Tips & Tricks – SolidWorks

แนะนำการใช้งานคำสั่ง Magnetic Line ใน drawing เพื่อใช้สำหรับวาง balloon เพื่อเคลื่อนย้ายและจัดวางตำแหน่งของ balloon ใน drawing ได้ง่าย รวดเร็ว และเป็นระเบียบมากขึ้น ลองดูวิธีการใช้งานกันเลยค่ะ 1.ทำการสร้างตาราง bill of material และ

Read more

การทำงานด้วย Software SolidWorks ในขั้นตอนของการเซฟไฟล์งาน ส่วนมากแล้วเราจะทำการเซฟงานโดยการกดที่คำสั่งเซฟแล้วเลือกตำแหน่งของการเก็บไฟล์งาน ซึ่งในขึ้นนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายทุกครั้งเมื่อเราทำงานเสร็จ ซึ่งงานที่มีรายละเอียดของงานที่ซับซ้อนและมีจำนวนของ Feature มากๆ นั้นย่อมมีขนาดของไฟล์งานที่มากขึ้นตามลำดับ ซึ่งจะมีผลดังนี้ ทำให้เปิดงานขึ้นมาค่อนข้างใช้เวลานาน ทำให้เวลา Rotate หรือ Zoom in , Zoom out

Read more

การทำงานในโปรแกรม SolidWorks ซึ่งต้องมีการใช้ graphics card ถ้าไม่มีการ upgrade driver อาจจะมีปัญหา เช่น การกระดุก อาการหน่วง ของ graphics ที่แสดงที่จอคอมพิวเตอร์ เมื่อมีการใช้งาน แต่ SolidWorks สามารถเช็คเวอร์ชั่น การ

Read more

  คุณเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับ พอเราจะเปิดไฟล์งานใน SolidWorks แล้ว search ชื่อไฟล์ แต่กลับพบว่าไม่สามารถหาชื่อไฟล์ที่ต้องการได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ Search ไฟล์ SolidWorks ในหน้า Open แต่ไม่พบไฟล์ที่ต้องการ วิธีการแก้ไข พิมพ์คำว่า “Indexing” ในช่อง search บน

Read more

  การใช้ Project curve เป็นเทคนิคในการสร้างเส้น Sketch ที่ไม่ได้อยู่ในระนาบใดระนาบหนึ่ง โดยวิธีการ มีดังต่อไปนี้ 1.ให้เราสร้าง Sketch ขึ้นมา 2 Sketch โดย แต่ละสเกต ต้องอยู่คนละ ระนาบกันดังรูป 2.จากนั้นก็ใช้คำสั่ง Project

Read more

    ใน Assembly file เวลาที่เรา insert component ชิ้นงานชิ้นแรกจะหยุดอยู่กับที่เสมอ แต่ในบางครั้งเราไม่ต้องการให้ ชิ้นแรกอยู่กับที่แต่อยากให้ชิ้นอื่นอยู่กับที่แทน โปรแกรม SolidWorks ก็มีคำสั่งสำหรับในเราสามารถขยับและยึดชิ้นงานได้ 1.เมื่อเปิดชิ้นงาน Assembly ขึ้นมา เราจะสังเกตุได้ว่า ชิ้นแรกของไฟล์ part

Read more

  ผู้ใช้งานบางคนอาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับ template ใน drawing เปลี่ยนสีดังภาพแบบนี้ เราสามารถเซ็ตค่า Defaults ให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ง่ายๆดังนี้ เข้าไปที่ Option>Colors>Reset Colors to Defaults ดังภาพ แล้วสี Template ใน Drawing กลับมาเป็นค่า

Read more

  ในหัวข้อนี้จะขอแนะนำวิธีการใช้คำสั่ง Search Commands ช่วยในการค้นหาเครื่องมือที่ผู้ใช้งานทราบชื่อคำสั่ง แต่จำไม่ได้ว่าคำสั่งนั้นถูกเก็บไว้ที่ไหนในโปรแกรม SolidWorks ลองดูตัวอย่างการใช้งานจากตัวอย่างด้านล่างกันเลยค่ะ 1. เริ่มจากเข้าไปที่แทบ search ด้านบนที่ menu bar เลือกประเภทของการ search เป็น “Commands” 2.จากนั้นพิมพ์ชื่อของคำสั่งที่ต้องการค้นหา เช่น Hole

Read more

  การทำงานในโปรแกรม SolidWorks ในการทำงานเกี่ยวกับ คำสั่ง Spline จะเป็นเส้น Sketch ต่อเนื่อง ซึ่งการปรับแต่งรูปทรง จะมีความยุ่งยาก ในการปรับ Sketch ซึ่ง SolidWorks มี Option ช่วยในการ ปรับแต่ง Sketch ซึ่งจะสร้าง

Read more

    คุณเคยเจอปัญหาเมื่อ save model เป็น eDrawing แล้วเปิดใน Solidworks eDrawing แบบนี้ไหม – เปิดมาก็ปกตินี่? – พอเปลี่ยน view orientation แล้ว model ไม่อยู่ตรงกลาง

Read more