WHERE INNOVATION BEGINS

Tips & Tricks – GstarCAD Ci

เทคนิคการแปลงไฟล์ PDF to DWG สะดวกและรวดเร็วกว่าเดิม

Tips & Tricks, Tips & Tricks – GstarCAD Ci, Tips & Tricks Ci

สำหรับผู้ที่ติดปัญหาการทำงานจากที่ได้รับแบบเป็นไฟล์ PDF มาแก้ไขแล้วต้องทำงานต่อ แต่แก้ไขไม่ได้!!!! สำหรับ VDO นี้เป็นเทคนิคการแปลงไฟล์ PDF … Read more

Tips & Tricks – GstarCAD Ci

  การทำงานต่อเนื่องกันระหว่างโปรแกรมเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว เพราะงานหลายๆ อย่างจำเป็นต้องใช้โปรแกรมหลากหลายมาช่วย ไม่ว่าจะเพราะช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น หรือได้งานที่ครบสมบูรณ์ การทำงานร่วมกันระหว่าง Excel … Read more

Tips & Tricks – GstarCAD Ci

  ข้อความหรือตัวอักษรในงานเขียนแบบ CAD เป็นอีกหนึ่งหมวดการทำงาน เรามักวางข้อความหรืออักษรที่  หรือเขียนรายการประกอบแบบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ Text เหล่านี้ถูกสร้างด้วยสองคำสั่งคือ … Read more

Tips & Tricks – GstarCAD Ci

ปัจจุบันงาน CAD 2D ยังมีความสำคัญอยู่เนื่องจากปัจจัยหลายๆ อย่างที่ยังมีผลกับพฤติกรรมการใช้งาน การที่จะเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยี  BIM  (Building … Read more

เลเยอร์ซ้อนเป็นสิบเลือกดูแค่หนึ่ง ด้วยคำสั่ง Isolate Objects

Tips & Tricks, Tips & Tricks – GstarCAD Ci

ช่วงที่ผ่านมานั้นเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น แต่ผู้ใช้งานก็ยังคงใช้ควบคู่ไปกับการใช้งาน CAD … Read more