……….บริษัท แอพพลิแคด จำกัด เป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่าย Software ด้านการออกแบบอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม และวิศวกรรม มาเป็นเวลากว่า 22 ปี ด้วยทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายงาน อีกทั้งยังมีนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ทันสมัย ซึ่งพร้อมตอบรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงใจ ปัจจุบัน บริษัท กำลังเปิดรับบุคลากรในตำแหน่งงานต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท ฯ ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

Sale Business Representatives / Sale Engineer

ตำแหน่ง : Sale Business Representatives / Sale Engineer

ลักษณะ : งานประจำ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, การตลาด, การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย อย่างน้อย 1 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี สนใจงานขาย
 • รักงานบริการ มีทักษะด้านการสื่อสาร
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง สามารถใช้รถในการทำงานได้

เงินเดือน :

สถานที่ปฏิบัติงาน  : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ (ทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.)

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันสังคม,กองทุนทดแทน, ชุดฟอร์ม, ท่องเที่ยวประจำปี,ประกันสุขภาพ,ประกันชีวิต, กินเลี้ยง,เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ, เรียนภาษาอังกฤษ AUA ฟรี, อาหารกลางวัน, Commission และอื่นๆ

สมัครงาน

Sale Business Representatives (MA)

ตำแหน่ง : Sale Business Representatives (MA)

ลักษณะ : งานประจำ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายงาน รับประกันสินค้าหรือลักษณะงานที่ใกล้เคียง อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี สนใจงานขาย
 • รักงานบริการ มีทักษะด้านการสื่อสาร
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง สามารถใช้รถในการทำงานได้ มีใบขับขี่

เงินเดือน :

สถานที่ปฏิบัติงาน  : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ (ทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.)

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันสังคม,กองทุนทดแทน, ชุดฟอร์ม, ท่องเที่ยวประจำปี,ประกันสุขภาพ,ประกันชีวิต, กินเลี้ยง,เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ, เรียนภาษาอังกฤษ AUA ฟรี, อาหารกลางวัน, Commission และอื่นๆ

สมัครงาน

Sale Business Representatives (GOM)

ตำแหน่ง : Sale Business Representatives (GOM)

ลักษณะ : งานประจำ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ,การตลาด, การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายงานเครื่องกลหรืองานอุสหกรรม อย่างน้อย 1 ปี
 • ****หากจบใหม่สนใจงานขายยินดีพิจารณา******
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี สนใจงานขาย
 • รักงานบริการ มีทักษะด้านการสื่อสาร
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง สามารถใช้รถในการทำงานได้ มีใบขับขี่

เงินเดือน :

สถานที่ปฏิบัติงาน  : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ (ทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.)

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันสังคม,กองทุนทดแทน, ชุดฟอร์ม, ท่องเที่ยวประจำปี,ประกันสุขภาพ,ประกันชีวิต, กินเลี้ยง,เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ, เรียนภาษาอังกฤษ AUA ฟรี, อาหารกลางวัน, Commission และอื่นๆ

สมัครงาน

Customer Service Engineer

ตำแหน่ง : Customer Service Engineer

ลักษณะ : งานประจำ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, เครื่องกล,แมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการดูแล/ซ่อมบำรุงเครื่องจักร อย่างน้อย  1  ปี
 • สามารถบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์และนำเสนอการใช้งานได้ดี
 • มีบุคคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์เป็นของตนเอง

เงินเดือน :

สถานที่ปฏิบัติงาน  : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ (ทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.)

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันสังคม,กองทุนทดแทน, ชุดฟอร์ม, ท่องเที่ยวประจำปี,ประกันสุขภาพ,ประกันชีวิต, กินเลี้ยง,เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ, เรียนภาษาอังกฤษ AUA ฟรี, อาหารกลางวัน, Commission และอื่นๆ

สมัครงาน

Application Engineer

ตำแหน่ง : Application Engineer

ลักษณะ : งานประจำ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, เครื่องกล,แมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 3-8 ปี
 • สามารถสนับสนุนงานขาย ข้อมูลผลิตภัณฑ์และนำเสนอการใช้งานได้ดี
 • มีบุคคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

เงินเดือน :

สถานที่ปฏิบัติงาน  : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ (ทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.)

