WHERE INNOVATION BEGINS

Article - SolidWorks, Articles

Computer Aided Design

ใน ปัจจุบันนี้การเขียนแบบวิศวกรรมเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในวงการวิศวกรรม เพราะแบบเป็นภาษาสากลที่ใช้แสดงหรือสื่อความหมายระหว่างวิศวกรกับช่างเทคนิค เพื่อถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นงาน หรือเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งในแบบงานนั้นๆจะต้องกำหนดรายละเอียดต่างๆเช่น ขนาด ชนิดของวัสดุ พิกัดค่าความเผื่อต่างๆ ผิวของชิ้นงานนั้นๆ รวมถึงรายละเอียดในการเชื่อม การประกอบต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องถูกกำหนดลงใน แบบ โดยละเอียด ในยุคก่อนหน้านี้ ก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในงานเขียนแบบเช่น ดินสอ ไม้บรรทัดชนิดต่างๆ วงเวียน เทมเพลทต่างๆ แม้กระทั้งโต๊ะที่ใช้ในการเขียนแบบ

แต่ในปัจจุบันได้มีการนำเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเขียน แบบหรือที่เราได้ยินกันจนติดหูว่า CAD หรือ Computer Aided Design ทำให้นักเขียนแบบในยุคใหม่นั้นแทบจะไม่เคยใช้อุปกรณ์ดังกล่าวกันเลยแม้กระ ทั้งโต๊ะที่ใช้ในการเขียนแบบก็ไม่ได้ใช้ กลายเป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์แทน ซึ่งสิ่งที่เข้ามาแทนอุปกรณ์เหล่านั้นก็คือ Computer แล้ว Software ที่ใช้ในการเขียนแบบนั้นเองอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ Plotter ที่ใช้สำหรับพิมพ์แบบ

จากการที่ต้องใช้ดินสอบรรจงลากเส้นต่างๆ ก็กลายไปเป็นใช้คำสั่งต่างๆเพื่อสร้างเส้นในลักษณะเดียวกันขึ้นมาแม้กระทั่ง นำหนักในการเขียนเส้นต่างๆนั้นก็สำคัญซึ่งสิ่งเหล่านี้เองทำให้มาตราฐานใน การเขียนแบบของแต่ล่ะคนนั้นแตกต่างกันออกไป แต่หากเป็นการใช้คำสั่งจากโปรแกรมนั้นช่างเขียนแบบทุกคนก็จะได้ขนาดและ น้ำหนักของเส้นที่เท่าๆกัน ปัจจุบันก็มีโปรแกรมที่ช่วยในการเขียนแบบวิศวกรรมค่อนข้างเยอะ

ในปัจจุบันนั้นลักษณะในการเขียนแบบถูกแยกออกเป็น 2 ลักษณะ

ลักษณะที่หนึ่ง การเขียนแบบ 2D เป็นการเขียนเส้นสายและรูปทรงต่างๆ เช่น วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม มาเป็นชิ้นงานที่ต้องการ จะถูกถ่ายทอดมาเป็น รูปด้านต่างๆของชิ้นงานนั้นๆ เช่น ด้านหน้า ด้านบน ด้านข้าง

ลักษณะที่สอง การเขียนแบบ 3D เป็นการประยุกต์ใช้คำสั่งต่างๆในตัวโปรแกรมเพื่อวาดชิ้นงานที่ต้องการซึ่งจะ ต่างกับงาน 2D โดยสิ้นเชิง เพราะในการเขียนงานลักษณธนี้นั้น สามารถเห็นถึงรายละเอียดต่างๆของชิ้นงานได้ทุกรายละเอียด แม้กระทั้งยังสามารถที่จะจำลองฟังก์ชั่นการทำงานตรวจสอบการทำงานของเครื่อง จักหรือชิ้นงานที่ออกแบบได้ก่อนที่จะนำไปผลิตจริง จึงทำให้ลดทั้งเวลาและต้นทุนในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ภาพตัวอย่างการเขียนแบบด้วย SolidWorks

แต่ในขณะเดียวกันในตัวโปรแกรม SolidWorks นั้นก็สามารถที่จะนำเอาชิ้นงานที่ออกแบบเป็น 3D มาทำให้เป็น 2D ได้โดยอัตโนมัตทำให้เราลดขั้นตอนการเขียนแบบ 2D ลง และยังมีคำสั่งช่วยในการกำหนดรายละเอียดลงต่างลงในแบบเช่น พิกัดความเผื่อต่างๆ สัญลักษณ์งานเชื่อม สัญลักณ์พื้นผิว และอื่นๆอีกมากมายที่ใช้ในงานเขียนแบบวิศวกรรม ทำให้วิศวกรเขียนแบบได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเดิม


รูปภาพแสดงเครื่องมือต่างๆที่อำนวยความสะดวกในการเขียนแบบด้วย SolidWorks


Photo of author
WRITTEN BY

admin