My logo

PT. Indonesia AppliCAD (APP Indo) ในเครือบริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) หรือ APP ร่วมกับบริษัท WIKA Gedung ในเครือของ WIKA กลุ่มบริษัทก่อสร้างรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ 1 ใน 5 ของประเทศอินโดนีเซีย เดินหน้าผลักดันส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี BIM : Building Information Modeling ขับเคลื่อนมาตรฐานการก่อสร้างขานรับนโยบายรัฐบาลอินโดนีเซีย ปัจจุบันภูมิภาคอาเซียน ไม่ว่าจะเป็น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย เริ่มนำระบบ BIM เข้ามาใช้ในกระบวนการก่อสร้างโครงการสำคัญๆ ตั้งแต่เริ่มออกแบบจนก่อสร้างสำเร็จ  ทั้งนี้มี สิงคโปร์

Read more

BIMES ที่ปรึกษาโครงการ DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts Dubai ใช้ ARCHICAD ช่วยให้ทุกส่วนงาน ไม่ว่าจะเป็นทีมเจ้าของโครงการ และผู้รับเหมา สามารถทำงานร่วมกัน และตัดสินใจงานหลายส่วนได้ โดยผ่านข้อมูล BIM ทั้งงานสร้างแบบแปลน คอมไบน์แบบ งานตรวจสอบ การถอดปริมาณ ทำ Shop drawing Asbuilt และอื่นๆ DAMAC Towers Section DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts เป็นชื่อโครงการคอมเพล็กซ์สุดหรูอลังการขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยโรงแรม และอาคารที่พักอาศัย [...]

May

9

2019

BIM: Building Information Modeling ปัจจุบันกลายเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการทำงานของบริษัทใหญ่ๆ โดยเฉพาะผู้รับเหมา และบริษัทเจ้าของโครงการใหญ่ๆ ที่มีผู้บริหารเป็นคนรุ่นใหม่ที่สนใจเทคโนโลยีที่จะมาช่วยพัฒนากระบวนการทำงาน และติดตามตรวจสอบความคืบหน้าของงานแบบออนไลน์ได้ ใน 5 ปีหลังมานี้  BIM เริ่มถูกนำมาใช้งานในวงการก่อสร้างทุกๆ ส่วนงาน ตั้งแต่การออกแบบอาคาร จัดภูมิทัศน์ ระบบปรับอากาศ รวมถึงโครงสร้างความแข็งแรงของตัวอาคาร ซึ่งความต้องการผลลัพธ์จากซอฟต์แวร์ BIM อาจจะต่างกัน สำหรับผู้ใช้งานที่ต่างกัน เช่น สถาปนิกต้องการแบบจำลองที่ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถสเปครายการวัสดุต่างๆ ได้ครบถ้วน รวมถึงแบบแปลนต่างๆ ที่ถูกต้องพร้อมนำไปขออนุญาตก่อสร้าง ตลอดจนสามารถนำแบบสถาปัตย์ไปรวมกับแบบจากวิศวกรงานระบบปรับอากาศ และประปา เพื่อให้งานมีความสมบูรณ์ถูกต้องมากที่สุด ในกระบวนการเหล่านี้ ทีมประมาณราคามีความต้องการที่จะนับอุปกรณ์ และถอดปริมาณ วัสดุและสิ่งต่างๆ (Quantity Take-off) เพื่อให้ได้เอกสารแสดงปริมาณวัสดุ และปริมาณแรงงาน

