Menu

The important key is Connection ระบบคือการเชื่อมโยงสำคัญในการทำงาน

Applicad Public Company Limited.Customers Success Customers Success-Mi Success - SolidWorks PDMThe important key is Connection ระบบคือการเชื่อมโยงสำคัญในการทำงาน

ม.ค.

29

2016

The important key is Connection ระบบคือการเชื่อมโยงสำคัญในการทำงาน

   

    เมื่อการพัฒนางานสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ รวมถึงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค อันจะเป็นแนวทางสำคัญสำหรับการผลิตสินค้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับสินค้า ภายใต้การรับรู้ถึงคุณค่าของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคร่วมกัน ทีมงานได้มีโอกาสสัมภาษณ์ บริษัท ร็อคเวิร์ธ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงานทุกชนิด เป็นผู้นำด้านระบบเฟอร์นิเจอร์สำนักงานสมัยใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของสำนักงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ภายใต้นโยบายการออกแบบเพื่อตอบสนองการใช้งานในสถานที่จริง “Human, Space, and Technology” และทีมงานได้รับเกียรติจากคุณธนรัฎฐ์ ธนาเตชะวงศ์ (Product Engineer) และคุณณัฐพงษ์ ทับวงษ์จันทร์ (Product Designer) มาร่วมแชร์ประสบการณ์กับเราค่ะ

บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอะไร

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจโดยเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน การค้า “ ROCKWORTH ” โดยจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศ ประมาณร้อยละ 90 และจัดจำหน่ายไปยังต่างประเทศร้อยละ 10 ทั้งนี้การจำหน่าย ภายในประเทศจะเป็นจัดจำหน่ายไปยังผู้ใช้โดยตรง โดยผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายขายตรง และการขายผ่านโชว์รูมและตัวแทน จำหน่ายทั้งในกรุงเทพและในต่างจังหวัด ซึ่งมีโชว์รูมจัดจำหน่ายอยู่ 3 แห่ง ได้แก่ โชว์รูมอโศก-ดินแดง (สำนักงานใหญ่) โชว์รูม เซ็นทรัลเวิลด์ และโชว์รูมในจังหวัดสุราษฏร์ธานี สำหรับในต่างประเทศจะเป็นการจำหน่ายโดยผ่านตัวแทน ในต่างประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง, สิงคโปร์, ลาว, แคมโบเดีย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม, ออสเตรเลีย, พม่า, มาเลเซีย และบรูไน เป็นต้น ทั้งนี้โดยมี การจัดจำหน่ายไปยังลูกค้าโดยตรงในบางประเทศ ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานผลิตสินค้า ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน มีคลังเก็บ สินค้า ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร และโรงงานที่เมือง Chennai ประเทศอินเดียโดยเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อเดือนธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา

หน้าที่รับผิดชอบในการทำงาน

แผนก R&D ทำเกี่ยวกับออกแบบ พัฒนา ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับโปรดักท์ โดยที่แผนกของเราเหมือนเป็นแผนกต้นน้ำ ข้อมูลของเราจะออกมาผ่านจากทาง Designer เมื่อได้ Concept จากทางทีม Product Design แล้ว ทีม Product Engineer ก็จะนำไปขึ้นรูปเป็น 3D เพื่อใช้ในการดูว่าโครงสร้างเป็นไปได้ไหมในการผลิต ดูรูปแบบว่าเป็นไปตามที่ออกแบบไว้ไหม รวมถึงความแข็งแรงของสินค้าด้วย แล้วก็ทำเป็นไฟล์ Drawing เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไปครับ

“การที่เรามีระบบเข้ามาช่วยทำให้การดำเนินงานสะดวกและง่ายมากขึ้น ต่อให้อยู่กันคนละที่ก็สามารถสื่อสารและจัดการไฟล์ได้ ทำให้การทำงานร่วมกันราบรื่นมีการจัดการที่ครอบคลุมและปลอดภัย ลดปัญหาเรื่องไฟล์งานหาย แก้ไขงานทับซ้อนกัน รวมถึงการอัพเดทขั้นตอนการทำงานที่สามารถเช็คได้ทั้งกระบวนการ เมื่อเรามีระบบการจัดการงานที่ดี ผลลัพท์ของงานนั้นก็ย่อมออกมาดีด้วยเช่นกัน”

