กิจกรรมเพื่อสังคม

APP ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม

จากผลกระ … Read more

แอพพลิแคด มอบถุงยังชีพ บรรเทาพิษโควิด-19

บริษัท แ ... Read more

แอพพลิแคด ผนึกกำลังอาสา 08 สร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์

บริษัท แ ... Read more

APP จับมือ maiA วิ่งการกุศลมอบเงินบริจาคแก่สภากาชาดไทย

คุณประภา … Read more

APP บริจาคสมทบทุนสร้าง รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

นายประภา … Read more

แอพพลิแคด ร่วมรับมอบเม็ดพลาสติก จับมือพันธมิตรผลิต Face Shield ให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ

บริษัท แ ... Read more

แอพพลิแคด สนับสนุน “FACO-ฟาโก้” หุ่นยนต์สู้โควิด-19 ช่วยเหลือทีมแพทย์ พัฒนาขึ้นโดย “ฟีโบ้” ชิ้นงานจาก Stratasys

[vc_head ... Read more

แอพพลิแคด ดึง 3D Printer ช่วยหมอฝ่าวิกฤตสู้โควิด-19

จากสถานก … Read more

แอพพลิแคด น้อมเกล้าฯ ถวายเครื่องพิมพ์สามมิติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายประภา ... Read more

แอพพลิแคด เสริมทักษะทางวิชาชีพเทคโนโลยีโยธาแก่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ด้วยความ ... Read more

แอพพลิแคด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เมื่อวัน ... Read more

DETI นำทีมเก็บขยะชายหาดปลูกจิตสำนึกเพื่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท ด ... Read more

แอพพลิแคด พัฒนาทักษะการทำงานสร้างโอกาส-สร้างอาชีพอย่างยั่งยืนแก่ผู้พิการไทย

เพื่อให้ … Read more

รวมพลังผู้ให้ แอพพลิแคด ร่วมบริจาคโลหิต

เพื่อส่ง ... Read more

แอพพลิแคด ร่วมจิตอาสาพัฒนาชนบท

เพื่อมีส ... Read more

แอพพลิแคดเพิ่มศักยภาพผู้พิการส่งเสริมการเรียนรู้ขับเคลื่อนแรงงานสร้างโอกาส-สร้างอาชีพ

บริษัท แ … Read more