Chat with us, powered by LiveChat

จินตนาการของผู้ออกแบบจะถ่ายทอดไปยังผู้อื่นได้อย่างไร ให้เข้าใจ และเห็นภาพชัดเจนมากที่สุด การเห็นภาพเพียงบางมุมจากไฟล์ 2D CAD หรือ 3D CAD สำหรับในยุคนี้คงไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทและช่วยเพิ่มศักยภาพในการนำเสนองานมากยิ่งขึ้น ทำให้ปัจจุบันนี้การนำเสนองานสามารถทำได้ในรูปแบบ ต่างๆ ที่สามารถมองเห็นงานออกแบบเป็นภาพหรือวิดีโอเสมือนจริง ทุกคนสามารถมองเห็นในสิ่งเดียวกัน ทั้งรูปแบบความสวยงาม ความสมจริง ช่วยให้การทำงาน รวมทั้งการสื่อสารง่ายขึ้นมากๆ เมื่อเรามีตัวช่วยในการนำเสนองานที่ดีแล้ว

Read more