กิจกรรมเพื่อสังคม

APP ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม

จากผลกระทบของภาวะความแปรปรวนของโลกที่รุนแรงขึ้น (Extreme Weather) ที่ส่งผลต่อทุกประเทศทั่วโลก ทำให้ห … Read more

แอพพลิแคด มอบถุงยังชีพ บรรเทาพิษโควิด-19

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) หรือ APP นำโดย ดร.อิสระ อัคราพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ … Read more

แอพพลิแคด ผนึกกำลังอาสา 08 สร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) หรือ APP ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายโซลูชั่นด้านการออกแบบอย่างครบวงจร ทั้ง … Read more

APP จับมือ maiA วิ่งการกุศลมอบเงินบริจาคแก่สภากาชาดไทย_01

APP จับมือ maiA วิ่งการกุศลมอบเงินบริจาคแก่สภากาชาดไทย

คุณประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) หรือ APP ร่วมด้วยคณ … Read more

APP ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม

จากผลกระทบของภาวะความแปรปรวนของโลกที่รุนแรงขึ้น (Extreme Weather) ที่ส่งผลต่อทุกประเทศทั่วโลก ทำให้ห … Read moreแอพพลิแคด น้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องพิมพ์สามมิติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) หรือ APP พร้อมด้วยค … Read more

DETI นำทีมเก็บขยะชายหาดปลูกจิตสำนึกเพื่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) หรือ APP ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายโซลูชั่นด้านการออกแบบอย่างครบวงจร ทั้ง … Read more