เทคโนโลยี BIM

เทคโนโลยี BIM เป็นเทคโนโลยี ที่ถูกพัฒนาสำหรับ การออกแบบอาคารด้วย ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมกระบวนการต่างๆให้สอดคล้องและถูกต้องมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของแนวคิดของการออกแบบ, เวลาในการทำงาน, การควบคุมคุณภาพของงาน รวมถึงการประสานงานกับส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ใช้ เทคโนโลยี BIM  สามารถกำหนดและใส่ข้อมูลต่างๆตลอดจนรายละเอียดลงไปในทุกๆส่วนขององค์ประกอบอาคาร เช่น ขนาดความกว้างยาว, วัสดุต่างๆ, รูปแบบในการเขียนแบบ, ราคา และอื่นๆ ทำให้ทุกส่วนของการออกแบบมีความครบถ้วนทั้งในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยมิใช่เป็นเพียงแค่การเขียนเส้น หรือแค่การขึ้นรูปเป็น 3 มิติเท่านั้น แต่เป็นการทำงานควบคู่กันไปทั้งกระบวนการ ทำให้สถาปนิกได้ใช้ทักษะในด้านออกแบบได้อย่างเต็มที่อย่างแท้จริง มากกว่าแค่การเขียนแบบธรรมดาทั่วไป

คุณสมบัติทั่วไปของโปรแกรมออกแบบอาคารที่ใช้เทคโนโลยี BIM

 • มีคำสั่งสร้างโมเดลอาคารเป็นสามมิติ เช่น ผนัง ประตู หน้าต่าง เสา คาร บันได หลัง และส่วนประกอบอื่นๆ ของอาคาร
 • สามารถสร้างแบบแปลน รูปด้าน รูปตัดได้โดยอัตโนมัติ การปรับแก้ไขที่ใดที่หนึ่งในสามมิติ จะมีผลต่อแบบทุกหน้าโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้งานไม่ต้องแก้ไขแบบทีละแผ่น
 • สร้างงาน นำเสนอแบบ ภาพเสมือนจริง หรือภาพยนต์ได้

คุณสมบัติทั่วไปของโปรแกรมออกแบบอาคารที่ใช้เทคโนโลยี BIM

 • มีคำสั่งสร้างโมเดลอาคารเป็นสามมิติ เช่น ผนัง ประตู หน้าต่าง เสา คาร บันได หลัง และส่วนประกอบอื่นๆ ของอาคาร
 • สามารถสร้างแบบแปลน รูปด้าน รูปตัดได้โดยอัตโนมัติ การปรับแก้ไขที่ใดที่หนึ่งในสามมิติ จะมีผลต่อแบบทุกหน้าโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้งานไม่ต้องแก้ไขแบบทีละแผ่น
 • สร้างงาน นำเสนอแบบ ภาพเสมือนจริง หรือภาพยนต์ได้
 • ทำการศึกษา ผลของแสงอาทิตย์ กระทำต่อตัวอาคารไ้ด้
 • สรุปปริมาณจำนวน และพืนที่ต่างๆ ของตัวอาคารได้ เช่น พื้นที่ใช้สอย พื้นที่ผนัง จำนวน ประตู หน้าต่าง ปริมาตรคาน ฯลฯ ได้

ประโยชน์ของเทคโนโลยี BIM

ปัจจุบัน เทคโนโลยี BIM หรือ BIM technology เข้ามามีบทบาทสำคัญในกระบวนการออกแบบก่อสร้างมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก แทนที่การทำงานแบบเดิมที่เป็น 2 มิติ เข้าสู่การทำงานที่มากกว่า 3 มิติ ซึ่งมีข้อดีที่เป็นประโยชน์ต่อ สถาปนิก, บริษัทออกแบบ, เจ้าของโครงการ หลาย ๆข้อได้แก่

 • ทำให้ทั้งผู้ออกแบบ ผู้ร่วมงาน ตลอดจนลูกค้า สามารถสื่อสารได้เข้าใจกันง่ายขึ้น เพราะเห็นเป็น 3 มิติ แบบชัดเจน
 • ลดเวลาในส่วนของการเขียนแบบไปได้อย่างน้อย 30% ทำให้โครงการก่อสร้าง เสร็จเร็วกว่า เดิม
 • ลดความผิดพลาดที่เกิดจากคน ในงานแก้แบบ
 • ลดเวลาและข้อผิดพลาดในการสรุปปริมาณ
 • ลดค่าใช้จ่าย ที่เกิดจากการก่อสร้าง ผิดแบบ
 • ทำงานได้มากขึ้น เร็วขึ้นด้วย ทีมงาน เท่าเดิม  นำมาซึ่งการเพิ่มผลประกอบการให้กับองค์กร

Learning Material

เทคนิคการใช้งาน

เทคนิคการใช้งาน

รวมเทคนิคการใช้งานต่างๆเกี่ยวกับโปรแกรม ArchiCAD

บทความน่าอ่าน

บทความน่าอ่าน

รวมบทความต่างๆเกี่ยวกับโปรแกรม ArchiCAD

ตัวอย่างลูกค้าของเรา

ตัวอย่างลูกค้าของเรา

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้โปรแกรม ArchiCAD

รวมดาวน์โหลด

รวมดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดคู่มือ เอกสาร เกี่ยวกับโปรแกรม ArchiCAD