Date

June 19,2024
Time : 13.30 – 16.30 น.

Platform

Online Seminar

Attendee

750 Peoples

ยินดีต้อนรับทุกท่านก้าวเข้าสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน อัพเดทข้อกฎหมายก่อสร้าง 2024 พร้อมทั้งอัพเดทเทคโนโลยี BIM ที่ใช้กับกฎหมายก่อสร้างไทยไปพร้อมกัน

DAYS
HOURS
MINUTES
SECONDS

ก้าวสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน อัพเดทข้อกฎหมายก่อสร้าง 2024 ไปพร้อมกัน

งานสัมมนาออนไลน์ฟรี! ใกล้เข้ามาแล้วกับงานประจำปีด้านเทคโนโลยี BIM ของคนในวงการก่อสร้าง พบกับการอัพเดทเทคโนโลยี BIM ที่ช่วยให้งานทำงานของท่านง่ายและรวดเร็วขึ้นพร้อมทั้งอัพเดทกฎหมายใหม่สำหรับวงการก่อสร้างให้ทำงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาธุรกิจของท่านให้เติมโตอย่างยั่งยืน

โดยในปีนี้ท่านสามารถเข้าร่วมผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ในวันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 เป็นต้นไป

 Agenda

13.30 – 13.45 น.

Welcome to AppliCAD BIM 2024

นำทุกท่านเข้าสู่งาน Applicad BIM 2024
ในรูปแบบออนไลน์


โดย คุณสมศักดิ์ วรรักษา กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ AEC
บริษัท แอพพลิแคด จำกัด ( มหาชน)

13.30 – 13.45 น.
13.45 – 14.45 น.

เจาะลึกกฎหมายก่อสร้างไทยปี 2024

กฎหมายก่อสร้าง พรบ ควบคุมอาคาร

โดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร
ที่ปรึกษา นายก วสท
ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสถาบัน BIM by EIT
กรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการ ปี 2562-ปัจจุบัน

13.45 – 14.45 น.
14.45 – 15.30 น.

กฎหมายก่อสร้างกับ Prota

การใช้งานโปรแกรม Prota Structure ให้สอดคล้องกับตามกฎกระทรวงการออบแบบโครงสร้างอาคาร

โดย คุณกิตติพงศ์ เนียมสุวรรณ Senior Technical Support
บริษัท แอพพลิแคด จำกัด ( มหาชน)

14.45 – 15.30 น.
15.30 – 15.45 น.

Break online game

15.30 – 15.45 น.
15.45 – 16.05 น.

Clash Detection For BIM

Solibri กับการ Combine Model ตรวจสอบระยะในงานก่อสร้าง
และตรวจสอบเเบบที่มีความขัดเเย้


โดย คุณเอกรินทร์ ขุนรัตน์ Senior Technical Support
บริษัท แอพพลิแคด จำกัด ( มหาชน)

15.45 – 16.05 น.
16.05 -16.30 น.

BIM Collaboration

การทำงานร่วมกันอย่างมีปสิทธิภาพระหว่างสถาปนิกและวิศวกร

โดย ว่าที่ ร้อยตรี อุดมศักดิ์ บุญไกร Senior Technical Support
คุณภูวนาถ จันทะราช Technical Support
บริษัท แอพพลิแคด จำกัด ( มหาชน)

16.05 -16.30 น.
16.30 น.

Promotion Offer

กิจกรรมท้ายงาน

16.30 น.

ลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 095-365-6871 (คุณชนิษฐา)

GstarCAD
จัดโปรโมชั่นท้าร้อน

กับส่วนลดพิเศษ!


สั่งซื้อ GstarCAD Pro แบบซื้อขาด แถมฟรี! Foxit PDF Editor Suite Pro For Teams Subscription มูลค่า 5,478.-
สั่งซื้อ GstarCAD Standard ซื้อขาด
แถมฟรี! Foxit PDF Editor Suite Pro For Teams (Win) Subscription มูลค่า
4,448.-

(หมดเขต 30 มิถุนายน 67)

ซื้อขาดใช้ได้ตลอดชีพไม่ต้องเช่า
Free Upprede V.2025
คำสั่งพิเศษมากมาย
เหมือน AutoCAD ไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้ใหม่
อบรมฟรีพร้อมบริการหลังการขาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
โทร.097-060-8367

ลงทะเบียนรับข้อเสนอสุดพิเศษก่อนใคร


เพิ่มทักษะ พัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพของคุณ สะสมคะแนน CPD กับ AppliCAD

ในยุคที่เทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว วิศวกรจำเป็นต้อง “พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง” เพื่อรักษาความเชี่ยวชาญและความสามารถในการแข่งขันของตนเอง ซึ่งคะแนน CPD ของสภาวิศวกรแห่งประเทศไทยเปรียบเสมือน “กุญแจสำคัญ” ที่ช่วยปลดล็อกศักยภาพทางวิชาชีพของคุณให้เหนือกว่าคู่แข่งอย่างชัดเจน

คะแนน CPD คืออะไรคะแนน CPD มีความสำคัญอย่างไร?