Read more

ปัจจุบัน เทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) ได้ถูกนำมาใช้ในกระบวนการออกแบบ ทำแบบ ทั้งงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ตลอดจนงานก่อสร้าง ซึ่งในบ้านเราก็เริ่มใช้กันแล้วบ้าง แต่จะมากน้อยก็แล้วแต่นโยบายของหน่วยงานนั้นๆ แต่แน่นอนที่ว่า เวลาส่งแบบขออนุญาตยังต้องส่งแบบที่เป็นกระดาษอยู่นั่นเอง คำว่า “รอ” ยังคงต้องพูดกันต่อไป….. สำหรับประเทศเพื่อนบ้านเราในกลุ่ม AEC (ASEAN Economic Community หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) อย่างสิงคโปร์  ซึ่งถือว่าเป็นผู้นำเบอร์ 1 ในการพัฒนาประเทศของภูมิภาคนี้นั้น ปัจจุบันคำว่า BIM กลายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทำงานมาตรฐานในกระบวนการก่อสร้างไปเสียแล้ว ณ วันนี้ หน่วยงานควบคุมด้านการก่อสร้างของสิงคโปร์ที่ชื่อ BCA (Building & Construction Authority https://www.bca.gov.sg

Read more

การ Combine แบบด้วยระบบ BIM  การเคลียร์แบบให้สามารถนำไปก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการตรวจเช็คแบบส่วนมากเราจะไม่ค่อยให้ความสำคัญในการ Combine แบบมากนัก ยิ่งในช่วงงานประมูล แบบที่ผู้รับเหมาได้มานั้น คือ แบบสำหรับเสนอราคา (For Bidding) อาจถูกเคลียร์แบบมาในระดับหนึ่ง แต่ปัญหาที่พบบ่อย คือ เมื่อผู้รับเหมาประมูลงานได้แล้วเมื่อนำแบบทุกส่วนมาเช็ครวมกัน ทั้งแบบงานโครงสร้าง แบบงานสถาปัตยกรรม แบบงานระบบ ก็มักพบว่าแบบนั้นไม่มีความสอดคล้องกัน เช่น แบบสถาปัตยกรรมกับแบบโครงสร้างกริดไลน์ (Grid Line) ไม่ตรงกัน หรือแบบงานระบบมีการชนกับคาน เป็นต้น เนื่องด้วยการออกแบบในแต่ละส่วนจะทำงานแยกกัน ทำให้เราต้องนำแบบแต่ละส่วนมาเช็ครวมกันเพื่อดูปัญหา และแก้ไขก่อนนำไปก่อสร้างจริง การใช้ BIM (Building Information Modeling) ในการ Combine แบบเพื่อเช็คการชนของวัตถุ

Read more

ในยุคดิจิทัลนี้ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในธุรกิจและอุตสาหกรรมทุกอย่าง ทั้งยังส่งแรงกระเพื่อมต่ออุตสาหกรรมต่างๆ ให้ต้องเคลื่อนไหวรวดเร็วขึ้นเพื่อเอาตัวรอด จนเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในหลายวงการ แต่ทว่า หากเทียบกับในธุรกิจอื่นๆ แล้ว ธุรกิจก่อสร้างในภาพรวมทั่วโลกถือว่าเป็นธุรกิจที่เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงค่อนข้างน้อยในแง่ของการประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในขั้นตอนการก่อสร้าง เนื่องจากยังมีงานหลายอย่างที่ยังจำเป็นต้องใช้แรงงานมนุษย์อยู่ อย่างไรก็ตาม ได้มีความพยายามนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพของการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในขั้นตอนการทำงานมากขึ้น และสามารถแก้โจทย์หรือลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงานก่อสร้างได้ Economic Intelligence Center (EIC) ศูนย์กลางความรู้ทางเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เผยแพร่บทวิเคราะห์ที่ชื่อ “Construction Technology อาวุธคู่ใจ ผู้รับเหมาไทย” โดยระบุว่า อุตสาหกรรมก่อสร้างทั่วโลกยังคงประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพในการดำเนินการ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และต้นทุนค่าแรงที่สูงขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยอุตสาหกรรมก่อสร้างยังคงมีอัตราการเติบโตของประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงานค่อนข้างต่ำกว่าเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น รูปที่ 1: อุตสาหกรรมก่อสร้างต้องประสบกับปัญหาการมีประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าอุตสาหกรรมอื่นโดยเปรียบเทียบ อีกทั้งยังไม่ค่อยมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงานมากนัก หมายเหตุ; อัตราการเติบโตของประสิทธิภาพการผลิตคำนวณจาก

