Article - SolidCAM, Article Mi, Articles

เปิดสัมผัสใหม่ ใช้เครื่องจักร CNC ไม่ต้องคีย์ Manual (พร้อมทดลองใช้ฟรี!!)

เปิดสัมผัสใหม่ ใช้เครื่อง CNC ไม่ต้องคีย์ Manual_02

SolidCAM 2.5D Milling Module

ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการคีย์ Code หน้าเครื่องอีกต่อไป หันมาใช้เครื่องมือช่วยอย่าง SolidCAM 2.5D ที่จะช่วยให้การทำงานของคุณง่าย สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อยากให้คุณได้ลอง สนใจโหลดทดลองใช้ฟรี (รีบก่อนหมดสิทธิ์นะ)

 

มาทำความรู้จักกับ SolidCAM 2.5D Milling Module ว่ามีประโยชน์อย่างไร และสามารถทำอะไรได้บ้าง

SolidCAM เป็นซอฟต์แวร์ออกแบบทางเดินเครื่องมือตัดและสร้าง NC Code เพื่อใช้ในการควบคุมเครื่องจักร CNC สำหรับกัดและกลึงงานแบบอัตโนมัติโดยในความสามารถของ SolidCAM นั้นสามารถทำงานได้หลากหลายตามความสามารถต่างๆ ของเครื่องจักร CNC โดยในตัวซอฟต์แวร์ SolidCAM จะแยกความสามารถต่างๆไว้เป็นโมดูลย่อย และในครั้งนี้เราจะมาดูความสามารถของโมดูลแรกของซอฟต์แวร์ SolidCAM โดยโมดูลแรกจะเป็นโมดูลพื้นฐานของซอฟต์แวร์ SolidCAM คือ SolidCAM 2.5D

SolidCAM 2.5D จะรองรับการกัดงานขึ้นรูปแบบแบบ 2 มิติ หรือ CAM 2D Milling โดยในความสามารถนี้ SolidCAM จะมีคำสั่งพื้นฐานมาให้ดังนี้

SolidCAM 2.5D

Face Milling Operation

Face Milling Operation คำสั่งนี้จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานกับพื้นผิวเรียบหรือบาดผิวหน้าที่มีพื้นที่กว้างๆได้ดี หลักๆ จะใช้งานกับ Face Mill Tool หรือนำ Tool รูปแบบอื่นๆ มาปรับใช้ก็ได้โดยอิงตามเงื่อนไขของ Operation

Profile Operation

Profile Operation คำสั่งนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานสร้างทางเดินของเครื่องมือตัด (Tool Path) บนเส้นหรือตามเส้นอ้างอิงที่เลือก (Profile Geometry) โดยสามารถอ้างอิงจากเส้น Profile เปิดหรือเส้น Profile ปิดก็ได้ และผู้ใช้งานสามารถกำหนดตำแหน่งอ้างอิงของ Tool กับเส้น Profile ได้ โดยกำหนดให้ Tool อยู่ด้านซ้าย, ด้านขวา, หรือกึ่งกลาง ของเส้น Profile ได้ตามเงื่อนไขในการทำงาน

Contour 3D Operation

Contour 3D Operation คำสั่งนี้จะคล้ายๆ กับ Profile Operation แต่การเดินของ Tool จะเป็นแบบ 3D Contour โดยมิติของเส้นที่นำมาอ้างอิงจะมีผลต่อการเดินของ Tool

Pocket Operation

Pocket Operation คำสั่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานกำหนดรูปแบบการเดินของ Tool แบบขุดเนื้อชิ้นงานออกเหมาะกับชิ้นงานประเภทที่เป็นช่อง (Pocket) หรือชิ้นงานที่ไม่มีช่องเปิดด้านข้าง โดยจะอ้างอิงขอบขอบเขตในการทำงานด้วย เส้น Profile แบบปิดเท่านั้น

Drilling Operation

Drilling Operation คำสั่งนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานกำหนดรูปแบบของงานเจาะในรูปแบบต่างได้ตามรูปแบบของ Drill Cycle ต่างที่ถูกกำหนดไว้ใน CNC-Controller (Post) เช่น Drill Cycle, Threading Cycle, Peck Cycle, Reamer Cycle เป็นต้น ในส่วนของ Cycle ที่นอกเหนือหรือไม่มีให้เลือกในคำสั่งนั้น ในส่วนของ SolidCAM จะเปิดช่องทางไว้ให้ผู้ใช้งานเพิ่ม Cycle ต่างๆ ที่ต้องการเข้าไปได้โดยต้องเข้าไปกำหนดที่ VMID และ GPP ของ CNC-Controller เพื่อที่จะใช้งาน หรือติดต่อทาง Team Support SolidCAM เพื่อกำหนดคำสั่งเพิ่มเติม

