วิธีการสร้างเส้น Sketch จากขอบชิ้นงานอย่างรวดเร็ว ใน SolidWorks นั้นมีหลากหลายวิธีในการทำหนึ่งในนั้นคือการใช้คำสั่ง Convert Entities เทคนิคที่จะแนะนำแต่อไปนี้ก็คือ การเลือกเส้นขอบชิ้นงานเพื่อสร้างเส้น Sketch โดยเริ่มจาก 1.เลือกขอบชิ้นงานที่ต้องการอ้างอิงในการสร้าง   2.เลือกใช้คำสั่ง 3D Sketch   3.จากนั้นกดปุ่ม

Read more

  ในกรณีที่เรามีไฟล์งานที่ทำการ Zip ไว้ และเราต้องการที่จะนำไฟล์นั้นๆเข้ามาประกอบใน Assembly เราสามารถนำเข้ามาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ขั้นตอนที่ 1 ขณะที่เราอยู่ในหน้า Assembly ให้ทำการลากไฟล์ Zip เข้ามาโดยตรงเลย โดยลากเข้ามาในส่วนของ Graphic Area และโปรแกรมจะทำการคลาย Zip ไฟล์ออกมาวางในโฟเดอร์ให้เราเอง

Read more

  สำหรับหลายๆท่าน ถ้าจะสร้างท่อโดยใช้ คำสั่ง swept จะต้องสร้าง profile เป็นรูปวงกลมขึ้นมา แล้ว จึงสร้างเส้นที่เป็นความยาวของท่อ (path) ที่เราต้องการ โดยให้ 2 จุดนี้ตั้งฉากและติดกัน ซึ่งอาจจะทำให้เสียเวลา จึงเป็นที่มาของ trick ที่ทำให้เราใช้เวลานิดเดียว เพียงแค่เราสร้างเส้นที่เป็นความยาวของท่อ (path) ที่เราต้องการเพียงแค่เส้นเดียว เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า 1.คลิ๊กคำสั่ง Sketch เลือก

Read more

  การ Save ไฟล์ .PNG ที่ไม่เอา Background ไปด้วย โดยจะให้รูปภาพนั้นโชว์แต่ชิ้นงานสามารถทำได้โดย ไปที่ Save As แล้วเลือกไฟล์ PNG แล้วไปติ๊กที่ Option ดังภาพ แล้วเลือกติ๊กเครื่องหมายถูกดังภาพ แล้วเราจะได้ภาพที่ไม่มี Background

Read more

  ในการ export file Assembly ใน SolidWorks เป็นไฟล์นามสกุลต่างๆเพื่อใช้งานกับโปรแกรมออกแบบอื่นๆนั้นสามารถทำได้ด้วยคำสั่ง save as และเลือกเป็นนามสกุลต่างๆ เช่น .IGES, .STEP หรือ Parasolid เป็นต้น   ซึ่ง Option

Read more

         สำหรับการตั้งค่า Scene หรือ พื้นหลังของโปรแกรม Solidworks เราสามารถตั้งค่าเป็น default ของโปรแกรม ไม่ว่าเราจะปิดและเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่ Scene ที่เราเลือกใช้ ก็จะขึ้นมาตามที่เราเลือกไว้ โดยปกติเราสามารถปรับ scene ได้ดังรูป แต่วิธีดังกล่าว เมื่อปิดโปรแกรมแล้วเปิดขึ้นมาใหม่

Read more

  การแสดงผลเส้นเต็มบางหรือเส้นปะใน Drawing ในบางครั้งเราต้องการ Show เส้นขอบที่เป็น R หรือว่าเส้นที่เราได้ทำการ ทำ Fillet ในส่วนของการสร้างชิ้นงาน เราสามารถ Showเส้น R ให้เป็นเส้นเต็มบางได้ดังรูปด้านล่างนี้                

Read more

                     การจะสร้างสายพานขึ้นมานั้น หากสร้างจากไฟล์ part นั้นจะยุ่งยากมาก ถ้าหากเครื่องจักรที่เราเขียนนั้น ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ขนาดของชิ้นงานยังไม่แน่นอน ซึ่งถ้าหากจะต้องมานั่งหาความยาวทุกครั้ง จะทำให้เสียเวลามาก วันนี้จะมาทำสายพานกันง่ายๆกันครับ

Read more

                     เราสามารถเปลี่ยนลักษณะของเส้นเวลาออก Balloons ได้โดยเข้าไปที่ Option>Document Properties>Annotations>Balloons โดยจะมี 3 type ให้เลือกดังภาพ  

Read more