Read more

การทำงานร่วมกันในที่นี้หมายถึง การทำงานร่วมกันกับหลายๆ บริษัท ในโครงการเดียวกัน ซึ่งพวกเขาอาจจะไม่เคยพบกันหรือทำงานด้วยกันมาก่อน อาจไม่เคยใช้เครื่องมือหรือ Software ตัวเดียวกันด้วยซ้ำ แต่พวกเขาต้องทำงานร่วมกันเพื่อสร้างโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ และอาจจะต้องใช้เวลาทำงานด้วยกันเป็นปีๆ ดังนั้นการใช้ข้อมูลสร้างแบบจำลองหรือ Building Information Modeling ได้เข้ามามีบทบาทค่อนข้างมาก BIM จึงเป็นสิ่งหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับสถาปัตยกรรมด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง (AEC) โดยเน้นเกี่ยวกับการให้ความสำคัญของข้อมูลโครงการที่มีการทำงานร่วมกันและเพื่อให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกจะต้องมีอัพเดทข้อมูลและแบ่งปันข้อมูลให้กันตลอดเพื่อใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับคนที่อยู่ในแวดวงคงได้เห็นเครื่องมือต่างๆ ที่เข้ามาช่วยในกระบวนขั้นตอนการทำงานร่วมกันอยู่บ้าง ซึ่งหลายๆ บริษัทก็เริ่มมีการพัฒนาสร้างมาตรฐานและมีความสามารถในการทำงานร่วมกันกับ Software BIM ได้ดีถึงแม้อาจจะต้องใช้เวลาอยู่บ้างก่อนที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่แม้ว่าในอุตสาหกรรม AEC มีความคิดริเริ่มที่จะยกระดับให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน แต่สิ่งเราที่ทำได้ตอนนี้คือคิดเกี่ยวกับวิธีการทำงานกับเครื่องมือที่เรามีในช่วงระหว่างเปลี่ยนถ่ายไปสู่การใช้ BIM อย่างเต็มรูปแบบจึงมีวิธีแก้ไขปัญหาของการทำงานร่วมกันในทุกวันนี้ซึ่งเราเรียนวิธีนี้ว่า Hybrid Solution เนื่องจากปัจจุบันเริ่มมีการใช้ระบบคลาวด์เพื่อแบ่งปันข้อมูลกันมากขึ้น ไฮบริดโซลูชั่นจึงเป็นการรวมกันของระบบคลาวด์และระบบที่เรามีอยู่โดยให้ทีมงานเลือกเอกสารที่จะใช้ร่วมกันและยังคงเก็บฐานข้อมูลและความคืบหน้าของโครงการไว้ในองค์กรด้วยแทนที่จะทำให้ทุกอย่างในคลาวด์หรือทุกอย่างใน บริษัทเท่านั้น ซึ่งบริษัทต้องมีความสามารถที่จะเลือกให้ข้อมูลบางอย่างเป็นส่วนตัวและข้อมูลบางอย่างเป็นสาธารณะแบ่งปันได้ ยกตัวอย่างเช่นทีมงานออกแบบอาจจะมีการแก้ไขการออกแบบหลายเวอร์ชั่นที่แตกต่างกันออกไปซึ่งแบบที่อยู่ในระหว่างแก้ไขมันควรจะอยู่ภายในบริษัทจนกว่าจะมีการตัดสินใจสิ้นสุดการแก้ไขแล้วจึงอัปโหลดขึ้นไปบนคลาวด์เพื่อแบ่งปันสำหรับทีมงานโครงการอื่นๆ ซึ่งทุกคนที่เกี่ยวข้องจะต้องสามารถแสดงความคิดเห็นและทำเครื่องหมายขึ้นได้

