New Education

AppNews, New Education, News Ci

เมื่อวันที่ 15 กุมพาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา AppliCAD ส่งเสริมด้านการศึกษาร่วมเป็นวิทยากรพิเศษอบรม Prota … Read more

AppNews, New Education

  บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการพัฒนาอาชีพ (MOU … Read more

AppNews, New Education

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 นาย วิรัช ปัณฑ์ศิริโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภา ... Read more

AppNews, New Education

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) มีความยินดีต้อนรับคณะอาจารย์ นำโดยอาจารย์วัชรินทร์ คงพิบูลย์ และนักศึ … Read more

AppNews, New Education

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม … Read more

AppNews, New Education

คุณวิรัช ปัณฑ์ศิริโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ นำทีมแอพพลิแคด ลงนามความร่วมม … Read more

AppNews, New Education

ดร. อิสระ อัคราพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอพพลิแคด จำกัด มหาชน นำทัพ AppliCAD ลงนามบันท … Read more

AppNews, New Education

  จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สำหรับงานแข่งขันทักษะราชมงคลวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด … Read more

AppNews, New Education

วันที่ 29 มีนาคม 2565 มทร.อีสาน โดย สถาบันสหสรรพศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระยุทธ สืบสุข คณบดีสถ … Read more

แอพพลิแคดร่วมจุฬา เสริมทักษะวิเคราะห์โครงสร้างแก่นิสิตคณะวิศวกรรมโยธา

AppNews, New Education

ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ที่จะส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้านการออกแบบ 3 มิติ โ ... Read more

AppNews, New Education

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิ ... Read more