WHERE INNOVATION BEGINS

Article - SolidWorks, Articles

Why Choose SOLIDWORKS?

ทำไมถึงต้องเลือกใช้ SOLIDWORKS?

เพราะทุกคนก็อยากได้สิ่งที่ดีที่สุดในเรื่องการออกแบบ

 

 

การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต ( Productivity)

การใช้งานที่ง่ายดายในการออกแบบ 3 มิติ ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นการทำงานไปที่การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคุณ มากกว่าที่ต้องมาคอยกังวลใจในการใช้ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ SolidWorks ของเราครอบคลุมทุกๆ ขั้นตอนในการออกแบบ โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบ การตรวจสอบความถูกต้อง ไปจนถึงการสื่อสารทางด้านเทคนิคต่างๆ และรวมถึงเรื่องของการจัดการข้อมูลอีกด้วย รูปแบบการทำงานของโปรแกรมทำให้คุณมีอิสระที่จะมุ่งเน้นการทำงานไปที่การ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณมากยิ่งขึ้น คุณสามารถเพิ่มผลผลิตจากการออกแบบ รวมถึงการใช้ทรัพยากรต่างในหมวดหมู่ทางวิศวกรรม เพื่อสร้างชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า อีกทั้งคุณยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

การทำงานที่ชาญฉลาดและง่ายดายของซอฟต์แวร์ SolidWorks จะช่วยคุณคำนวณในการออกแบบ 3 มิติ และด้วยกลไกที่ชาญฉลาดนี้จะช่วยให้คุณสามารถลดเวลาในการที่ต้องเสียไปกับการ เรียนรู้หรือฝึกอบรม ทั้งยังสามารถช่วยให้คุณออกแบบรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ต่างๆ ออกมาได้อย่างแม่นยำอีกด้วย อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบความสมบูรณ์แบบของชิ้นงาน องค์ประกอบโดยรวมของชิ้นงาน ในหน้าต่างการทำงาน 2 มิติได้ในเวลาเดียวกัน การตรวจสอบขนาดและการติดชนนี้ทำให้คุณแน่ใจว่า ชิ้นส่วนทุกชิ้นที่คุณออกแบบนั้นสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ก่อนที่คุณจะสร้างชิ้นงานต้นแบบ รวมทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตและลดเวลาในการออกแบบโดยรวม เพื่อที่จะสามารถผลิตสินค้าสู่ความต้องการของตลาดได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

การใช้งาน SolidWorks สามารถช่วยให้คุณขยายแนวทางในการทำงานใหม่ๆ โดยทำให้คุณและทีมงานของคุณสามารถจัดการในเรื่องของข้อมูลในการออกแบบให้ เป็นระเบียบเรียบร้อยได้อย่างง่ายดาย รวมถึงการตรวจสอบขั้นตอนในการทำงาน การแชร์ข้อมูลต่างๆ ทั้งเปิดปกปิดและเปิดเผยให้กับคนในองค์กรของคุณ หรือแม้แต่กับลูกค้าหรือคู่ค้าทางธุรกิจของคุณก็ได้เช่นกัน คุณสามารถส่งรายละเอียดผลิตภัณฑ์ในรูปของการออกแบบ 3 มิติ หรือ 2 มิติ ภาพเคลื่อนไหว โดยสามารถปรับภาพให้มีความสมจริงก่อนที่จะสั่งผลิต นอกจากนั้นคุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่คุณมีอยู่ เพื่อใช้งานสำหรับการสื่อสารต่างๆ เช่น คู่มือการใช้งาน หรือจัดทำเป็นรูปแบบเพื่อการสั่งซื้อชิ้นส่วนต่างๆ รวมทั้งการนำเสนองานที่น่าสนใจผ่าน SolidWorks เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างกับคู่แข่งของคุณ

จากประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้นของ SolidWorks ทำให้เกิดการออกแบบที่รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น เพื่อทดแทนเวลาที่เสียไปกับการทำงานในรูปแบบเก่าๆ คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก SolidWorks ในเรื่องของการลดเวลาและค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย รวมถึงมูลค่าทางการตลาดที่เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ จากการสำรวจในปี 2006 ของ MIT ของผู้ใช้ SolidWorks พบว่า 95% ของผู้ใช้งานมีผลกำไรจากการผลิต 54% สามารถลดเวลาการผลิตชิ้นงานเข้าสู่ความต้องการของตลาดโดยเฉลี่ยมากกว่า 20% และลดต้นทุนในการผลิตได้มากกว่า 18%

การออกแบบโดย SolidWorks ช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถรูปแบบงาน 3 มิติได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยอาศัยหลักในการทำงานที่เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการสร้างงานและส่งมอบแบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ

SolidWorks มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อช่วยในการจำลองชิ้นงานรวมถึงการตรวจสอบความผิดพลาดต่างๆ ในชิ้นงานได้

คุณสามารถนำข้อมูลจากการออกแบบมาใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว อาทิเช่น ความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร การจัดทำข้อมูลต่างๆ ให้ง่ายดายขึ้นด้วยภาพเคลื่อนไหวที่สามารถเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้น การจัดการไฟล์ข้อมูลต่างๆ ช่วยให้คุณมั่นใจขึ้นว่า ข้อมูลต่างๆ นั้นได้รับการอัพเดทที่ถูกต้อง ไม่ซ้ำซ้อน รวมถึงสามารถช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการค้นหางานต่างๆ ได้เร็วขึ้น 40%

ความสามารถ (Power)

การออกแบบของคุณจะทำอย่างไรให้ ผลิตได้ถูกต้องรวดเร็ว

 

ในการออกแบบ 2 มิติที่ถูกต้องรวดเร็ว โปรแกรมสามารถอัพเดทได้โดยอัตโนมัติในขณะทำงาน เมื่อคุณเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็น 3 มิติ SolidWorks จะช่วยคุณอัพเดทขนาดต่างๆ ตารางงานที่สำคัญๆ และบันทึกเปลี่ยนแปลงเป็นค่าใหม่ที่มีความถูกต้อง 100% นอกจากนี้ยังปรับปรุงตารางที่เกี่ยวกับวัสดุในการใช้งาน ลดการเกิดความเข้าใจผิดระหว่างการออกแบบและการผลิตได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

ความสะดวกรวดเร็วในการออกแบบที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญใน กลุ่มธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ SolidWorks ได้ออกแบบการทำงานบนความต้องการแบบเฉพาะเจาะจงในงานด้านวิศวกรรมต่างๆ งาน Sheet Metal, Weldments, Surfacing งานด้าน Mold และ Dies รวมถึงการวางระบบ Routing

การทดสอบในการออกแบบของคุณโดยตั้งอยู่บนเงื่อนไขของความ เป็นจริง และทำให้คุณแน่ใจว่าคุณได้ออกแบบในสิ่งที่ดีที่สุดก่อนที่คุณจะผลิตขึ้นมา ความสามารถในการวัดค่าทางวิศวกรรมของโปรแกรม SolidWorks จะช่วยตรวจสอบการออกแบบของคุณบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถทดสอบค่าทางวิศวกรรมต่างๆ ได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับแรงจากแหล่งกำเนิด อาทิเช่น แรงลม ความร้อน การไหลของน้ำหรือ เงื่อนไขอื่นๆ พร้อมกับการแสดงผลลัพธ์บนหน้าจอของคุณ คุณสามารถหาขนาดของน้ำหนักวัสดุ นำวัสดุที่ไม่จำเป็นในการใช้งานออกไป ลดต้นทุนการผลิต ไปพร้อมๆ กับดูแลในเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานได้อีกด้วย

การออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของ ผลิตภัณฑ์ของคุณ สิ่งเหล่านี้มีอยู่ครบวงจรในขั้นตอนการออกแบบของ SolidWorks การออกแบบอย่างยั่งยืนนี้ ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจที่จะเลือกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ การจัดหาแหล่งที่มาของวัสดุ การผลิต การใช้งานและการกำจัดของเสียก่อนที่จะมีการผลิต ไม่เพียงแต่สามารถช่วยปกป้องสภาพแวดล้อมได้แล้วคุณยังสามารถขยายธุรกิจของ คุณออกสู่ตลาดที่กว้างขึ้นรวมทั้งการลดต้นทุนเพื่อกำไรที่มากกว่าเดิม

การเข้าถึง (Communities)

 

เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ที่ใช้งาน SolidWorks ส่งผลในเรื่องของความต้องการและความรู้ที่เพิ่มมากขึ้น กลุ่มผู้ใช้งานเหล่านี้เป็นกระจกสะท้อนในการทำงานของเราด้วยเช่นกันและทาง ทีมงานของเราเองก็พยามพัฒนาในสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อตอบโจทย์ของผู้ใช้งานทุกท่าน ในความเป็นจริงการปรับปรุงซอต์ฟแวร์ของเราขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของผู้ใช้ งานโปรแกรมโดยตรงคิดเป็นค่าเฉลี่ยมากกว่า 90%

ผู้ใช้งานโปรแกรมในปัจจุบันมีมากกว่า 1.7 ล้านองค์กรทั่วโลก โดยที่ผู้ใช้งาน SolidWorks ทั่วโลกสามารถแบ่งปันประสบการณ์ในการออกแบบสู่กันและกันได้ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้และแหล่งข้อมูลจาก:

• Local User Group, Online Forums, Blog

• Twitter, Facebook, YouTube

• Annual SolidWorks World Conference ของเราที่ซึ่งมีผู้เข้าร่วมานมากกว่า 5,000 คน ซึ่งทำให้กลายเป็นศูนย์รวมการออกแบบและศูนย์กลางทางด้านวิศวกรรมอีกด้วย

ดึงดูดการออกแบบใหม่ๆ จากความคิดนักออกแบบที่ทันสมัยในปัจจุบัน นักออกแบบส่วนมากในปัจจุบันเรียนรู้การทำงานบนโปรแกรม SolidWorks ด้วยสาเหตุเพราะมีบริษัทต่างๆ มากมาย ต้องการบุคลากรที่สามารถใช้งานได้ โปรแกรม SolidWorks จึงเป็นทางเลือกสำหรับกว่า 1.7 ล้านคนและกว่า 24,000 สถาบันการศึกษาทั่วโลก เพราะฉะนั้นนี่คือหนทางที่ง่ายดายในการค้นหาบุคลากรที่ใช้สามารถใช้โปรแกรม SolidWorks ในการออกแบบ

สามารถใช้ประโยชน์จากเครือข่ายในการเข้าถึงกลุ่มธุรกิจของคุณ ในปัจจุบันมีบริษัทและผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินธุรกิจมากมาย ผลิตงานภายใต้การทำงานของ SolidWorks หรือแม้แต่คู่ค้าทางการค้า หน้าร้านของคุณเอง ผู้ผลิตและออกแบบให้อุตสาหกรรมต่างๆ ต่างก็ใช้โปรแกรม SolidWorks ในการออกแบบมาตรฐานสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการดีไซน์ที่ก้าวล้ำมาก ขึ้น

ขยายขีดความสามารถในการออกแบบ 3 มิติของคุณ ด้วยแพ็คเกจซอฟต์แวร์ที่ครบวงจรสำหรับการใช้งานเฉพาะ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากตัวเลขการเติบโตของคู่ค้า กลยุทธ์ในธุรกิจต่างและการสร้างเครื่องมือสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น ด้านไฟฟ้า แม่พิมพ์และการออกแบบแม่พิมพ์ Sheet Metal การออกแบบและการปรับปรุงแบบ เครื่องจักรกลและ CAM รวมถึงในอีกหลายๆ กลุ่มอุตสาหกรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม : SolidWorks 

 

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม: SOLIDWORKS หรือปรึกษาคำแนะนำได้ที่: 02-744-9045 / 081-818-7103
SOLIDWORKS 3D CAD ทางเลือกที่ดีที่สุด สำหรับการทำงานในยุค Digital 4.0
AutoCAD กับ SOLIDWORKS โปรแกรม CAD ไหนที่ใช่ และเหมาะกับงานคุณที่สุด

Photo of author
WRITTEN BY

admin