Menu

PT. Indonesia AppliCAD (APP Indo) ในเครือบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) หรือ APP ร่วมกับบริษัท WIKA Gedung ในเครือของ WIKA กลุ่มบริษัทก่อสร้างรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ 1 ใน 5

Read more

เปิดโอกาสผู้ประกอบการไทยเตรียมตัวให้พร้อม ลงทุนเครื่องจักรปีนี้หักภาษีได้มากถึง 2.5 เท่า!!!! ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการไทยตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่คิดมีแผนลงทุนแต่ยังไม่มั่นใจ กำลังตัดสินใจอยู่..อย่ารอช้า..เพราะถ้าคุณลงทุนในปีนี้สามารถนำมาหักภาษีได้ ถึงเวลากระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ฟื้นฟูขึ้น สรรพากรเตรียมออกกฎหมายสนองมาตรการ การเงินการคลังเพื่อสนับสนุนการลงทุน ในประเทศปี 2563 หลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีฯ ที่กระทรวงการคลังเสนอ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ผู้ประกอบการนำรายจ่ายลงทุนในเครื่องจักรมาหักภาษีได้มากถึง [...]

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงาน “Formula Student – TSAE Auto Challenge 2019-2020” โดยนักศึกษาทีม CarreraZ Racing สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ทำการสร้างรถ Formula Student เป็นปีที่

Read more

นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) หรือ APP ถ่ายภาพร่วมกับนายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้จัดการหัวหน้าสายงาน ผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Read more

นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 5 จากซ้าย) บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) (APP) ผู้ให้บริการจัดจำหน่ายโซลูชั่นการออกแบบ และเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติอย่างครบวงจร ตลอดจนการให้บริการที่เกี่ยวเนื่อง พร้อมทีมผู้บริหารบริษัทฯ นายอิสระ อัคราพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ [...]
นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) นายอิสระ อัคราพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (ที่ 2 จากซ้าย) และนางสาวฐิติพร ฉาไธสง กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการกลาง (ที่ 1 จากซ้าย) บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) (APP) ผู้ให้บริการจัดจำหน่ายโซลูชั่นการออกแบบ [...]

บมจ. แอพพลิแคด ยื่นไฟลิ่ง หวังระดมทุนนำเม็ดเงินขยายธุรกิจด้านจัดจำหน่ายโซลูชั่นเพื่อการออกแบบอย่างครบวงจร โดยความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถ และยกระดับศักยภาพด้านการออกแบบให้แข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างทัดเทียม หรือดียิ่งกว่า นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 บริษัทได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูล

Read more

Menu