บริษัท แอพพลิแคด จำกัด เป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่าย Software ด้านการออกแบบอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม และวิศวกรรม มาเป็นเวลากว่า 22 ปี ด้วยทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายงาน อีกทั้งยังมีนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ทันสมัย ซึ่งพร้อมตอบรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงใจ ปัจจุบัน บริษัท กำลังเปิดรับบุคลากรในตำแหน่งงานต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท ฯ ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

สมัครด้วยตัวเอง

contact

คุณภิญญาพัชร์ ,คุณนุสรา (ฝ่ายบุคคล) 69 ซ.สุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา (ซอยเลียบทางด่วนบางนา)
กรุงเทพมหานคร  10260

Phone

0-2744-9045 ต่อ 205, 912 ,908,910

Mobile : 095-365-6863 (คุณภิญญาพัชร์), 081-623-2558 (คุณนุสรา)

Email

 [email protected]
[email protected]

แฟกซ์ : 0-2744-9602

สมัครผ่านเว็บไซต์


I HEREBY CERTIFY THAT ALL STATEMENTS (MADE IN THIS APPLICATION) ARE TRUE; I UNDERSTAND THAT ANY INCOMPLETION, FALSE OR MISLEADING STATEMENT HEREIN COULD BE SUBJECT TO DISQUALIFICATUIN AND/ OR IMMEDIATE DISMISSAL OF MY EMPLOYMENT WITHOUT ANY COMPENSATION.
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้ เป็นความจริงถูกต้องครบถ้วน ข้าพเจ้าขอรับทราบว่า การให้รายละเอียดไม่ครบถ้วน หรือบิดเบือนจากความเป็นจริง จะเป็นสาเหตุให้ข้าพเจ้าถูกตัดสิทธิ์จากการเป็นพนักงาน และ / หรือถูกปลดออกจากงานทันทีโดยไม่ได้รับเงินชดเชย

I CONSENT TO THE COMPANY TO USE AND DISCLOSE THE ABOVE PERSONAL INFORMATION FOR JOB APPLICATION PURPOSES ONLY COMPLYING WITH THAILAND'S PERSONAL DATA PROTECTION ACT (PDPA) OR OTHER RELEVANT LAWS OR REGULATIONS.
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวข้างต้นสําหรับวัตถุประสงค์ในการสมัครงานเท่านั้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของประเทศไทย (Thailand’s Personal Data Protection Act – PDPA) หรือกฎหมาย/ ระเบียบข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้อง