app

AppNews

ดร.อิสระ อัคราพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) หรือ APP ผู้จัด

AppNews, News Mi

ดร.อิสระ อัคราพิทักษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) หรื

บิ๊กบอส “คุณประภาส” เปิดวิสัยทัศน์โลก 3D กับสื่อสัญชาติญี่ปุ่น “SAMURAI ASIA”

AppNews, News Mi

SAMURAI ASIA สื่อสัญชาติญี่ปุ่น เข้าสัมภาษณ์คุณประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท