF,EMF และอื่นๆ) และโปรแกรมสามารถถอดปริมาณจากไฟล์ PDF ได้เช่นกัน

โปรแกรม ExtrAXION จะเป็นผู้ช่วยให้การประมาณราคานั้นแม่นยำ รวดเร็ว เหมาะสำหรับการประมูลงาน การเคาะราคาในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

รับชม VDO Tutorial >>

Organize

Build a flexible folder –like layout  สร้างหมวดการถอดปริมาณ เข้าใจง่าย แบ่งตามชื่อและยังเพิ่ม ลดได้ตลอดเวลา

Add as many as required measurement sheets แต่ละไฟล์แบบแปลน สามารถเปิดซ้อนกันได้และยัง Copy Paste ปริมาณดังกล่าวไปยังหมวดอื่น เพื่อความรวดเร็ว ไม่ต้องทำซ้ำ

Measurement are grouped into sheets  เช่น หมวดงานสถาปัตฯ หมวดงานไฟฟ้า หมวดงานระบบ สามารถจัดเป็นหมวดหมู่ เพื่อการคำนวณที่ถูกต้องและหาง่าย

ExtrAXION 2D Organize
ExtrAXION 2D Measure

Measure

The four basic 2d measurement types คำสั่ง Count, Length, Area, Volume การนับจำนวน วัดความยาว หาพื้นที่ และคำนวณปริมาตร เหล่านี้จะช่วยถอดปริมาณบนแปลนหรือวัตถุได้อย่างอิสระ ถูกต้องและตรวจทานได้

Associate each measurement with one or more BOQ items ปริมาณแต่ละหมวดสามารถนำไปใช้ได้ เช่น ปริมาณที่วัดจาก Drawing โดยตรงหรือ ปริมาณที่ถอดใส่บน BOQ หากมีพื้นที่หรือวัตถุที่คล้ายกันนำ ไป Copy Paste ได้ทันที

Cooperate

Work in the same project with other users  โปรแกรมสามารถทำงานร่วมกันได้ บน drawing เดียวกัน สามารถเปิด Sheet แล้วถอดปริมาณ เมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็สามารปิดหมวดนี้ได้เช่นเดียวกัน

BOQ items, parameter etc.,  ปริมาณต่างๆเหล่านี้ สามารถล็อคไว้เพื่อป้องกันการแก้ไขได้ครับ

ExtrAXION Rebars Cooperate
ExtrAXION 2D Export

Export

Measurement sheets can be exported  นำเข้าและส่งออกปริมาณได้หลากหลาย เช่น DWG, DXF, DGN, BMP,JPG, PDF และอื่นๆ

Export Measurements and BOQ items  ส่งออกเป็นไฟล์ XLS สามารถไปทำงานต่อกับ Microsoft Excel ได้อย่างสมบูรณ์

Library

Create custom measurement types  หากแปลนหรือวัตถุมีความซับซ้อน สามารถสร้างสูตรประมาณราคาโดยใช้คำสั่งที่ตัวโปรแกรมมีให้ เช่นการถอดปริมาณท่อดักส์ การถอดนำหนักของอุปกรณ์เป็นต้น 

Define Parameters  ตั้งชื่อหรือให้ความหมายกับหมวดปริมาณได้ทั้งหมดครับ

ExtrAXION 2D Library

ExtrAXION Features and Benefits

  • ง่ายต่อการเรียนรู้ และไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมเขียนแบบ CAD มาก่อน
  • เพิ่มประสิทธิภาพ และลดระยะเวลาในการประมาณราคา
  • มีเครื่องมือ เช่น  Zoom – Snaps ช่วยเพิ่มความเร็ว และความถูกต้องในการทำงาน
  • สามาถกำหนดสีของพื้นที่ ในแต่ละห้องที่ได้มีการหาพื้นที่ไปแล้ว ซึ่งสีที่กำหนดจะไม่ซ้ำกัน และสามารถแก้ไขสีได้ ทำให้ง่ายต่อการมองเห็น และยังสามารถซ่อน พื้นที่ ที่ได้มีการทำสีไว้ทำให้ง่ายต่อการทำงาน
  • ข้อมูลในการวัดจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล ในรูปแบบของ Project ดังนั้นทั้งไฟล์ CAD, ไฟล์รูปภาพที่เกิดจากการแสกน, WBS, Takeoff Quantities และ ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
  • สามารถทำงานบนไฟล์ CAD (dwg, dxf, dgn, etc) ไฟล์รูปภาพ (bmp, gif, jpg, etc) หรือไฟล์ PDF โดยไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรมเขียนแบบ CAD เช่น AutoCAD
  • เก็บข้อมูลด้วย SQL Server ทำให้สามารถทำงาน และเข้าถึงข้อมูลในโครงการเดียวกัน ได้พร้อมกัน ทีละหลายๆคน
  • สามารถวัดค่าในมุมมองที่เป็น 3 มิติได้ และ สามารถเปลี่ยนมุมมองเป็นแบบ 3 มิติ เพื่อหมุน, วัดความยาว และหาพื้นที่ ในมุมมองที่เป็น 3 มิติ  ช่วยให้การตรวจสอบ และ การหาค่าความสูงของผนังในแนวตั้ง ทำได้ง่ายขึ้น ทำได้กับไฟล์งานที่เป็น CAD, รูปภาพ และ PDF