รางวัลแห่งความสำเร็จ (AWARDS)

  • 2015 Top Reseller Highest Customer Satisfaction AP South, SolidWorks World 2016, Dallas, Texas
  • 2015 Top Reseller Overall Performance AP South, SolidWorks World 2016, Dallas, Texas
  • 2017 THAILAND TOP SME AWARDS, Industry Performance, Bangkok
  • 2018 Top Customer Advocacy Business, Stratasys & MakerBot APJ Partner Meeting 2018, Israel
  • 2020 PDPA Compliance รางวัลการเตรียมความพร้อมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 – PDPA Awards 2020, กรุงเทพมหานคร