WHERE INNOVATION BEGINS

Tips & Tricks Mi

เขียนสปริง SOLIDWORKS

Tips & Tricks - SolidWorks, Tips & Tricks Mi

วิธีการ เขียนสปริง SOLIDWORKS เป็นวิธีการสร้างสปริง เขียนเกลียว พร้อมคำสั่งในการทำสปริงสำหรับผู้ที่เริ่มต้น เหมาะสำหรับการออกแบบชิ้นงาน 3 ... Read more
วิธีทําเกลียว SolidWorks ด้วยคำสั่ง Thread

Tips & Tricks, Tips & Tricks - SolidWorks, Tips & Tricks Mi

ในการออกแบบเครื่องจักรอาจมีชิ้นส่วนบางประเภทที่ต้องมีเกลียวเพื่อใช้ในการสวมยึด (เขียนแบบเกลียว) ซึ่งการออกแบบนั้นต้องคำนึงถึงประเภทและมาตรฐานที่ต้องเอามาใช้งาน ตัวโปรแกรม SolidWorks เองมีเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างเกลียวที่เป็นมาตรฐานให้เลือกใช้งานได้เลย (ทําเกลียว SolidWorks) … Read more

อายุการใช้งาน Bearing

Tips & Tricks, Tips & Tricks - SolidWorks, Tips & Tricks Mi

ในการทำงานด้าน Mechanical  จะมีชิ้นส่วนมากมายที่ประกอบขึ้นมา ซึ่งหนึ่งในส่วนที่ประกอบขึ้นมานั้นก็ คือ แบริ่ง แบริ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของเครื่องจักรที่ช่วยรองรับแรงกด หรือช่วยยึดชิ้นส่วนต่างๆ … Read more

มาดูวิธี การเจาะรู หลายๆ ระนาบในขั้นตอนเดียวด้วย SOLIDWORKS

Tips & Tricks - SolidWorks

มาดูวิธี การเจาะรู หลายๆ ระนาบในขั้นตอนเดียวว่าจะมีวิธีการอย่างไร รับรองว่าไม่ยากแน่นอน ใช้เครื่องมือช่วยง่ายๆ ด้วย SOLIDWORKS … Read more

Tips & Tricks, Tips & Tricks - SolidWorks, Tips & Tricks Mi

การสร้าง แบบเฟืองเกียร์ ในหน้าต่าง Assembly ในบทความนี้จะนำเสนอเทคนิคการออกแบบ แบบเฟืองเกียร์ โดยใช้โปรแกรม SOLIDWORKS … Read more

Article - SolidWorks Electrical, Article Mi, Articles, Tips & Tricks, Tips & Tricks - SolidWorks, Tips & Tricks Mi

SketchUp to SOLIDWORKS วิธีการแปลงไฟล์ด้วยขั้นตอนง่ายๆ โดยผู้ใช้งานทั้งสองโปรแกรมนั้น อาจจะต้องมีการรับส่งไฟล์จากโปรแกรมหนึ่งไปอีกโปรแกรมหนึ่ง ซึ่งบางครั้งก็ประสบปัญหานามสกุลไม่ตรง ไฟล์เพี้ยน ... Read more

Tips & Tricks, Tips & Tricks - SolidWorks, Tips & Tricks Mi

เทคนิคในการใช้เมาส์ล็อคตำแหน่งการให้ขนาดตามทิศทางที่ต้องการ การกำหนด ขนาดของ Sketch ในโปรแกรม SolidWorks ในการให้ขนาดของ Sketch … Read more

Tips & Tricks, Tips & Tricks - SolidWorks, Tips & Tricks Mi

เทคนิคง่ายๆในการบอกระยะจากจุด center–center ของสี่เหลี่ยมโดยไม่ต้องสร้างเส้น centerline มีวิธีง่ายๆ 2 วิธีดังนี้ค่ะ 1. … Read more

Tips & Tricks, Tips & Tricks - SolidWorks, Tips & Tricks Mi

การทำงานด้วย Software SolidWorks ในโหมดของงาน Part เมื่อได้ทำการออกแบบชิ้นงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะนำชิ้นงานไปบอกขนาดใน Drawing … Read more