ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

COME & JOIN WITH US

AppliCAD

……….บริษัท แอพพลิแคด จำกัด เป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่าย Software ด้านการออกแบบอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม และวิศวกรรม มาเป็นเวลากว่า 22 ปี ด้วยทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายงาน อีกทั้งยังมีนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ทันสมัย ซึ่งพร้อมตอบรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงใจ ปัจจุบัน บริษัท กำลังเปิดรับบุคลากรในตำแหน่งงานต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท ฯ ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

ตำแหน่ง : Business Representative

ลักษณะ : งานประจำ

รายละเอียดของงาน

 • ติดต่อหาลูกค้ารายใหม่ๆ และดูแลลูกค้าเก่า
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • เจรจาต่อรอง เปิด-ปิด การขาย
 • จัดทำเอกสารเพื่อเสนองานกับลูกค้า
 • ให้บริการลูกค้าด้านต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งรายใหม่และรายเก่า
 • ทำยอดขายตามเป้าที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 22 – 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ หรือ บริหารธุรกิจ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย อย่างน้อย 1 ปี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือล้น และมีความคล่องตัว สนใจในการขาย
 • มีไหวพริบ, การสื่อสารที่ดี, และสามารถรองรับแรงกดดันได้ดี
 • รักงานบริการ มีทักษะด้านการสื่อสาร
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง และมีเอกสารใบขับขี่

ความสามารถพิเศษ

 • มีความรู้และประสบการณ์ขาย เกี่ยวกับโปรแกรมเขียนแบบหรือกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน  : แขวงบางนา  เขตบางนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.)

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันสังคม,กองทุนทดแทน, ชุดฟอร์ม, ท่องเที่ยวประจำปี,ประกันสุขภาพ,ประกันชีวิต, กินเลี้ยง,เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ, เรียนภาษาอังกฤษ AUA ฟรี, อาหารกลางวัน, Commission และอื่นๆ

สมัครงาน

ตำแหน่ง : Help Desk

ลักษณะ : งานประจำ

รายละเอียดของงาน

 • แก้ไขปัญหา Hardware and Software
 • Set up Application
 • ประสานงานแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้งาน
 • จัดทำเอกสารด้าน IT

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้าน IT เบื้องต้น Microsoft Windows
 • อ่านและเข้าใจ ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น

ความสามารถพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน  : แขวงบางนา  เขตบางนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.)

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันสังคม,กองทุนทดแทน, ชุดฟอร์ม, ท่องเที่ยวประจำปี,ประกันสุขภาพ,ประกันชีวิต, กินเลี้ยง,เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ, เรียนภาษาอังกฤษ AUA ฟรี, อาหารกลางวัน, Commission และอื่นๆ

สมัครงาน

ตำแหน่ง : Programmer

ลักษณะ : งานประจำ

รายละเอียดของงาน

 • พัฒนา และแก้ไข Source Code ของโปรแกรมทางด้านการเขียนแบบ ด้วยภาษา C ,C++ สำหรับงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
 • เขียนโปรแกรมเสริมให้ ArchiCAD สำหรับลูกค้าในประเทศ
 • และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • สามารถในการเขียน C , C++,C# , PHP
 • มีความสามารถในการเขียน SQL Database
 • อ่านและเข้าใจ ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น

ความสามารถพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน  : แขวงบางนา  เขตบางนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.)

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันสังคม,กองทุนทดแทน, ชุดฟอร์ม, ท่องเที่ยวประจำปี,ประกันสุขภาพ,ประกันชีวิต, กินเลี้ยง,เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ, เรียนภาษาอังกฤษ AUA ฟรี, อาหารกลางวัน, Commission และอื่นๆ

สมัครงาน

ตำแหน่ง : Technical Support ( SolidWorks Electrical )

ลักษณะ : งานประจำ

รายละเอียดของงาน

 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้า
 • ติดตั้งโปรแกรมให้กับลูกค้า
 • Training การใช้ Program ให้กับลูกค้า
 • ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้ Program
 • จัดทำคู่มือสำหรับ Training ให้กับลูกค้า
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 25 – 35 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล / ไฟฟ้า / ไฟฟ้ากำลัง / เมคคาทรอนิกส์ / การติดตั้งและควบคุมไฟฟ้า
 • รักงานบริการ มีทักษะด้านการสื่อสาร
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบทางด้านวิศวกรรม
 • มีความใฝ่รู้เรื่องเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
 • มีพื่นฐาน AutoCAD , SolidWorks , หรือโปรแกรมอื่น ๆ ด้าน 3 มิติ
 • สามารถเขียนแบบไฟฟ้า และ อิเล็คทรอนิกส์

ความสามารถพิเศษ

 • เขียบแบบ PCB ด้วยโปรแกรม Altium จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD Electrical , EPLAN , E3 , จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน  : แขวงบางนา  เขตบางนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.)