Read more

ArchiCAD เป็น Program ในระบบ BIM (Building Information Modeling) โดยข้อดีของการทำงานระบบ BIM คือการทำงานแบบได้ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ รวมไปถึงการทำแบบ ซึ่งสามารถทำแบบสถาปัตยกรรม, แบบโครงสร้าง, แบบตกแต่งภายใน, แบบฝ้า เพดาน และแบบอื่นๆ ได้ ในไฟล์งานเดียวกัน ซึ่งหากแก้ไขเพียงส่วนเดียวแบบทั้งหมดจะอัพเดทอัตโนมัติ พร้อมๆ กัน ซึ่งลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนแล้วยังทำให้การทำงานร่วมกันดีมากยิ่งขึ้น แบบขออนุญาตทั่วไปจำเป็นต้องมีทั้งแบบสถาปัตยกรรมและแบบโครงสร้าง ซึ่ง Tips & Tricks ในหัวข้อนี้จะเสนอ ขั้นตอนการทำแบบขออนุญาตให้จบได้เลย ก่อนทำการเขียนงานต้องทำการตั้งค่าและรูปแบบของแบบที่ต้องใช้งานก่อน 1.การตั้งค่า Layer Options

Read more

  เป็นที่รู้กันดีอยู่เเล้วเกี่ยวกับประโยชน์และประสิทธิภาพของ BIM : Building Information Modeling ที่มีต่อบริษัทสถาปนิกขนาดใหญ่ว่าช่วยงานได้มากขนาดไหน มีประโยชน์มากเพียงใด แต่กับบริษัทสถาปนิกขนาดเล็กนั้น BIM จำเป็นจริงๆ หรือ? เพราะตอนนี้แค่ CAD เดิมๆ ก็เหมือนจะเพียงพออยู่เเล้ว และอีกอย่างการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเอาเทคโนโลยีพวกนี้มาใช้ก็เป็นอะไรที่น่ากลัว และมีความเสี่ยง โดยเฉพาะบริษัทที่มีงบประมาณที่จำกัดมากๆ ไม่ได้มีบริษัทแม่มาช่วยหนุนอีกต่างหาก คุณคิดแบบนี้อยู่หรือไม่? รู้หรือไม่ว่าปัจจุบันวงการออกแบบสถาปัตยกรรม และก่อสร้างนั้นได้เปลี่ยนไปแล้ว ทุกๆ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนี้ต่างมีความคาดหวังกับสถาปนิก และนักออกแบบมากขึ้นๆ เสมอ เพราะเวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด และด้วยเหตุนี้จึงทำให้บริษัทขนาดใหญ่ๆ เริ่มนำเทคโนโลยี BIM เข้ามาใช้ เพราะส่วนที่กินเวลาไปส่วนใหญ่ คือ ส่วนของการออกแบบ เพราะเป็นจุดเริ่มต้น หากเราเริ่มต้นได้เร็วก็จะไปถึงเส้นชัยได้เร็วเช่นกัน ดังเหตุผลที่จะกล่าวดังต่อไปนี้เพื่อให้เห็นว่า BIM

Read more

ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) มาใช้ในวงการก่อสร้างกันอย่างแพร่หลาย เพราะด้วยประโยชน์ของ Software BIM ที่ช่วยให้การออกแบบสะดวก รวดเร็ว และช่วยลดขั้นตอนการทำงานได้หลายขั้นตอน เช่น ขึ้น 3D Model, ฉายภาพเป็น 2D, ภาพตัด และอื่นๆ อย่างไรก็ดีถึงแม้โปรแกรม BIM จะช่วยเขียน Floor Plan หรือ Section แล้วก็ตาม แต่ในการทำงานจริงหลายๆ องค์กรไม่สามารถจัดซื้อ ArchiCAD ให้กับผู้ใช้งานได้ครบทุกคน เพราะด้วยข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ รวมไปจนถึงต้องคำนึงเรื่อง ROI (Return of Investment) หรือแม้แต่ทักษะการใช้งานที่ไม่เท่ากัน จึงได้เกิดรูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่าง

Read more

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้