เห็นว่าได้มีการนำ Software EPDM เข้ามาใช้ด้วย

ก่อนหน้านี้เราเก็บเอกสารกันแบบเป็นกระดาษ (รูปแบบ ฮาร์ดก๊อปปี้) เราก็มีปัญหาในการเก็บข้อมูลและส่งถ่ายข้อมูลเพราะว่าบริษัทเราต้องส่งการผลิตไปทางโรงงาน ซึ่งทำให้มีการศูนย์หายของข้อมูล ความล่าช้าในการส่งข้อมูล และที่สำคัญในแผนกของผมเป็นแผน R&D ข้อมูลบางอย่างเป็นความลับยังไม่สามารถเปิดเผยให้ใครเห็นได้ แต่พอหลังจากที่เราได้ใช้โปรแกรม EPDM ทำให้เราสามารถควบคุมการไหลของไฟล์ ทำให้เราสามารถส่งถ่ายไปยังฝ่ายต่างๆ ได้อย่างชัดเจน และสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราสามารถจำแนกและดึงไฟล์มาใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ในแง่ของ Product Design เวลามีการออกสินค้าใหม่ๆ เราต้องมีเอกสารแจ้ง เพื่อที่จะให้หลายๆ ฝ่ายรับรู้ และแต่ละฝ่ายจะรับรู้ในระยะเวลาที่ไม่เท่ากัน โปรแกรม EPDM สามารถที่จะจัดสรรในส่วนของตรงนี้ได้ว่าต้องการให้ผู้ใดได้รับและรับทราบเอกสารชุดนี้ได้บ้าง อย่างเช่น เอกสารตรงนี้เมื่อส่งเข้าไปที่โรงงานก็ส่งผ่าน EPDM และส่งข้อมูลไปยังแผนกที่เราต้องการสื่อถึงเค้า ในบางแผนกที่เราไม่ต้องการเค้าก็จะยังมองไม่เห็นสามารถที่จะเก็บความลับข้อมูลของบริษัทได้ และความผิดพลาดในการส่งเอกสารก็จะเกิดขึ้นค่อนข้างน้อยมากครับ ช่วยในเรื่องของการลดระยะเวลาในการทำงานได้

และที่สำคัญโปรแกรม EPDM มีระบบ Check in / Check out เวลาที่เราต้องการแก้ไขข้อมูลก็สามารถแก้ไขข้อมูลนั้นเพียงคนเดียว โดยที่คนอื่นยังไม่สามารถมองเห็นไฟล์นั้นได้ ถ้าเราเช็คเอ้าท์ออกมาและแก้ไขไฟล์นั้นเรียบร้อยแล้ว ค่อยCheck in เข้าระบบ EPDM ทุกคนที่ได้รับอนุญาตให้เห็นไฟล์ก็สามารถเห็นไฟล์ที่อัพเดทครับ เพราะถ้าไม่มีโปรแกรมนี้เมื่อก่อนเราทำงานกันแบบใส่ไฟล์รวมไว้โฟลเดอร์นึงใครจะมาเปิดก็ได้ ใครแก้ไขก็ได้ ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าใครแก้ไขไปแล้ว แต่โปรแกรม EPDM สามารถช่วยให้เราจองการใช้สิทธิตรงนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ เพราะในนึงชิ้นงานอาจมีการแก้ไขงานที่ซ้ำซ้อนกัน เช่น งานชิ้นเดียวกันอาจจะหยิบงานที่เป็น Part เดียวกันไปแก้ไข อาจเกิดข้อผิดพลาดในระบบได้ ระบบEPDM ได้เข้ามาช่วยในเรื่องของการแก้ไขงานที่ซ้ำซ้อนได้ครับ

ในส่วนของ EPDM อาจจะเป็นฟีทเจอร์ที่คนอื่นมองไม่เห็น แต่ว่าในส่วนนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในส่วนของการจัดการข้อมูลนะครับ เนื่องจากว่า EPDM สามารถเข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูลของเราได้อย่างมหาศาล ในการเก็บข้อมูลต่างๆ ทำให้การทำงานของเราราบรื่นครับ

EPDM

ความพึงพอใจกับ AppliCAD
ในแง่ของการ Service ในการใช้งานเมื่อเราพบปัญหาทาง AppliCAD ก็จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาให้ตลอดครับ หรือถ้าติดการทำงานในส่วนไหนก็สามารถโทรไปสอบถามได้ เกี่ยวกับฟีทเจอร์ต่างๆ ถ้าเราสงสัยหรือไม่เข้าใจในจุดนั้นทาง AppliCAD ก็สามารถตอบคำถามเหล่านี้ให้เราได้เลยครับ แต่ถ้าสงสัยข้อมูลเชิงลึกก็ต้องเข้าไปเทรนนะครับ หลังสูตรที่นี่ดีใช้ได้เลย

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://applicadthai.com/business/solidworks-enterprise-pdm

เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านหรือไม่
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Menu