Menu

ARCHICAD

ArchiCAD โปรแกรมช่วยออกแบบทำแบบอาคารโดยเป็นเทคโนโลยี BIM สามารถถอดปริมาณ BOQ ต่างจากการเขียนแบบ CAD ทั่วๆไป ได้รับความนิยมจากสถาปนิกทั่วโลก บริษัทออกแบบ, รับเหมาก่อสร้าง, ตกแต่งภายใน, บริษัทรับสร้างบ้าน รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆ

ARCHICAD 24

– Building Together –

ArchiCAD โปรแกรมออกแบบบ้าน อาคาร 3 มิติ ที่ใช้ในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นโปรแกรมที่รวมการสร้างแบบจำลองอาคาร (3D) และการเขียนแบบDrawing เข้าไว้ด้วยกันในโปรแกรมเดียว ตัวโปรแกรมใช้เทคโนโลยีในการจำลองอาคารที่เรียก BIM (Building Information Modeling) ซึ่งเป็นการใส่ข้อมูลลงไปใน Object ของอาคาร ทำให้โปรแกรมเข้าใจได้ว่าส่วนไหนคือเสา ส่วนไหนคือผนัง ทำให้โปรแกรมสามารถประมาณราคาการก่อสร้างออกมาได้แม่นยำ การทำงานสร้างแบบหรือแก้ไขแบบก็สามารถทำได้ง่ายในขั้นตอนเดียว ลดขั้นตอนในการทำงานที่ซ้ำซ้อนและประหยัดเวลาได้มากยิ่งขึ้น

GRAPHISOFT_Archicad_Black_RGB

What’s New Archicad 24

รีวิวฟีเจอร์เด็ด สถาปนิกกับวิศวกรทำงานง่ายขึ้น

เวอร์ชั่นนี้มาใน Concept “CREATE GREAT ARCHITECTURE “ ซึ่งช่วยตอบโจทย์การทำงานยุค New normal ด้วย OpenBIM cloud อย่างเต็มรูปแบบช่วยให้สถาปนิกและวิศวกรทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นของโมเดลโดยผ่านระบบ BIM Cloud และช่วยลดการทำงานที่ซับซ้อนลงทำให้งบงานได้เร็วกว่าเดิม

Archicad 24

เป็นซอฟต์แวร์ช่วยออกแบบทำแบบ อาคารโดยเป็นเทคโนโลยี BIM ต่างจากการเขียนแบบ CAD ทั่วๆไป สามารถถอดปริมาณ BOQ ได้ซึ่งรับความนิยมจากสถาปนิกทั่วโลก ทั้งในยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย รวมถึงประเทศไทย ทั้งบริษัทออกแบบ, รับเหมาก่อสร้าง, ตกแต่งภายใน, บริษัทรับสร้างบ้าน รวมถึงหน่วยงานราชการสำคัญต่างๆ  ครอบคลุมถึงส่วนสถาบันการศึกษาเป็นหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

ช่วยสถาปนิกให้สามารถถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็นแบบจำลอง BIM 3 มิติ ที่สามารถเห็นได้ทุกมุมมองทั้งภายนอก ภายใน  ตลอดจนช่วยให้การทำแบบ หรือ การเขียนแบบ CAD ทำได้ง่ายกว่าเดิม เพราะสามารถเขียนแบบแปลน รูปด้าน รูปตัด ให้โดยอัตโนมัติตามที่ต้องการ อีกทั้งยังช่วยถอดปริมาณ BOQ ของวัสดุ ที่ใช้อาคารในอาคาร อย่างเช่น พื้นที่ใช้สอย พื้นที่ผนังด้านนอก ด้านในได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็วกว่าการทำงานแบบเดิม

ยังเป็นเครื่องมือ สำหรับผู้รับเหมา เพื่อการเคลียร์แบบในลักษณะ 3 มิติ เพื่อให้ได้ความชัดเจนในการทำงานของผู้ร่วมงานต่าง ๆ ฝ่าย หรือต่างบริษัทที่ต้องมาทำงานในโครงการเดียวกัน ซึ่งสามารถลดการเข้าใจงานที่คลาดเคลื่อนไม่ตรงกัน  และเมื่อสามารถ combine แบบได้แล้วจะทำให้การเขียน asbuilt drawing  เป็นไปได้อย่างรวดเร็วกว่าวิธีการเดิมๆ มาก

