Tips & Tricks – SolidWorks

ในหัวข้อนี้จะขอแนะนำเทคนิคการแก้ไข Sketch ให้ง่ายขึ้น ในกรณีที่มีการ Sketch ตามรูปภาพที่ Insert เข้ามาด้วยคำสั่ง Insert Sketch Picture แนะนำให้ทำการแยก Sketch ที่เราต้องการวาดกับ Sketch ที่เราเอารูปภาพเข้ามาออกจากกัน เนื่องจากในการแก้ไข Sketch นั้น บางครั้งรูปภาพก็อาจทำให้การแก้ไขไม่สะดวก

Read more

การทำงานด้วย Software SolidWorks ในการออกแบบชิ้นงานแผ่นพับ หรืองาน Sheet Metal เมื่อได้ออกแบบงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องมีการนำชิ้นงานที่ออกแบบ บอกขนาดในงาน Drawing ซึ่งในขั้นตอนนี้ต้องมีการแสดงภาพแผ่นคลี่ชิ้นงานออกมา เพื่อแสดงให้เห็นรูปร่างของชิ้นงานเมื่อถูกคลี่ออก และต้องทำการคำนวนเส้นขอบเขตของแผ่นคลี่ เพื่อทำการเตรียมวัสดุให้เหมาะสมกับงาน ซึ่ง Software SolidWorks สามารถแสดงขอบเขตของ Blank

Read more

ผู้ใช้งาน SolidWorks สามารถสร้าง Axis โดยใช้ Plane ในการสร้าง Axis ให้อยู่กึ่งกลาง ชิ้นงานที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมได้แทนที่จะ Sketch Center Line ขึ้นมา เพื่อที่จะมาใช้ Circular Pattern หรืออื่นๆ (วิธีที่1) คลิกที่

Read more

ผู้ใช้หลายท่านอาจเคยเจอปัญหาการสร้างตระแกรงใน SolidWorks แล้วเปิดไฟล์งานช้าเพราะใช้คำสั่ง Pattern ร่วมกับคำสั่ง Hole wizard ในการสร้างตระแกรง ซึ่งเป็นผลให้ทำงานได้ช้า   เทคนิคนี้เป็นการช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแผ่นตระแกรงจำลองได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องใช้คำสั่งในการเจาะรู Hole wizard หรือการทำสำเนา Pattern ใดๆ โดยมีวิธีดังนี้ 1.คลิกเลือก Surface

Read more

ในคำสั่ง Fillet, Move Face, and Delete Face มี Toolbar ที่เรียกว่า Selection Accelerators เพื่อช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการเลือกใช้คำสั่ง แต่อย่างไรก็ตามหากชิ้นงานมีขอบ มุม หรือพื้นผิว จำนวนมาก และบางครั้งหากเราเผลอเลื่อนลูกศร Mouse ไปโดน

Read more

Cut List Properties เป็นการบอกรายละเอียดต่าง ๆ ของการตัดชิ้นงานในการทำ Sheet Metal ซึ่งถ้าหากเราจะใส่รายละเอียดต่าง ๆ ใน Cut List Properties ลงใน Drawing ก็ต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเอง เราจะทำอย่างไรถ้าอยากจะนำค่าใน Cut List

Read more

หลาย ๆ ท่านอาจจะเคยเจอปัญหาการหมุน Section View เพื่อให้ตั้งตรง สำหรับการมองภาพได้ง่ายขึ้น ซึ่งหลาย ๆ ซอฟต์แวร์สามารถทำได้ มาดูวิธีการอันแสนง่ายใน SolidWorks กันบ้างดีกว่าครับ จากภาพแสดงการตัด Section แบบเอียง ซึ่ง Section View ที่ได้

Read more

บางครั้งการออกแบบโมเดล อาจทำในหน้าต่างของ Part ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ Multibody ได้ง่ายกว่าในหน้าของ Assembly แต่ความต้องการลำดับต่อมาของผู้ออกแบบก็ คือ การสร้างตาราง BOM เพื่อแสดงข้อมูลของส่วนประกอบของโมเดล ซึ่งในหัวข้อนี้เองจะแนะนำวิธีการสร้างตาราง BOM สำหรับโมเดลที่สร้างด้วย Multibody ลองดูตัวอย่างจากด้านล่างได้เลยค่ะ 1.เมื่อโมเดลถูกสร้างขึ้นมาในหน้าต่างของ Part แล้ว

Read more

การทำงานในโปรแกรม SolidWorks ในส่วนของงาน Weldments ต้องมีการสร้างในส่วนของโครงสร้างที่เป็นเหล็กรูปพรรณชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เหล็กซี, เหล็กฉาก, เหล็ก Beam ต่าง ๆ เราสามารถ Download หน้าตัดของเหล็กรูปพรรณต่าง ๆ เหล่านี้มาใช้เพิ่มเติมนอกเหนือจาก Software มีให้ได้อย่างรวดเร็ว

Read more

การทำงานในโปรแกรม SolidWorks บางเคสเราก็ต้องมีการเปิดงานขึ้นมา Design หรือแก้ไข หรือมี Project ที่ต้องทำงานค้างอยู่ ซึ่งต้อง Design พร้อม ๆ กัน จึงทำให้ต้องเปิดงานไว้หลายหน้าต่าง ซึ่งเมื่อเลิกงานก็ต้องปิดงานทั้งหมดเพื่อ Shutdown Computer และในวันรุ่งขึ้นก็ต้องเปิดงานที่เคยออกแบบค้างไว้ขึ้นมาใหม่ทำให้เสียเวลา ซึ่ง Program

Read more