Chat with us, powered by LiveChat

Menu

บมจ. แอพพลิแคด ยื่นไฟลิ่ง หวังระดมทุนนำเม็ดเงินขยายธุรกิจด้านจัดจำหน่ายโซลูชั่นเพื่อการออกแบบอย่างครบวงจร โดยความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถ และยกระดับศักยภาพด้านการออกแบบให้แข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างทัดเทียม หรือดียิ่งกว่า นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 บริษัทได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูล

Read more

Menu