ช่องทางในการติดต่อบริษัทฯ

ท่านสามารถแสดงความเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารกับบริษัทฯ ได้ดังนี้

1. ทางไปรษณีย์

นําส่ง เลขานุการบริษัท
บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) เลขที่ 69 ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย

2. ทางอีเมล

3. ทางเว็บไซต์ของบริษัท

แบบฟอร์มการร้องเรียน

(นอกจากนี้คุณยังสามารถแนบไฟล์ด้วย .doc, .docx และ. pdf สำหรับข้อมูลเพิ่ม (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB))