3D Scanner

AppNews, News Mi

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมแ … Read more

Article - 3DScanner, Article Mi, Article-GOM, Articles

ATOS Q เครื่องวัดชิ้นงาน 3 มิติ เป็นนวัตกรรมใหม่ที่รวมประสิทธิภาพและความแข็งแรงทนทานเข้าด้วยกัน ด้วย ... Read more
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มรธ. เยี่ยมชม AppliCAD Innovation Center

AppNews

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสา ... Read more

AppNews, New Education

คณะคณาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้เข้าเยี ... Read more
รวมกันเฉพาะกิจเนรมิตขาเทียมน้องหมา

Article - 3DPrinter Mi, Article - 3DScanner, Article - SolidWorks, Article Mi, Articles

เนรมิตขาเทียมช่วยน้องหมา บางครั้งชีวิตก็เลือกไม่ได้ ไม่ว่าจะกับคนหรือสัตว์ ถึงแม้โชคดีเกิดมาร่างกายค … Read more