ExtrAXION Rebars

ซอฟต์แวร์ถอดปริมาณเหล็กที่แม่นยำ ลดระยะเวลาและคำนวณโดยตรงจากไฟล์ Drawing สามารถถอดปริมาณเหล็กเสริมได้ทุกประเภท ไม่ว่าไฟล์งานโครงสร้างนั้น

ExtrAXION Rebars  ซอฟต์แวร์ถอดปริมาณเหล็กที่แม่นยำ ลดระยะเวลาและคำนวณโดยตรงจากไฟล์ Drawing 

สามารถถอดปริมาณเหล็กเสริมได้ทุกประเภท ไม่ว่าไฟล์งานโครงสร้างนั้น ถูกสร้างขึ้นมาด้วยซอฟต์แวร์ใดๆ ตัวโปรแกรมใช้งานง่ายเหมาะสำหรับวิศวกรโยธา โครงสร้าง ผู้ประมาณราคา ผู้รับเหมาที่ต้องการความรวดเร็วและแม่นยำ

รับชม VDO Tutorial >>

Organize

Build a flexible folder-like layout  สร้างหมวดการถอดปริมาณ เข้าใจง่าย แบ่งตามชื่อและยังเพิ่ม ลดได้ตลอดเวลา

The rebar measurement are organized in a tree-like view  ปริมาณเหล็กที่ถอด จะถูกวางตามองค์ประกอบโครงสร้างเป็นตารางตามลำดับเหล็ก เหล็กเสริม เหล็กเส้น เป็นต้น

Easily check for any errors or omissions  ถอดปริมาณได้อย่างแม่นยำ ExtrAION Rabar จะดำเนินการแค่ปริมาณเหล็กและตารางลำดับเหล็กเท่านั้น โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับ

ExtrAXION Rebars Organize
ExtrAXION Rebars Measure

Measure

Steel bar can be measured in different ways  ถอดปริมาณเหล็กเสริมได้หลากหลายวิธี เช่นการเขียนบนแบบโดยตรง หรือ เลือกจากเส้นที่มีโดยกำหนดความยาวแต่ละฝั่งจากรายการเหล็ก ของงานดังกล่าว

Each steel bar belongs to a structure element and is automatically given a code  เหล็กแต่ละรายการนั้น ผู้ใช้สามารถกำหนดรหัสหรือ Code แล้วลิ้งค์กับรายการ BOQ ได้ทันที นอกจากนี้ยังสามารถแสดงรายละเอียด บ่งบอกความสำคัญของเหล็กในงานดังกล่าว

Optionally set the rebar rotation  รูปเหล็กปริมาณสามารถจัดวาง หมุนตามต้องการได้ เพื่อความเรียบร้อยของ BOQ

Provide the length of a dimension that a rebar is repeatd  คำนวณเหล็กที่จัดวางซ้ำๆได้ เช่นระยะพื้น Slab โปรแกรมจะคำนวณให้ทั้งหมดแบบ อัตโนมัติ

Table

Generate detailed reinforcement tables  สร้างตารางรายละเอียดการเสริมแรงของเหล็กโดยเลือกที่เหล็กเสริมที่ต้องการ

Export the tables  ส่งออกเป็นไฟล์นามสกุล XLS ได้ทันที

ExtrAXION Rebars Tables
ExtrAXION Rebars Library

Library

More than 150 Ready –made reinforcement shapes with default values โปรแกรมมีรายการเหล็กประเภทและรูปทรงต่างๆให้เลือกใช้ โดยคัดเลือกจากวิศวกรที่มีประสปการณ์

User can add new oe modify existing shapres  ผู้ใช้สามารถเพิ่มหรือปรับแต่งรายการหรือรูปทรงได้อย่างอิสระ

Metric and Imperial  รองรับหน่วย เมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร และ หน่วยนิ้ว

ExtrAXION Features and Benefits

  • ง่ายต่อการเรียนรู้ และไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมเขียนแบบ CAD มาก่อน
  • เพิ่มประสิทธิภาพ และลดระยะเวลาในการประมาณราคา
  • มีเครื่องมือ เช่น  Zoom – Snaps ช่วยเพิ่มความเร็ว และความถูกต้องในการทำงาน
  • สามาถกำหนดสีของพื้นที่ ในแต่ละห้องที่ได้มีการหาพื้นที่ไปแล้ว ซึ่งสีที่กำหนดจะไม่ซ้ำกัน และสามารถแก้ไขสีได้ ทำให้ง่ายต่อการมองเห็น และยังสามารถซ่อน พื้นที่ ที่ได้มีการทำสีไว้ทำให้ง่ายต่อการทำงาน
  • ข้อมูลในการวัดจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล ในรูปแบบของ Project ดังนั้นทั้งไฟล์ CAD, ไฟล์รูปภาพที่เกิดจากการแสกน, WBS, Takeoff Quantities และ ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
  • สามารถทำงานบนไฟล์ CAD (dwg, dxf, dgn, etc) ไฟล์รูปภาพ (bmp, gif, jpg, etc) หรือไฟล์ PDF โดยไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรมเขียนแบบ CAD เช่น AutoCAD
  • เก็บข้อมูลด้วย SQL Server ทำให้สามารถทำงาน และเข้าถึงข้อมูลในโครงการเดียวกัน ได้พร้อมกัน ทีละหลายๆคน
  • สามารถวัดค่าในมุมมองที่เป็น 3 มิติได้ และ สามารถเปลี่ยนมุมมองเป็นแบบ 3 มิติ เพื่อหมุน, วัดความยาว และหาพื้นที่ ในมุมมองที่เป็น 3 มิติ  ช่วยให้การตรวจสอบ และ การหาค่าความสูงของผนังในแนวตั้ง ทำได้ง่ายขึ้น ทำได้กับไฟล์งานที่เป็น CAD, รูปภาพ และ PDF