สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

ในนามของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท
แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
ผมขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อความไว้วางใจและการสนับสนุนที่ท่านมอบใ
ห้กับเราในปี 2566 ความสัมพันธ์และความมั่นคงที่เราได้สร้างขึ้นด้วยกันนี้
เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ทำให้บริษัทของเราสามารถนำเสนอนวัตกรรม
สร้างสรรค์โซลูชันที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเติบโตอย่างยั่งยืนได้

การดำเนินธุรกิจของเราถูกขับเคลื่อนด้วยความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมพิบาลอย่างเคร่งครัดเราให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความซื่อสัตย์เหนือสิ่งอื่นใดเพราะเชื่อว่าพวกเขาเป็นหลักประกันสำคัญที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนเราทุ่มเทเพื่อมอบบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพพร้อมทั้งยืนยันในการทำงานอย่างมีจริยธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจและยึดมั่นนอกจากนี้ เรายังมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาภายใต้แนวคิด ESG (Environmental, Social, and Governance) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน การมีส่วนร่วมของเราในการปกป้องสิ่งแวดล้อม, การส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม, และการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัดไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพแต่ยังแสดงถึงความตั้งใจของเราที่จะสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมและโลกของเราท่ามกลางความท้าทายทางสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม, เราเชื่อว่าการลงทุนใน ESG คือการลงทุนในอนาคตของเราและของคนรุ่นหลัง 
ท้ายสุดนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยดีเสมอมา รวมทั้งขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านสำหรับความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยขอให้เชื่อมั่นว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสำนึกและความรับผิดชอบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะยังคงสนับสนุนและเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมกับบริษัทในนามของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ผมขอส่งความขอบคุณที่ไม่มีขอบเขตและความปรารถนาดีที่ลึกซึ้งไปยังทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางในปีนี้ ความร่วมมือและความไว้วางใจของท่านช่วยให้เราสามารถดำเนินกลยุทธ์ ESG ของเรา สร้างความยั่งยืนในทุกมิติ และเติบโตไปด้วยกันในทุกขั้นตอน เรามุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานที่เราได้ตั้งไว้และยกระดับการดำเนินธุรกิจของเราให้ดียิ่งขึ้นในปีที่จะมาถึง ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งสำหรับการสนับสนุนและความมุ่งมั่นของท่าน และขอให้เราทุกคนมีความสุข สมบูรณ์ และประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิต
ผศ.ดร.ประเสริฐคันธมานนท์
ประธานกรรมการ