Tips & Tricks Mi

ในการทำงานในโปรแกรม SolidWorks บางครั้งผู้ใช้งานอาจต้องการเห็นส่วนที่เป็น sketch แยกออกมาจากโมเดลอย่างชัดเจน เพื่อสะดวกในการแก้ไข เฉพาะส่วนของ sketch ซึ่งในหัวข้อนี้ ก็จะขอแนะนำการใช้คำสั่ง ดึงเอาส่วนของ sketch ออกมาแสดงภายนอก feature ลองดูตัวอย่างการใช้งานจากตัวอย่างด้านล่างกันนะคะ 1.ในหน้าต่างของ Part ผู้ใช้งานสามารถใช้คำสั่ง Show Flat

Read more

การทำงานด้วย Software SolidWorks เมื่อออกแบบชิ้นงานขึ้นมาในบางครั้งอาจจะต้องมีการวัดความยาวของเส้นขอบของชิ้นงาน หรือความยาวของเส้นรอบรูป เพื่อหาความยาวไปต่อยอดในงานอื่นๆ เช่น หาความยาวของสายพานที่ออกแบบขึ้นมา ฯลฯ ในบทความนี้จะแนะนำวิธีการหาความยาวของเส้นรอบรูปอย่างรวดเร็ว 1.เปิดงานที่ต้องการหาความยาวเส้นรอบรูปขึ้นมา แล้วเข้าที่คำสั่ง Measure 2.เราสามารถไปเลือกที่เส้นที่ต้องการวัดความยาวได้เลย จะมีค่า Arc Length แสดงความยาวเส้นโค้งที่วัดได้ 3.หรือสามารถเลือกมากกว่าหนึ่งเส้นก็ได้ โปรแกรมจะบวกความยาวของเส้นที่เลือกให้ทันที

Read more

ผู้ใช้งาน SolidWorks เวอร์ชั่น ต่างๆ อยู่ อาจมีข้อสงสัยหรืออยากจะ Upgrade เวอร์ชั้น หรือเปลี่ยน Microsoft Windows และ IE ที่ใช้อยู่นั้น จะสามารถ Support กับ SolidWorks เวอร์ชั่นไหนและ Service

Read more

ในกรณีที่เรามีการสร้าง Study ใหม่เพื่อต้องการกำหนดค่าที่แตกต่างจาก Study อื่น เราต้องมากำหนดค่าต่างๆที่คล้ายๆเดิมกับผิวงานเดิม ทำให้เสียเวลาในขั้นตอนนี้มากๆ เรามาดูวิธีการที่จะทำให้เราทำขั้นตอนนั้นได้ง่ายๆกัน ขั้นตอนที่ 1 Create new Study ขั้นตอนที่ 2 ให้เรา Active ที่ Study แรก

Read more

เนื่องจากในกรณีที่เราต้องการที่จะ สร้างผิว Surface อยู่ระหว่างกึ่งกลางชิ้นงานพอดี คำสั่ง Mid Surface ก็ไปอีกคำสั่งที่สามารถทำให้เรา ใช้งานได้อย่างง่ายดาย โดยมีวิธีการใช้งานดังนี้ 1.เปิดชิ้นงานที่ จะทำการสร้าง Mid Surface ขึ้นมา 2.ให้เข้าไปที่ Insert < Surface< Mid

Read more

การกำหนดเส้นขอบชิ้นงานให้มีสีตามชิ้นงานใน SolidWorks จะทำให้แยกแยะชิ้นงานกันไดง่ายขึ้น เลือก Use model color for HLR/HLV in drawings จัดทาโดย : โชคชัย จารุเนตร

  จากในบทความที่แล้ว ที่พูดถึง Equation ในการกำหนดตัวแปร และ สมการเพื่อใช้ในการให้ขนาด ซึ่งเมื่อเรามีชิ้นงานที่รูปร่างเหมือนกัน แต่แตกต่างกันที่ขนาด เราก็สามารถตั้งสมการเอาไว้ใน Dimension ต่างๆ แล้วปรับค่าที่ตัวแปร Dimension ก็ขนาดของโมเดลจะเปลี่ยนให้ อัตโนมัติ ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้เรา Modify part ได้รวดเร็วมากขึ้น

Read more

  เราสามารถกำหนดขนาดองศาแบบสมมาตรโดยการเลือกที่เส้นสเก็ตช์ขอบชิ้นงานและเส้นเซ็นเตอร์ลายเพื่อดูขนาดองศาทั้งหมดของชิ้นงานโดยต้องกด Shift ค้างจะเลือกดังรูป จะช่วยให้ดูขนาดองศาทั้งหมดของชิ้นงานได้โดยง่าย   จัดทำโดย : ณัฐพงศ์ วัฒนามานนท์

  ในการทำงานบน SolidWorks มีผู้ใช้งานบางท่านเคยประสบปัญหาดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไฟล์ชิ้นงานเพื่อเปิดเข้าสู่หน้าต่างโปรแกรม SolidWorks แต่ปรากฎว่าโปรแกรมถูกเปิดขึ้นมา แต่ไฟล์กลับไม่เปิดขึ้น เกิดปัญหาเช่นนี้กับทุกไฟล์ ในหัวข้อของ tip trick ฉบับนี้จึงขอนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาโดยดังกล่าว โดยมีวิธีง่ายๆ คือ เข้าไปที่ Options ในโปรแกรม SolidWorks จากนั้นเลือก File

Read more