My logo

Success – SolidWorks PDM

เชื่อว่าทุกท่านทราบถึงข้อดีของการใช้ Data Management ในการบริหารจัดการไฟล์งานต่างๆ ในองค์กร แต่ในการทำงานจริงนั้นก็ต้องมีคำถามในใจแน่นอนว่า Data Management จะสามารถปรับใช้ในการทำงานจริงกับองค์กรจริงได้อย่างไร ในบทความนี้จึงนำตัวอย่างของลูกค้าที่ได้มีการปรับใช้ SOLIDWORKS PDM กับการทำงานจริงมาแชร์ และผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรมาติดตามดูกันค่ะ Teknion Corporation เป็นผู้นำด้านการออกแบบ และผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรจากบุคลากร และเทคโนโลยีที่มีอยู่ โดยมีความยืดหยุ่นคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้สามารถตอบสนองถึงความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีความคิดสร้างสรรค์ในชิ้นงานอีกด้วย ด้วยการทำงานในรูปแบบของ Made-to-Order ทำให้ทาง Engineer ต้องมีการสร้าง 3D Prototype ที่หลากหลายทั้งความกว้าง ความสูง และรูปแบบ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า การบริหารจัดการข้อมูลของ Teknion Corporation จึงมีความท้าทาย เนื่องจากฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ และฝ่ายผลิตนั้นอยู่ต่างสถานที่กัน

Read more

       ผลิตภัณฑ์หลักๆ ของเราคือเครื่องปรับอากาศเราทำตั้งแต่ขนาดเล็กๆ 1,000 BTU จนถึง 1,000,000 BTU เป็นตัวใหญ่ที่ใช้สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม จุดเด่นของผลิตภัณฑ์คืออะไร เราสามารถ customize ตามที่ลูกค้าต้องการ จะไม่เหมือนผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่เราเดินไปที่ร้านค้าและเลือกในสิ่งที่ผู้ผลิตจัดหาไว้ให้อยู่แล้ว แต่ของเราคือเราสามารถตอบสนองในสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ เพราะว่าโจทย์ของลูกค้ามีหลากหลาย ขนาดของแต่ละพื้นที่ก็ไม่เท่ากัน เราผลิตสินค้าส่งทั่วโลกความชอบแต่ละพื้นที่ก็ไม่เท่ากัน เช่น โซนยุโรปจะไม่ชอบให้ลมโดนตัว แต่อย่างตะวันออกกลางชอบให้ลมโดนตัว มีทั้งปัจจัยและความหลากหลายทางด้านภูมิศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทำให้เค้าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันครับ เราก็ต้องตอบสนองในสิ่งที่แตกต่างนั้นให้ได้ ก่อนหน้านี้ประสบปัญหาอะไร ผลิตภัณฑ์ของเราส่วนมากเป็นงาน Sheet Metal ก่อนหน้านี้เราใช้ CAD ที่เป็น 2D เวลาที่เราดีไซน์ดูไม่มีมิติ เราต้องได้ภาพคลี่จากตัวผลิตภัณฑ์ของเราส่งให้ทางทีม Production เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนถัดไป แต่พอเราเปลี่ยนมาใช้ SolidWorks ขั้นตอนการทำงานบางขั้นตอนที่เคยยุ่งยากก็หายไป เราสามารถส่งไฟล์โดยตรงไปที่ Production

Read more

        เมื่อการพัฒนางานสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ รวมถึงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค อันจะเป็นแนวทางสำคัญสำหรับการผลิตสินค้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับสินค้า ภายใต้การรับรู้ถึงคุณค่าของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคร่วมกัน ทีมงานได้มีโอกาสสัมภาษณ์ บริษัท ร็อคเวิร์ธ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงานทุกชนิด เป็นผู้นำด้านระบบเฟอร์นิเจอร์สำนักงานสมัยใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของสำนักงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ภายใต้นโยบายการออกแบบเพื่อตอบสนองการใช้งานในสถานที่จริง “Human, Space, and Technology” และทีมงานได้รับเกียรติจากคุณธนรัฎฐ์ ธนาเตชะวงศ์ (Product Engineer) และคุณณัฐพงษ์ ทับวงษ์จันทร์ (Product Designer) มาร่วมแชร์ประสบการณ์กับเราค่ะ บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอะไร บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน การค้า “ ROCKWORTH ” โดยจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศ ประมาณร้อยละ

Read more

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้