เทคโนโลยี BIM

เทคโนโลยี BIM เป็นเทคโนโลยี ที่ถูกพัฒนาสำหรับ การออกแบบอาคารด้วย ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมกระบวนการต่างๆให้สอดคล้องและถูกต้องมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของแนวคิดของการออกแบบ, เวลาในการทำงาน, การควบคุมคุณภาพของงาน รวมถึงการประสานงานกับส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ใช้ เทคโนโลยี BIM  สามารถกำหนดและใส่ข้อมูลต่างๆตลอดจนรายละเอียดลงไปในทุกๆส่วนขององค์ประกอบอาคาร เช่น ขนาดความกว้างยาว, วัสดุต่างๆ, รูปแบบในการเขียนแบบ, ราคา และอื่นๆ ทำให้ทุกส่วนของการออกแบบมีความครบถ้วนทั้งในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยมิใช่เป็นเพียงแค่การเขียนเส้น หรือแค่การขึ้นรูปเป็น 3 มิติเท่านั้น แต่เป็นการทำงานควบคู่กันไปทั้งกระบวนการ ทำให้สถาปนิกได้ใช้ทักษะในด้านออกแบบได้อย่างเต็มที่อย่างแท้จริง มากกว่าแค่การเขียนแบบธรรมดาทั่วไป

คุณสมบัติ

โมเดล 3 มิติ

โมเดล 3 มิติ

2D Auto

ทำแบบ 2D ให้อัตโนมัติ
แปลน รูปด้าน รูปตัด

BOQ wall

BOQ พื้นที่ผนัง ขนาด จำนวน
ปริมาตร อัตโนมัติ

3D Section

3D Section อัตโนมัติ

Perspective

Perspective

Render

Render

Animation

Animation

Bimx

BIMx ดูแบบ 2D 3D บน
Tablet (Android, iOS)

Sun Study

Sun study

test build

จำลองการก่อสร้าง

TEAMWORK

รองรับการทำงานโครงการเดียวกันได้ด้วยระบบการทำงานแบบ Teamwork  ที่สถาปนิก วิศวกร หรือช่างเขียนแบบสามารถทำงานในอาคารเดียวกันไปพร้อมๆ กัน โดย ทุกคนสามารถเห็น ความคืบหน้าของงานโดยรวมได้ตลอดเวลาที่เชื่อมต่อกับข้อมูล  ทีมงานสามารถทำงานเสมือน ประชุมเคลียร์แบบ หรือ co-design ไปด้วยกันได้  ทำให้งานมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องง่ายต่อการจัดการ อ่านเพิ่มเติม

ระบบการทำงานแบบ Teamwork  ที่สถาปนิก วิศวกร

ตัวอย่างหน้าจอการทำงานแบบ Teamwork

BIMx PRO

แอพพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกให้สถาปนิก และวิศวกร BIM ทำงานแบบไร้สาย และปราศจากม้วนแบบ (Drawing) เนื่องจากข้อมูลแบบจำลองข้อมูลแบบเทคโนโลยี BIM และ drawing รวมถึงการถอดปริมาณ BOQ จะสามารถเก็บอยู่ในมือถือ หรือแทบเบล็ต ซึ่งสามารถเรียกมาดูอ้างอิง หรือเพื่อการนำเสนอได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

Navigating-in-the-Hyper-Model

Navigating in the Hyper-Model
หมุนดูได้ทุกมุมมองทั้ง 3D 2D

3D-cutaways

3D-cutaways
ตัดดูภายใน และโครงสร้างได้ทันที

Drawings-within-the-Model-Context

Drawings within the Model Context
ดูแบบที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้อง คลี่ม้วนกระดาษ

License Types

 Packagenote
 StandardProfressional
สำหรับองค์กรธุรกิจ   
30 days Trial license /ไม่มีค่าใช้จ่าย
Perpetual license//call
1 year license /call
    
สำหรับการศึกษา   
1 year Student license /ไม่มีค่าใช้จ่าย
1 year Teacher license /
2 years School/lab license /

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 744 9045 ext 321 , archicad@applicadthai.com

Learning Material

เทคนิคการใช้งาน

เทคนิคการใช้งาน

รวมเทคนิคการใช้งานต่างๆเกี่ยวกับโปรแกรม ArchiCAD

บทความน่าอ่าน

บทความน่าอ่าน

รวมบทความต่างๆเกี่ยวกับโปรแกรม ArchiCAD

ตัวอย่างลูกค้า

ตัวอย่างลูกค้า

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้โปรแกรม ArchiCAD

รวมดาวน์โหลด

รวมดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดคู่มือ เอกสาร เกี่ยวกับโปรแกรม ArchiCAD

เทคนิคการใช้งาน

บทความที่เกี่ยวข้อง

  • 516
    Shares


Menu