Menu

Feb

27

2020
Software for 3D Measurement Data Process – Inspect – Evaluate Independent of the measuring system GOM Inspect var htmlDivCss = [...]
บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (มรธ.) นำโดย ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว คณบดี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และนักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 [...]
คณะคณาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงาน ณ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)  เพื่อเสริมสร้างความรู้พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป โดยมี คุณวิรัช ปัณฑ์ศิริโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ [...]

เนรมิตขาเทียมช่วยน้องหมา บางครั้งชีวิตก็เลือกไม่ได้ ไม่ว่าจะกับคนหรือสัตว์ ถึงแม้โชคดีเกิดมาร่างกายครบสมบูรณ์ แต่ถ้าเกิดโชคร้ายได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยมีเหตุให้สูญเสียบางส่วนของร่างกายไป เมื่อนั้นก็เหมือนชีวิตได้เปลี่ยนไปตลอดกาล ก็ว่าด้วยเรื่องน้องหมาแถวออฟฟิศป่วย จริงๆ ก็เรียกน้องไม่ได้หรอกนะ เพราะเจ้าหมาดำตัวนี้ก็อยู่ที่บริเวณออฟฟิตแอพพลิแคดมานานมากแล้ว คือเราเข้ามาทำที่แอพพลิแคดนี่ก็เห็นวิ่งกระดิกหางอยู่ก่อนแล้ว ไม่แน่ใจเรื่องอายุ แต่ที่ถามๆ มาก็น่าจะอายุเกิน 10 ปี พนักงานก็เลยเรียกกันว่า “ป้าดำ” ด้วยความที่ป้าดำเป็นหมาจร เป็นแค่หมาไทยพันธ์ทางสีดำ

Read more

การทดสอบยานยนต์ (Automotive Testing) นั้นมีขึ้นเพื่อให้รถยนต์ที่ผลิตออกมาจำหน่ายมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน ทั้งนี้หน่วยงานควบคุมทั้งในสหรัฐอเมริกา เช่น Society of Automotive Engineer (SAE) และหน่วยงาน CISPR และ ISO/IEC ของสหภาพยุโรป จึงได้กำหนดมาตรฐานการทดสอบรถยนต์ (Automotive Testing Standards)

Read more

var htmlDivCss = ' #rev_slider_82_2_wrapper .tp-loader.spinner3 div { background-color: #FFFFFF !important; } '; var htmlDiv = document.getElementById('rs-plugin-settings-inline-css'); if(htmlDiv) { htmlDiv.innerHTML [...]

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายโซลูชันเพื่องานออกแบบด้านอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ตระหนักถึงความสำคัญของความแม่นยำและความรวดเร็วในกระบวนการทำงานต่ออุตสาหกรรมต่างๆ จึงได้ลงนามความร่วมมือเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่าย GOM โซลูชันเครื่องมือวัดความละเอียดสูงสำหรับงานอุตสาหกรรม อย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยมี นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) พร้อมด้วย

Read more

บริษัท Artec 3D  ผู้พัฒนาและผู้ผลิต 3D Scanner และซอฟต์แวร์สำหรับงาน 3D Scan ชั้นนำของโลก ได้ทำการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดในชื่อ Artec 3D Leo ซึ่งเป็น Scanner รุ่นแรกของบริษัทที่เรียกว่าเป็น Smart Device All

Read more

var htmlDiv = document.getElementById("rs-plugin-settings-inline-css"); var htmlDivCss=""; if(htmlDiv) { htmlDiv.innerHTML = htmlDiv.innerHTML + htmlDivCss; }else{ var htmlDiv = document.createElement("div"); htmlDiv.innerHTML = [...]

Menu