Menu

Tips & Tricks Mi

ผมเชื่อว่าหลายๆท่านพบปัญหาว่าเวลาที่เรา Rename โดยการกด F2 แล้วเปลี่ยนชื่อชิ้นงานนั้นๆ พอเปิด ใน Assembly กลับพบว่ามีปัญหา File หาชิ้นงานไม่เจอ ถ้าเป็นชิ้นเดียวหรือ 2-3 ชิ้น ก็ยังสามารถหาได้ แต่ถ้าเป็นร้อยๆไฟล์ล่ะก็เหนื่อยที่จะต้องมา Browse หา ทุกไฟล์ วันนี้

Read more

ในการสร้าง Drawing View ในบางงานต้องการแสดงเฉพาะขอบเขตของชิ้นงานที่ชัดเจนบน Drawing View เช่น งานประเภท Part รถยนต์ ต้องการแสดงบางส่วนเป็นลักษณะขอบเขตที่ไม่ต้องการรายละเอียดรอบๆ ซึ่งในหัวข้อนี้จะแนะนำการใช้งานคำสั่ง Slice Section เพื่อช่วยให้การแสดง Section View เป็นรูปแบบที่ต้องการ ลองดูตัวอย่างได้เลยค่ะ 1.

Read more

การทำงานด้วย Software SolidWorks ในโหมดของงาน Assembly ซึ่งในการทำงานในโหมดนี้ต้องมีการเลือกชิ้นงานที่ต้องการมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเพื่อ Show / Hide , Suppress , Delete ฯลฯ ซึ่งในบางครั้งต้องทำการเลือกหลายๆ ชิ้นงานพร้อมๆ กัน ซึ่งค่อนข้างเสียเวลาและทำได้อยากในบางงาน ในบทความนี้จะแนะนำวิธีการเลือกชิ้นงานที่ต้องการอย่างรวดเร็ว

Read more

ผู้ใช้งาน SolidWorks เมื่อมีการบอก Dimension ใน Drawing บางครั้ง อาจมีเส้นหรือ หัวลูกศร ที่บอก Dimension ไปทับกับเส้น Extension Line เส้นอื่น ซึ่งทำให้ดูแบบผิดพลาดและไม่สวยงาม ซึ่ง สามารถแก้ปัญหานี้ได้ 1. ให้คลิ๊กที่เส้น

Read more

ลักษณะงานมุมที่เป็น R ในกรณีที่ต้องการบอกขนาดในบางครั้งจะต้องสร้างเส้นเพื่อหาจุดตัดการวาดเส้นขึ้นมาใหม่ใช้เวลานานผู้ใช้งานอาจมีคำถามว่าหากต้องการสร้างจุดตัดให้ง่ายกว่าเดิมมีวิธีการอย่างง่ายโดยการใช้คำสั่ง Point เพื่อสร้างจุดตัด ตัวอย่าง การใช้งาน (A) ให้กด ปุ่ม [ Ctrl ] ที่ Key Board และคลิกที่เส้น ( 1 )

Read more

เป็นการจัดการวางตำแหน่งบอกขนาดใน Part ชิ้นงาน โดยเป็นการวางแผนดีไซด์ตำแหน่งการให้ลายละเอียดค่าต่างๆของชิ้นงานก่อนเมื่อนาไปวางใน Drawing ก็สามารถนาการบอกขนาดต่างๆที่ได้ทาไว้ใน Part ชิ้นงานนั้นมาใช้ได้เลย โดยการใช้ Auto Dimension Scheme ขั้นตอนมีดังนี้ เปิดชิ้นงานที่ต้องการใช้งานแล้วเข้าไปที่ DimXpertManager แล้วเลือก Auto Dimension Scheme เลือกผิวอ้างอิง

Read more

ใน SolidWorks Professional จะมี Photo view 360 ซึ่งเป็นโปรแกรม Render ภาพให้สวยงาม โดยสามารถใช้ภาพพื้นหลังที่ SolidWorks มีให้ แต่ว่าในบางงานเราอยากจะใช้รูปภาพที่เราถ่ายมา ซึ่ง SolidWorks ก็สามารถเพิ่มภาพพื้นหลังง่ายๆ ดังนี้   1.

Read more

ในการทำ Chamfer ใน SolidWorks มีหลายรูปแบบให้ผู้ใช้งานเลือกใช้งานตามความต้องการ แต่รูปแบบกำหนดค่าเรียงลำดับตามระยะของขอบที่ต้องการ Chamfer นั้น ต้องอาศัยเทคนิคบางอย่างเพื่อทำให้เกิด Chamfer แบบเรียงลำดับค่า หรือ Variable Chamfer ซึ่งในหัวข้อนี้จะข้อแนะนำวิธีการสร้างให้เป็นแนวทางค่ะ 1. เริ่มจากทำ fillet แบบ variable

Read more

ผู้ใช้งาน SOLIDWORKS สามารถปรับเปลี่ยน การแสดง View ใน Part หรือ Assembly ด้วยการ Rotation โดยใช้ Arrow Keys โดยมีวิธี ปรับคั้งค่า องศา และวิธีการทำดังนี้ 1. ไปที่

Read more

หลังจากที่เตรียมงานจำลองจังหวะการโค้งงอของแผ่นฟอยล์จากการใช้คำสั่ง Flex ขั้นตอนต่อไปเป็นการนำชิ้นงานมาประกอบกันในหน้าต่าง Assembly เลือก New assembly   2. จากนั้นนำไฟล์ Foil มาประกอบโดยการใช้คำสั่ง Insert components เลือก Foil กด OK จะเห็นว่าชิ้นงานแรกที่นำเข้ามาประกอบจะถูก fix ไว้

Read more

Menu