Menu

กิจกรรมเพื่อสังคม

แอพพลิแคด ร่วมรับมอบเม็ดพลาสติก จับมือพันธมิตรผลิต Face Shield ให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Read more

แอพพลิแคด สนับสนุน “FACO-ฟาโก้” หุ่นยนต์สู้โควิด-19 ช่วยเหลือทีมแพทย์ พัฒนาขึ้นโดย “ฟีโบ้” ชิ้นงานจาก Stratasys

บทความที่เกี่ยวข้อง

Read more

แอพพลิแคด ดึง 3D Printer ช่วยหมอฝ่าวิกฤตสู้โควิด-19

จากสถานการณ์โรคระบาด

Read more

แอพพลิแคด น้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องพิมพ์สามมิติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บทความที่เกี่ยวข้อง

Read more

แอพพลิแคด เสริมทักษะทางวิชาชีพเทคโนโลยีโยธาแก่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

บทความที่เกี่ยวข้อง

Read more

แอพพลิแคด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

บทความที่เกี่ยวข้อง

Read more

DETI นำทีมเก็บขยะชายหาดปลูกจิตสำนึกเพื่อสิ่งแวดล้อม

บทความที่เกี่ยวข้อง

Read more

แอพพลิแคด พัฒนาทักษะการทำงานสร้างโอกาส-สร้างอาชีพอย่างยั่งยืนแก่ผู้พิการไทย

เพื่อให้ผู้พิการมีทั

Read more

รวมพลังผู้ให้ แอพพลิแคด ร่วมบริจาคโลหิต

บทความที่เกี่ยวข้อง

Read more

แอพพลิแคด ร่วมจิตอาสาพัฒนาชนบท

บทความที่เกี่ยวข้อง

Read more

แอพพลิแคดเพิ่มศักยภาพผู้พิการส่งเสริมการเรียนรู้ขับเคลื่อนแรงงานสร้างโอกาส-สร้างอาชีพ

บริษัท แอพพลิแคด จำก

Read more

Menu