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันสังคม,กองทุนทดแทน, ชุดฟอร์ม, ท่องเที่ยวประจำปี,ประกันสุขภาพ,ประกันชีวิต, กินเลี้ยง,เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ, เรียนภาษาอังกฤษ AUA ฟรี, อาหารกลางวัน, Commission และอื่นๆ

สมัครงาน

ตำแหน่ง : Technician ( SolidWorks )

ลักษณะ : งานประจำ

รายละเอียดของงาน

 • ติดตั้งโปรแกรมให้กับลูกค้า
 • มีความรู้และเข้าใจในระบบปฏิบัติการ Windows
 • ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้ Program
 • ติดตั้งและแก้ปัญหาระบบ Computer พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • แก่ไขปัญหาเกี่ยวกับตัวโปรแกรม SolidWorks
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 25 – 35 ปี
 • ปวส – ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • รักงานบริการ มีทักษะด้านการสื่อสาร
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบทางด้านวิศวกรรม
 • มีความใฝ่รู้เรื่องเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
 • มีพื่นฐาน AutoCAD , SolidWorks , หรือโปรแกรมอื่น ๆ ด้าน 3 มิติ

ความสามารถพิเศษ

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และขับรถยนต์
 • ใช้โปรแกรม SolidWorks ได้เป็นอย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน  : แขวงบางนา  เขตบางนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.)

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันสังคม,กองทุนทดแทน, ชุดฟอร์ม, ท่องเที่ยวประจำปี,ประกันสุขภาพ,ประกันชีวิต, กินเลี้ยง,เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ, เรียนภาษาอังกฤษ AUA ฟรี, อาหารกลางวัน, Commission และอื่นๆ

สมัครงาน

ตำแหน่ง : Trainer ( DETI )

ลักษณะ : งานประจำ

รายละเอียดของงาน

 • อบรมหลักสูตรที่ทางบริษัทกำหนดให้กับลูกค้า
 • ให้คำปรึกษา และแนะนำรวมทั้งแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคให้กับลูกค้า
 • เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านการตลาด เพื่อสนับสนุนงานขาย
 • จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคัญบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 25 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ 2 -4 ปี
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • รักงานบริการ มีทักษะด้านการสื่อสาร
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบทางด้านวิศวกรรม
 • มีความใฝ่รู้เรื่องเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
 • มีประสบการณ์การใช้งาน Program AutoCAD, SolidWorks. โปรแกรมออกแบบที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • บุคคลิกภาพดี, มนุษย์สัมพันธ์ดี ,รับผิดชอบ, ตรงต่อเวลา, ทัศนคติดี

ความสามารถพิเศษ

 • มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับโปรแกรม SolidWorks; Mold Design, Electrical, Animation, Motion, Simulation, Photo view จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน  : แขวงบางนา  เขตบางนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.)

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันสังคม,กองทุนทดแทน, ชุดฟอร์ม, ท่องเที่ยวประจำปี,ประกันสุขภาพ,ประกันชีวิต, กินเลี้ยง,เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ, เรียนภาษาอังกฤษ AUA ฟรี, อาหารกลางวัน, Commission และอื่นๆ

สมัครงาน

ตำแหน่ง : ช่างพ่นสีและตกแต่งชิ้นงาน / RABBIT   ( 1 อัตรา )

ลักษณะ : งานประจำ

รายละเอียดของงาน

 • พ่นสีชิ้นงาน ตามรูปแบบต่าง ๆ และตกแต่งชิ้นงาน
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวชขึ้นไป สาขาช่างยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับอู่พ่นสีรถยนต์ จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
 • สามารถพ่นสีน้ำมัน สีฝุ่น และตกแต่งชิ้นงาน

ความสามารถพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน  : แขวงบางนา  เขตบางนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.)

สวัสดิการ : กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันสังคม,กองทุนทดแทน, ชุดฟอร์ม, ท่องเที่ยวประจำปี,ประกันสุขภาพ,ประกันชีวิต, กินเลี้ยง,เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ, เรียนภาษาอังกฤษ AUA ฟรี, อาหารกลางวัน, Commission และอื่นๆ

สมัครงาน

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ลักษณะ : งานประจำ

รายละเอียดของงาน

 • จัดทำงบ Consolidate
 • งบกระแสเงินสด
 • ดูแลแผนกบัญชีในส่วนสำนักงานใหญ่ และบริษัท ฯ ในเครือ
 • ทำการวิเคราะห์งบ ฯ เพื่อเสนอผู้บริหาร
 • จัดทำและติดตามงบประมาณ
 • ติดต่อประสานงานทั้ง External & Internal Audit

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีมากกว่า 10 ปีขึ้นไป
 • งานด้านบริหาร 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงบการเงินรวม,งบกระแสเงินสด,วางแผนภาษี
 • อ่านและเข้าใจ ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ความสามารถพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน  : แขวงบางนา  เขตบางนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.)

สวัสดิการ :

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันสังคม,กองทุนทดแทน, ชุดฟอร์ม, ท่องเที่ยวประจำปี,ประกันสุขภาพ,ประกันชีวิต, กินเลี้ยง,เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ, เรียนภาษาอังกฤษ AUA ฟรี, อาหารกลางวัน, Commission และอื่นๆ

สมัครงาน

สมัครผ่านเว็บไซต์

Name *

Lastname *

Email *

Telephone *

Job Position *

Message*

Attachments File* (.pdf max 2Mb)


I agree that the information is truly.


สมัครด้วยตัวเอง

ติดต่อ : คุณนุสรา , คุณพรพิมล  (ฝ่ายบุคคล)  69  ซ.สุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา (ซอยเลียบทางด่วนบางนา)
กรุงเทพมหานคร  10260
โทรศัพท์ : 0-2744-9045 ต่อ 912 ,908,910
Mobile : 081-623-2558 (คุณนุสรา), 095-365-6861 (คุณพรนิภา)
แฟกซ์ : 0-2744-9602
อี-เมลล์nusara@applicadthai.com