Tips & Tricks, Tips & Tricks - SolidWorks, Tips & Tricks Mi

การทำให้ชิ้นงานใน Assembly สามารถขยับหรืออยู่กับที่ได้

ใน Assembly file เวลาที่เรา insert component ชิ้นงานชิ้นแรกจะหยุดอยู่กับที่เสมอ แต่ในบางครั้งเราไม่ต้องการให้ ชิ้นแรกอยู่กับที่แต่อยากให้ชิ้นอื่นอยู่กับที่แทน โปรแกรม SolidWorks ก็มีคำสั่งสำหรับในเราสามารถขยับและยึดชิ้นงานได้

1.เมื่อเปิดชิ้นงาน Assembly ขึ้นมา เราจะสังเกตุได้ว่า ชิ้นแรกของไฟล์ part ที่เราดึงเข้ามานั้นจะมี สัญลักษณ์โชว์ด้านหน้าของชิ้นงานคือ (f) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าตอนนี้ชิ้นงานยึดอยู่

2.คลิ๊กขวาที่ชื่อชิ้นงาน ใน Feature manager tree แล้วคลิ๊กที่ Float

3.เพียงแค่นี้ชิ้นงานก็สามารถขยับได้แล้วครับ โดยดูที่สัญลักษณ์ข้างหน้าคือ (-) ซึ่งชิ้นงานสามารถขยับได้แล้ว

4.เมื่อเราต้องการให้ชิ้นงานอยู่กับที่ ให้คลิ๊กขวาที่ชื่อชิ้นงานใน Feature Manager tree

5.จากนั้นไปที่คำว่า Fix

6.เพียงเท่านี้ชิ้นงานก็อยู่กับที่แล้วครับโดยดูจากสัญลักษณ์ (f) ของชิ้นงาน

 

จัดทำโดย : นาย ธนัชชา มณีลาภ


Photo of author
WRITTEN BY

sasikan