WHERE INNOVATION BEGINS

Success

Customers Success, Customers Success-Ci, Success - ArchiCAD

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ขึ้นมา เราต้องการให้ทุกสถาบันมาร้อยเป็นหนึ่งเดียวจาก 28 สถาบัน และทุกวันนี้ก็มีโปรเจคกับกลุ่มอาเซียนต่างๆ แต่การแข่งขันเราจะไปร่วมกับนักศึกษาอาเซียนด้วยกันก็ยังมีข้อด้อยในเรื่องของเทคโนโลยี และสถาบันต่างๆ เรายังไม่เป็นระบบเดียวกัน … Read more

Article - ArchiCAD, Articles

ขอใบเสนอราคา ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี การที่จะพัฒนาระบบการใช้ BIM ให้ประสบผลสำเร็จเเละเต็มประสิทธิ์ภาพก็ไม่ใช่แค่เอาโปรแกรมที่เป็น BIM เข้ามา เเล้วส่งบุคลากรที่จะต้องใช้ไปฝึกอบรมวิธีการใช้แค่นั้น...จบ...มันไม่ใช่!! ... Read more

Customers Success, Customers Success-Mi, Success - SolidWorks

       เมื่อพูดถึงศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางของประเทศไทย ในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านโลหะและวัสดุ เพื่อพัฒนาทิศทางการวิจัยและพัฒนาที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคการผลิตและบริการของประเทศ จะเป็นที่หนไม่ได้นอกจาก “ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)” ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยทางด้านโลหะและวัสดุ … Read more

Customers Success, Customers Success-Mi, Success - SolidWorks Simulation

       ปัจจุบันทุกบริษัทในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิตมุ่งเน้นการพัฒนาระบบสายงานการผลิตไปที่ระบบการผลิตแบบ โดยใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Automation Machine) โดยมีระบบควบคุมอัตโนมัติทางด้านอุตสาหกรรมที่เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการพัฒนา วิธีการผลิตที่ช่วยลดต้นทุน สามารถควบคุมคุณภาพของการผลิตได้ดีขึ้น … Read more

Customers Success, Customers Success-Mi, Success - SolidWorks Simulation

       แผนกมีหน้าที่ผลิตชิ้นส่วนที่มาจากเหล็กหล่อ โดยเหล็กหล่อที่เราผลิตจะแบ่งเป็นเหล็กหล่อเทากับเหล็กหล่อเหนียว ซึ่งทางสมบูรณ์ผู้บริหารมีนโยบายในเรื่องของการควบคุมคุณภาพ รวมถึงการรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเราส่งให้ IOB เพราะฉะนั้นเราต้องได้มาตรฐาน … Read more

Customers Success, Customers Success-Mi, Success - SolidWorks

บริษัทของเรามี 2 บริษัทด้วยกันก็คือ บริษัท ยูนิคัล เวิร์คส์ จำกัด และ … Read more

Customers Success, Customers Success-Mi, Success - SolidWorks PDM

       ผลิตภัณฑ์หลักๆ ของเราคือเครื่องปรับอากาศเราทำตั้งแต่ขนาดเล็กๆ 1,000 BTU จนถึง 1,000,000 BTU … Read more