Primavera

บริหารโครงการแบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม Primavera P6

Primavera Enterprise Project Portfolio Management

บริหารโครงการแบบครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม Primavera P6

Oracle Primavera P6 เป็นโปรแกรมการจัดการบริหารโครงการครบวงจร ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและได้รับการยอมรับถึงศักยภาพในหลากหลายธุรกิจ ซึ่งตัว Primavera นั้นถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและครอบคลุมทุกความต้องการของการบริหารโครงการเพื่อให้สามารถจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถทำงานร่วมกันกับหลากหลายตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้อย่าง Real time

Benefit จุดเด่นของโปรแกรม

• (Overview Project Portfolio) การมองเห็นภาพรวมโครงการได้ดียิ่งขึ้น
Primavera เป็นระบบการจัดการบริหารโครงการในรูปแบบ Portfolio ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นโครงการที่ดูแลอยู่ทั้งหมดรวมทั้งความคืบหน้าและเหตุการณ์ต่างๆได้แบบ Real Time ทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจในการวางแผน และจัดการกับสิ่งต่างๆในโครงการ ไม่ว่าจะเป็นทรัยากร เวลา และงบประมาณ
• (Planning) การวางแผนงานแบบมีประสิทธิภาพสามารถวางแผนงาน และจำลองเหตุการณ์ต่างในโครงการ ก่อนที่จะเริ่มขึ้นโครงการจริง และการวิเคราะห์แผนงานรวมถึงความเสี่ยงต่างๆ รวมไปถึงการควบคุมและบริหารทรัพยากรต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็ก ไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนของกิจกรรมและจำนวนคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
• (Collaboration & Team members) Primavera รองรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับหลายๆฝ่าย ช่วยให้พนักงานระดับบริหาร สื่อสารและทำงานร่วมกับพนักงานอื่นๆในโครงการได้ง่ายขึ้น ด้วยระบบที่สามารถกำหนดหน้าที่และสิทธิ์ในการเข้าถึงงานที่ต่างกันไปในแต่ละบทบาทด้วยระบบตำแหน่งหน้าที่ (Role Base System) รวมไปถึงระบบการเชื่อมต่อกับฟังฟ์ชั่น Team Members ที่สามารถทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานโครงการสามารถดูและอัพเดทหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทันที
• (Tracking) การติดตามความคืบหน้า สามารถติดตามแผนงานของทั้งโครงได้ เพื่อดูภาพรวมของโครงการทั้งหมดได้ และยังวิเคราะห์เรื่องต้นทุน เรื่องทรัพยากรต่างๆ เพื่อที่เราจะได้ทราบถึงประสิทธิภาพของโครงการและยังมองเห็นข้อมูลแบบ Real-Time รวมไปถึงระบบการเทียบความคืบหน้ากับแผนงานที่วางไว้เพื่อดูความคืบหน้าของโครงการ
• (Report & Analysis) การรายงานผลและวิเคราะห์โครงการ Primavera มีฟอร์ม Report สำเร็จรูปมากกว่า 150 โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามหัวข้อ และยังสามารถสร้างแบบฟอร์ม Report ตามความต้องการของแต่ละองค์กรได้อย่างไม่จำกัด และยังสามารถตั้งการแชร์ข้อมูลรวมไปถึงผล Report ต่างๆผ่านช่องทางเช่นอีเมลล์ , การแชร์ไฟล์ และอีกหลากหลายวิธีได้อย่างอัตโนมัติ รวมไปถึงสามารถสร้าง Report ไปเป็นนามสกุลยอดนิยมต่างๆเช่น PDF , Spreadsheet รวมไปถึงสามารถนำไปเชื่อมกับระบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่างๆเพื่อต่อยอดเช่น Primavera Analytic เป็นต้น