Tips & Tricks – SolidWorks

การทำงานในหน้าต่าง Assembly บางครั้งผู้ใช้งานใช้คำสั่ง Insert component เพื่อนำชิ้นงานเข้ามาประกอบในโมเดล Assembly แต่ในการวางชิ้นที่นำเข้ามานั้นอาจจะไม่ได้ตำแหน่งหรือมุมมองของชิ้นที่ต้องการ ทำให้ยากต่อการเลือก reference ในการประกอบ ต้องหมุนชิ้นงานให้ได้มุมมองที่ต้องการอีกครั้ง ซึ่งในหัวข้อนี้จะขอแนะนำการใช้งาน Rotate context toolbar ที่อยู่ในคำสั่ง Insert component ซึ่งจะช่วยจัดมุมมองของชิ้นงานตั้งแต่ตอนนำชิ้นงานเข้ามา

Read more

    การทำงานด้วย Software SolidWorks เมื่อออกแบบชิ้นงานเพลาขึ้นมาเพื่อส่งกำลังเครื่องจักรต่างๆ ที่ต้องการ ต้องมีการออกแบบในส่วนของร่องลิ่มที่จะมาส่งต่อกำลังจากเพลาไปยังชิ้นส่วนอื่นๆ ต่อไป ในบทความนี้จะมาแนะนำวิธีการสร้างร่องลิ่มอย่างรวดเร็วและตรงตามมาตรฐานที่ต้องการ 1. เปิดงานเพลาที่ต้องการทำร่องลิ่มขึ้นมา 2. เข้าไปที่แถบ Design Library > features > metric >

Read more

  การทำงานในโปรแกรม SolidWorks บางท่าน อาจเจอปัญหา เช่น ไฟดับ โปรแกรมหลุด หรืออื่นๆ เพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้น โปรแกรม SolidWorks สามารถตั้งค่า ให้สามารถ save auto recovery Backup Notification ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่ม

Read more

  ในการสร้างงาน weldment บางครั้ง เราต้องการใช้เพียง 3DSketch หรือ การ Offset plane เพื่อ copy Sketch ไปใช้สร้างงาน weldment แบบหลายๆชั้น สำหรับ Tip&Trick นี้ จะแนะนำอีกหนึ่งคำสั่ง

Read more

    การใช้งาน Remote Load ในการกำหนดค่าแรงต่างๆ ใน Simulations เราสามารถกำหนดค่าแรงได้มากกว่า 1แรง โดยมี จุด Coordinate System เป็นจุดอ้างอิง ในการใส่ระยะ X ,Y,Zต่างๆว่ามีความสูง เท่าไหร่ จากนั้นก็สามารถใส่แรงให้กับชิ้นงาน

Read more

  ในบางครั้งผู้ใช้งานนำชิ้นงานมาวางใน Sheet Drawing แล้ว Template ที่ใช้มีขนาดใหญ่จึงต้องการเปลี่ยน Template ให้เหมาะกับ view ชิ้นงานที่ต้องการนำมาวาง SolidWorks 2017 จึงมีการพัฒนาคำสั่งใหม่เพื่อที่จะมาช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยน Sheet template ได้ง่ายขึ้น ซึ่งเรียกคำสั่งนี้ว่า Select Sheets

Read more

  ในงานเชื่อม (Weldment) เวลาที่เราทำการประกอบเชื่อม ในงานบางงานก็ต้องมีการเชื่อมแผ่น plate ที่ปลายของท่อนเหล็ก เช่น ขาโต๊ะ ดังรูป ซึ่งโปรแกรม SolidWorks สามารถทำได้ง่ายๆ โดยใช่คำสั่ง End Cap ดังนี้ 1. ไปที่ Weldment ที่

Read more

มาตฐาน JIS เป็นมาตรฐานที่ได้รับความนิยมในการทางานมากที่สุดมาตรฐานหนึ่ง เพราะมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเปลี่ยนลักษณะต่างๆได้ค่อนข้างเยอะกว่ามาตรฐานตัวอื่นๆ ที่นิยมในการเขียน Drawing. วันนี้เราจะมาลองปรับเปลี่ยนค่า Annotation Count Delimiter ในการแสดงผลของ Hole กัน โดยเปลี่ยนจากการแสดงผลจาก Format เดิม คือ X –

Read more

ใน SolidWorks 2016 ได้มีการพัฒนาคำสั่งที่ใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของโมเดล โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดตำแหน่งการเคลื่อนที่ต่างๆได้จากการกำหนด dynamic mate ต่างๆ ที่ผู้ใช้งานมีการสร้างไว้ในการประกอบชิ้นส่วนของโมเดล คำสั่งนั้นคือ Mate Controller ซึ่งในหัวข้อนี้จะขอ แนะนำการใช้งานคำสั่งเบื้องต้น ลองมาดูตัวอย่างการใช้งานกันเลยค่ะ เริ่มจากเข้าไปที่คำสั่ง Mate Controller จากนั้นเลือก mate

Read more

การทำงานด้วย Software SolidWorks เมื่อออกแบบชิ้นงานขึ้นมาต้องมีการนำไปบอกรายละเอียดต่างๆ ใน Drawing เพื่อแสดงรายละเอียดของชิ้นงานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และพร้อมนำไปผลิตชิ้นงานจริง อาจจะต้องมีการตัด Section ต่างๆ ของชิ้นงานมากมาย ซึ้งในบางครั้งก็มีรายละเอียดค่อนข้างซับซ้อน ทำให้การดูแบบยากมากขึ้นตามลำดับ ในบทความนี้จะนำเสนอการตัด Section ในงาน Drawing แบบ Isometric

Read more