Tips & Tricks, Tips & Tricks - SolidWorks, Tips & Tricks Mi

Save SolidWorks Assembly as a Part

 

ในการ export file Assembly ใน SolidWorks เป็นไฟล์นามสกุลต่างๆเพื่อใช้งานกับโปรแกรมออกแบบอื่นๆนั้นสามารถทำได้ด้วยคำสั่ง save as และเลือกเป็นนามสกุลต่างๆ เช่น .IGES, .STEP หรือ Parasolid เป็นต้น

 

ซึ่ง Option ในการ save ไฟล์ Assembly ไปเป็น Part นั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับ export ไฟล์ไปเป็น Part เพื่อลดขนาดของไฟล์และถูกใช้เพื่อการนำเสนอเท่านั้น เนื่องจากไฟล์ที่ถูกเซฟออกไปเป็นนามสกุล Part นั้น รายละเอียด feature และ reference ต่างๆในไฟล์จะถูกตัดออก

 

ในการใช้คำสั่ง save as จากไฟล์ Assembly ไปเป็น Part นั้นจะมี Option ให้เลือก 3 รูปแบบด้วยกัน คือ

1.Exterior faces เป็นการเซฟเป็นนามสกุล part ที่เอาเฉพาะผิวด้านนอกของโมเดลมาเท่านั้น

 

2.Exterior components เป็นการเซฟเฉพาะ component ที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกเท่านั้น

 

3.All components เป็นการเซฟไฟล์ part ที่เอา component ทุกตัวรวมทั้ง body ทั้งหมด ยกเว้นชิ้นส่วนที่

มีการซ่อนหรือ suppress ในโมเดล Assembly ออกมาเป็น part

 

ในการ export file จาก Assembly ไปเป็น Part นั้นจะมีข้อจำกัดคือ part ที่เซฟออกมาจะประกอบด้วยรูปร่างของส่วนต่างๆในโมเดล แต่จะไม่มี feature ภายในโมเดลติดมาด้วย ดังนั้นเมื่อมีการแก้ไข feature ภายในโมเดล Assembly จะไม่สามารถลิงค์ข้อมูลที่แก้ไขไปยัง part ที่เซฟออกมาจากไฟล์ Assembly นั้นได้


Photo of author
WRITTEN BY

sasikan