Menu

ระบบการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานแบบอัตโนมัติ ของ ATOS ScanBox 4105 กับชิ้นงาน Sheet Metal ในการสแกน 3 มิติ และตรวจวัดค่าของผลิตภัณฑ์ GOM สามารถทำได้ทั้ง Manual Scan และ Automation Scan แต่ในที่นี้จะเป็นการกล่าวถึงการสแกน 3 มิติ [...]

ในงาน Sheet Metal มีความจำเป็นที่จะต้องคลี่ชิ้นงานออกมา เพื่อเอาขนาดไปใช้ในกระบวนการผลิต หากไฟล์งานที่ได้รับมาเป็นไฟล์กลาง เช่น .IGES หรือ .STEP จะมาในรูปของก้อน Import ซึ่งไม่สามารถใช้โปรแกรมคลี่ได้โดยตรง ในหัวข้อนี้จึงขอแนะนำวิธีการคลี่ก้อน Import โดยใช้โปรแกรม SOLIDWORKS ลองมาดูวิธีการทำจากตัวอย่างด้านล่างกันค่ะ 1. เริ่มจากเปลี่ยนรูปแบบ

Read more

การทำงานด้วย Software SolidWorks ในการออกแบบชิ้นงานแผ่นพับ หรืองาน Sheet Metal เมื่อได้ออกแบบงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องมีการนำชิ้นงานที่ออกแบบ บอกขนาดในงาน Drawing ซึ่งในขั้นตอนนี้ต้องมีการแสดงภาพแผ่นคลี่ชิ้นงานออกมา เพื่อแสดงให้เห็นรูปร่างของชิ้นงานเมื่อถูกคลี่ออก และต้องทำการคำนวนเส้นขอบเขตของแผ่นคลี่ เพื่อทำการเตรียมวัสดุให้เหมาะสมกับงาน ซึ่ง Software SolidWorks สามารถแสดงขอบเขตของ Blank

Read more

หลาย ๆ ท่านที่ใช้โปรแกรม SolidWorks มาทำงาน Sheet Metal ซึ่งจะต้องทราบว่าขนาดของแผ่นเหล็กที่เราจะตัด มีขนาดความกว้าง ความยาว เท่าไหร่ ซึ่งนอกจากจะใช้การ Flatten เพื่อดูขนาดแล้ว เรายังสามารถเข้าไปดู ที่ Cut List Properties ใน

Read more

  โดยปกติแล้ว Software ก็จะต้องมี Hardware ในการใช้งาน แต่ในบางครั้ง Hardware ก็สามารถถูกออกแบบโดย Software ด้วยเหมือนกัน SolidWorks ก็เป็น Software ที่ช่วยในการออกแบบ Hardware ต่างๆ ได้ด้วยเช่นกัน ในที่นี้จะกล่าวถึงการออกแบบ Computer

Read more

Menu