ผู้ใช้งาน SolidWorks เมื่อมีการบอก Dimension ใน Drawing บางครั้งอาจมีการบอก Dimension โดยใช้การ Add Note เพิ่ม ซึ่งอาจทำให้ Note ที่เรา Add เพิ่ม ไปวางตำแหน่งทับกับเส้น Extention Line ซึ่งทำให้ดูแบบผิดพลาดและไม่สวยงามซึ่งสามารถแก้ปัญหานี้ได้

 

1. ให้คลิ๊กที่เส้นที่ต้องการ Break Dimension Line

 

2. ในแถบ Leaders ให้ติ๊กเลือก Break Lines กับ Break Dimension Line และสามารถใส่ระยะห่างที่ต้องการ Break ได้

 

จัดทำโดย : ชาญยุทธ พุกกะมาน

Tag : SolidWorks

Photo of author
WRITTEN BY

sasikan