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันสังคม,กองทุนทดแทน, ชุดฟอร์ม, ท่องเที่ยวประจำปี,ประกันสุขภาพ,ประกันชีวิต, กินเลี้ยง,เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ, เรียนภาษาอังกฤษ AUA ฟรี, อาหารกลางวัน, Commission และอื่นๆ

สมัครงาน

Web Developer

ตำแหน่ง : Web Developer

ลักษณะ : งานประจำ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ดูแล Website 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้าน Website Analytics ,SEO และ ออกแบบ Website ได้
 • หากมีประสบการณ์ใช้ CMS มาก่อนเช่น Magento หรือ WordPress จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน :

สถานที่ปฏิบัติงาน  : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ (ทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.)

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันสังคม,กองทุนทดแทน, ชุดฟอร์ม, ท่องเที่ยวประจำปี,ประกันสุขภาพ,ประกันชีวิต, กินเลี้ยง,เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ, เรียนภาษาอังกฤษ AUA ฟรี, อาหารกลางวัน, Commission และอื่นๆ

สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

ลักษณะ : งานประจำ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานพลาสติกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน :

สถานที่ปฏิบัติงาน  : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ (ทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.)

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันสังคม,กองทุนทดแทน, ชุดฟอร์ม, ท่องเที่ยวประจำปี,ประกันสุขภาพ,ประกันชีวิต, กินเลี้ยง,เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ, เรียนภาษาอังกฤษ AUA ฟรี, อาหารกลางวัน, Commission และอื่นๆ

สมัครงาน

สมัครผ่านเว็บไซต์


I HEREBY CERTIFY THAT ALL STATEMENTS (MADE IN THIS APPLICATION) ARE TRUE; I UNDERSTAND THAT ANY INCOMPLETION, FALSE OR MISLEADING STATEMENT HEREIN COULD BE SUBJECT TO DISQUALIFICATUIN AND/ OR IMMEDIATE DISMISSAL OF MY EMPLOYMENT WITHOUT ANY COMPENSATION.
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้ เป็นความจริงถูกต้องครบถ้วน ข้าพเจ้าขอรับทราบว่า การให้รายละเอียดไม่ครบถ้วน หรือบิดเบือนจากความเป็นจริง จะเป็นสาเหตุให้ข้าพเจ้าถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นพนักงาน และ / หรือถูกปลดออกจากงานทันทีโดยไม่ได้รับเงินชดเชย

I CONSENT TO THE COMPANY TO USE AND DISCLOSE THE ABOVE PERSONAL INFORMATION FOR JOB APPLICATION PURPOSES ONLY COMPLYING WITH THAILAND'S PERSONAL DATA PROTECTION ACT (PDPA) OR OTHER RELEVANT LAWS OR REGULATIONS.
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวข้างต้นสําหรับวัตถุประสงค์ในการสมัครงานเท่านั้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของประเทศไทย (Thailand’s Personal Data Protection Act – PDPA) หรือกฎหมาย/ ระเบียบข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


สมัครด้วยตัวเอง

ติดต่อ : คุณภิญญาพัชร์ ,คุณนุสรา (ฝ่ายบุคคล) 69 ซ.สุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา (ซอยเลียบทางด่วนบางนา)
กรุงเทพมหานคร  10260
โทรศัพท์ : 0-2744-9045 ต่อ 205, 912 ,908,910
Mobile095-365-6863 (คุณภิญญาพัชร์), 081-623-2558 (คุณนุสรา)
แฟกซ์ : 0-2744-9602
อี-เมลล์[email protected], [email protected]