คะแนน CPD ย่อมาจาก Continuing Professional Development เปรียบเสมือน “กุญแจ” สำคัญที่ช่วยปลดล็อกศักยภาพทางวิชาชีพของคุณ เป็นระบบคะแนนที่สภาวิศวกรแห่งประเทศไทยกำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้วิศวกรไทย “พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง” สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน เปรียบเสมือนนักกีฬาที่ต้องฝึกฝน พัฒนาทักษะอยู่เสมอ 

จากที่กล่าวมา คะแนน CPD ถูกนำมาใช้จากสภาวิศวกรในหลายๆด้าน ทั้งเพื่อการพัฒนาทักษะและความรู้ เพิ่มศักยภาพในการประกอบวิชาชีพ ใช้ในการรักษาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ใช้เป็นเกณฑ์ยกระดับความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และเพื่อพัฒนาคุณภาพของวิชาชีพวิศวกรรม ทั้งนี้สามารถ แบ่งรายละเอียดความสำคัญต่อตัววิศวกร และต่อองค์กรดังนี้

 • ความสำคัญต่อวิศวกร
  • พัฒนาทักษะและความรู้ 
  • เพิ่มศักยภาพในการประกอบวิชาชีพ 
  • รักษาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
  • ขยายโอกาสทางธุรกิจ 
  • ยกระดับความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า 
 • ความสำคัญต่อองค์กร
  • พัฒนาทักษะของพนักงาน 
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • ยกระดับมาตรฐานขององค์กร 
  • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

คะแนน CPD นำไปใช้ตอนไหน?

 • ยื่นขอเลื่อนระดับเป็นสามัญ/วุฒิวิศวกร
 • ยื่นคำขอหรือต่ออายุใบรับรองความรู้ความชำนาญ (สาขาส่งเสริม 17 สาขา)

ทำอย่างไรถึงจะได้คะแนน CPD?

วิศวกรสามารถสะสมคะแนน CPD ได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับความสามารถและความถนัดของตัววิศวกเอง ทั้งนี้เราสามารถแบ่งรายละเอียดได้ดังนี้ 

 • เข้าร่วมอบรม กิจกรรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับวิศวกรรมที่จัดโดยสภาวิศวกร 
 • ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง / ศึกษาดูงาน
 • การเข้าร่วมอบรมสัมมนาภายในองค์กรของท่าน (ได้ทั้ง Online และ Onsite)
 • ทำงานวิจัย  / เขียนบทความวิชาการ / เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 • เป็นวิทยากรบรรยาย / ทำงานอาสาสมัคร 
 • การสัมมนาที่จัดโดยสภาวิศวกร
 • บันทึกผลคะแนนลงในระบบด้วยตัวเองได้ https://coe.or.th/report_form/26-manual/ 

สะสมคะแนน CPD กับ AppliCAD 
AppliCAD ผู้นำด้านซอฟต์แวร์ BIM และ AEC  มีการเปิดและจัดฝึกอบรมหลากหลายหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรโดยมุ่งเน้นในด้านซอฟต์แวร์ด้านงานก่อสร้าง AEC และ BIM โดยเฉพาะ ช่วยให้วิศวกรสามารถสะสมคะแนน CPD ได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ พี่ๆเพื่อนๆวิศวกร สามารถเลือกหลักสูตรที่สนใจได้ตามรายละเอียดตารางหลักสูตร AppliCAD  และจำนวนหน่วย CPD ด้านล่างนี้

อบรม BIM กับเราสะสมคะแนน CPD

เลือก AppliCAD  พัฒนาทักษะ เพิ่มคะแนน CPD

 • หลักสูตรที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของวิศวกรทุกสาขา 
 • วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จริง 
 • ฝึกปฏิบัติจริง เน้นการใช้งานจริง 
 • สะดวก รวดเร็ว อบรมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา 
 • คุ้มค่า ได้รับใบรับรองจากสภาวิศวกร

สมัครอบรมกับ AppliCAD  คลิก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Tel: 097-032-1814
Fax: (+66) 2744-9049
Email: [email protected]

AppliCAD มอบเงินสนับสนุนพร้อมร่วมกิจกรรมออกบูท อบรมเชิงปฎิบัติการ “การออกแบบงานทาง และ Workshop การเขียนผลงานเพื่อขอเลื่อนระดับสามัญวิศวกรและวุฒิวิศวกร จำนวน 10,000 บาท โดยงานนี้จัดขึ้นที่ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวิศวกรไทยทุกสาขา ที่จะเขียนผลงานเพื่อขอเลื่อนระดับสามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร สามารถนำไปเขียนประยุกต์ใช้ ได้อย่างถูกต้อง จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับ วสท. สาขาภาคใต้ 2 แอพพลิแคดขอขอบคุณทีมงาน วสท ทุกท่านที่ให้แอพพลิแคดมีส่วนร่วมกับกิจกรรมดีๆในครั้งนี้


ภาพบรรยากาศการการอบรม

เมื่อวันที่ 15 กุมพาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา AppliCAD ส่งเสริมด้านการศึกษาร่วมเป็นวิทยากรพิเศษอบรม Prota Structure ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทางแอพพลิแคดได้เล็งเห็นว่านิสิตควรได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ดีในมิติวิศวกรโยธากับบริบทการพัฒนาประเทศได้ ทางมหาวิทยาลัยและทางแอพพลิแคดจึงได้ร่วมกันจัดบรรยายพิเศษในรายวิชา 2101256 CE PROFESSION ขึ้น ขอบคุณทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้เห็นถึงความสำคัญและให้เกียรติแอพพลิแคดได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศการบรรยาย