Chat with us, powered by LiveChat

Menu

Article Ci

ARCHICAD 23 ได้มีการพัฒนาในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือ เสา, คาน ให้มีลูกเล่นมากขึ้น รวมถึงเพิ่มเครื่องมือใหม่เข้ามา คือ Opening Tool ทำให้เราเจาะช่องได้ง่าย ทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างสถาปนิกกับวิศวกรที่ง่ายขึ้น เร็วขึ้น สมบูรณ์ขึ้น Beam Column เสาและคาน มีการยกเครื่องใหม่ ไฉไลกว่าเดิม

Read more

Primavera ช่วยให้คุณสามารถติดตามและวิเคราะห์สถานะโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ Tracking ในโปรแกรม Primavera การติดตามที่ช่วยในการกำหนดระยะเวลาและค่าใช้จ่าย สามารถวิเคราะห์ทรัพยากรสามารถเข้าถึงและจัดการข้อมูลโครงการในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์ผ่าน Tracking จะทำให้วิเคราะห์ข้อมูลได้ละเอียดยิ่งขึ้น เพราะเนื่องจากโครงการมีความก้าวหน้าไปบ้างแล้ว การเลือกดูข้อมูลและวิเคราะห์ได้ทั้งข้อมูลด้านราคา (Cost) และข้อมูลด้านจำนวนชั่วโมงการทำงาน (Unit) ข้อมูลด้านราคา (Cost) โดยแสดงถึงข้อมูลราคาที่วางแผนไว้เปรียบเทียบข้อมูลราคาที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือน ทำให้สามารถรู้ได้ว่ายังมีงบประมาณเหลือใช้กับกิจกรรมนี้หรือไม่  

Read more

MEP Modeler โปรแกรมเสริมบน ARCHICAD เหมาะสำหรับวิศวกรเพื่อออกแบบงานระบบ ประปา และ HVAC ในอาคาร โดยสร้างเป็นแบบจำลอง 3 มิติ เพื่อช่วยให้การออกแบบมีความถูกต้อง ทั้งในเรื่องของตำแหน่ง และระดับของอุปกรณ์ต่างๆ ที่วางตัวในแนวอาคาร เช่น ท่อแอร์ ท่อน้ำดี น้ำทิ้ง เมื่อผู้ออกแบบ

Read more

เครื่องมือในการจัดการ วางแผน ในการซ่อมแซมบำรุง  สำหรับฟังก์ชั่นการวางแผนซ่อมบำรุงล่วงหน้านั้นสามารถกำหนดวางแผนรายละเอียดกิจกรรมที่ต้องทำเป็นประจำ เช่น การซ่อมบำรุง รีโนเวท ปรับปรุง ทำความสะอาดพื้นที่ การตรวจเช็คลิฟท์ประจำปี ตารางการทำความสะอาด ตารางปิดเครื่องจักรต่างๆ เพื่อตรวจสอบ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการกำหนดงบประมาณ การวิเคราะห์ว่าวันและเวลาไหนเหมาะสมที่สุดสำหรับการดำเนินการซ่อมบำรุง การแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าถึงแผนการบำรุงรักษา และยังช่วยให้สามารถติดตามลำดับการดำเนินการทั้งหมดได้จากระบบเดียวกันว่ากิจกรรมใดอยู่ในขั้นตอนใด กิจกรรมไหนทับซ้อนกัน และสามารถปรับแก้ได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

Read more

วงจรการบริหารโครงการ คือ การแสดงขั้นตอนการทำงานและความสัมพันธ์ของขั้นตอนในการบริหารโครงตั้งเริ่มต้น – เสร็จสิ้นโครงการ ทำให้มองเห็นภาพรวมของโครงการ โดยองค์ประกอบมี 5 ขั้นตอน กระบวนการริเริ่มโครงการ (Initiating Process) กระบวนการวางแผนโครงการ (Planning Process) กระบวนการปฏิบัติโครงการ (Executing Process) กระบวนการควบคุมและติดตามโครงการ (Monitoring

Read more

Primavera สามารถเพิ่มขั้นตอนในการทำงานให้กับกิจกรรมได้มากเท่าที่ต้องการ Activity Step เป็นวิธีการแบ่งกิจกรรมออกเป็นหน่วยย่อย ๆ เพื่อนที่จะติดตามความสำเร็จของกิจกรรมนั้น เช่น กิจกรรมในโครงการ 1 กิจกรรม อาจจะมีขั้นตอนการการทำงานมากกว่า 1 จนกว่ากิจกรรมเสร็จ Primavera สามารถเพิ่มขั้นตอนในการทำงานให้กับกิจกรรมได้มากเท่าที่ต้องการ บางกิจกรรมจะต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติมให้เสร็จสมบูรณ์กว่ากิจกรรมอื่น ๆ และบางกิจกรรมอาจไม่ต้องการขั้นตอนเพิ่มเติมเลย หากความคืบหน้าเกิดขึ้นในขั้นตอนให้ป้อนเปอร์เซ็นต์ที่สมบูรณ์ในคอลัมน์ขั้นตอนที่เสร็จสมบูรณ์%

Read more

  การบริหารพื้นที่อาคารต่อยอด BIM Model ช่วยให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อแต่ละโครงการได้มีการอนุมัติ การก่อสร้าง เริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการออกแบบ วางแผน จนก่อสร้างอาคารสักอาคารหนึ่งให้สำเร็จแล้ว โดยประมาณอาจใช้เวลา 2-3 ปี แต่กระบวนการต่อมาคือ เมื่อส่งมอบอาคารให้กับฝ่ายบริหารอาคาร เพื่อนำอาคารมาบริหารจัดการ ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกยาวนานเป็น 10 ปี หรือจนกว่าจะถึงเวลาของการปรับปรุง

Read more

การออกแบบคอนโด 8 ชั้น ย่อมมีปัญหาหลากหลายรูปแบบ บทความนี้มีเครื่องมือมานำเสนอให้การขึ้นคอนโด 8 ชั้น ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ด้วยการใช้ Thai BIM เทคโนโลยีการออกแบบ ทำแบบ รวมถึงถอดแบบ ถอดปริมาณ BOQ ที่จะมาทำให้ผู้รับเหมาไทยให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ Thai BIM สามารถช่วยให้คุณลดต้นทุน

Read more

AutoLISP คือ อะไร? หลายๆ คนที่เคยใช้โปรแกรม AutoCAD คงพอที่จะรู้จักว่า AutoLISP คืออะไร แต่สำหรับผู้ที่เริ่มใช้ CAD หลายคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจ  มาทำความรู้จักกันเลยดีกว่า….. ชื่อของ AutoLISP มาจากคำสองส่วนคือ  Auto + LISP LISP

Read more

Oracle Primavera คือ ซอฟต์แวร์ด้านการบริหารจัดการโครงการและทรัพยากรองค์กร ที่เหมาะกับโครงการหรือองค์กรขนาดใหญ่ ที่ต้องการวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานต่างๆ ของโครงการ Primavera สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้แต่ละคน ที่มีความแตกต่างกัน และ Interface ของ Primavera ก็มีความทันสมัยเรียบง่ายต่อการใช้งานทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าทั้งคุณและทุกคนในทีมจะเข้าถึงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เป็นข้อมูลที่ได้รับการอัพเดทล่าสุดเหมือนกัน เพราะ Primavera เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานแบบ Realtime

Read more

Menu