Thread Milling Operation

Thread Milling Operation คำสั่งนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานสร้างทางเดิน Tool แบบ Helical Path ในการกัดเกลียวที่มีขนาดใหญ่โดยรองรับการเดินกัดเกลียวแบบเกลียวในและเกลียวนอก

Slot Operation

Slot Operation คำสั่งนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานสร้างทางเดินของ Tool ตามทิศทางของเส้น Profile Geometry ที่ต้องการทำร่อง Slot และผู้ใช้งานสามารถกำหนดตำแหน่งของ Tool ให้อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางเส้นหรืออยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาของเส้น Profile Geometry ตามเงื่อนไขของผู้ใช้งานในการเดินกัดร่อน Slot หรือร่อง O-ring

เปิดสัมผัสใหม่ ใช้เครื่อง CNC ไม่ต้องคีย์ Manual (พร้อมทดลองใช้ฟรี!!)

T-Slot Operation คำสั่งนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถกำหนดรูปแบบการเดินของ Tool ในการเดินกัดร่อง T-Slot ที่มีลักษณะเป็นบ่า Under Cut ด้านข้าง โดยจะใช้ร่วมกับ tool T-Slot Mill Tool หรือ Tool ที่ร่องรับงาน Under Cut

เปิดสัมผัสใหม่ ใช้เครื่อง CNC ไม่ต้องคีย์ Manual (พร้อมทดลองใช้ฟรี!!)

Translated Surface คำสั่งนี้ SolidCAM พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งาน 2.5D Milling สามารถสร้างทางเดินของ Tool เก็บผิวโค้งและผิวที่มีองศาที่ไม่ซับซ้อนมากนัก โดยจะใช้ เส้น Profile อ้างอิงมาแปลงเป็นทางเดินของ Tool เพื่อเดินกัดผิวบริเวณที่ต้องการ

เปิดสัมผัสใหม่ ใช้เครื่อง CNC ไม่ต้องคีย์ Manual (พร้อมทดลองใช้ฟรี!!)

ToolBox Cycle คำสั่งนี้เป็นชุดคำสั่งที่ SolidCAM พัฒนาขึ้นมาโดยมีรูปแบบการเดินของ Tool สำเร็จรูปแบบต่างๆให้เลือกใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานทำงานได้ง่ายขึ้น โดยเครื่องมือที่มี จะแยกตามรูปแบบในการใช้งาน โดยผู้ใช้งานสามารถดึงเอาเครื่องมือที่เหมาะสมไปใช้งานและกำหนดค่าตามเงื่องไขของคำสั่งนั้นๆ ก็จะได้ทางเดิน Tool ตามรูปแบบของคำสั่งที่เลือกออกมาใช้งาน

Engraving

Engraving คำสั่งนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเดินกัดตัวหนังสือ (Text) ได้ โดยในการใช้งานสามารถอ้างอิงจากเส้น Profile 2D หรือ 3D Geometry ก็ได้ในการทำงาน

Pocket Recognition

Pocket Recognition คำสั่งนี้จะเป็นคำสั่งช่วยสำหรับสร้างทางเดินกัดชิ้นงานแบบ Pock แบบอัตโนมัติ โดยจะรองรับการทำงานแบบ 2.5D Milling และในการทำงานจะอ้างอิงจากผิวและเส้นขอบของชิ้นงาน 3D เพื่อใช้ในการกำหนดขอบเขตในการสร้างทางเดินของ Tool

Drill Recognition

Drill Recognition คำสั่งนี้จะช่วยจัดการรูเจาะต่างๆ บนชิ้นงานโดยจะจัดกลุ่มตำแหน่งของรูเจาะขนาดและความลึกของรูเจาะเพื่อใช้งานกับ Drill Cycle ที่ต้องการ โดยในการใช้งานจะอ้างอิงรูต่างๆ ที่อยู่บนชิ้นงาน 3D โดย Model 3D ที่นำมาใช้งานจะเขียนจาก SOLIDWORKS หรือ Import มาจากโปรแกรม CAD อื่นๆ ก็สามารถใช้งานได้

Chamfer Recognition

Chamfer Recognition คำสั่งนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานสร้างทางเดิน Tool เดินกัด Chamfer โดยอัตโนมัติในตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงได้โดยจะอ้างอิงขอบเขตจากชิ้นงาน 3D Model รองรับการทำงานแบบ 2.5D Milling

ทั้งหมดนี้จะเป็นความสามารถเบื้องต้นของซอฟต์แวร์ SolidCAM ในส่วนของโมดูล SolidCAM 2.5D Milling โดยในการทำงานในส่วนนี้ผู้ใช้งานสามารถทำงานรวมกับ File Sketch DWG หรือทำงานร่วมกับ Model 3D ก็ได้โดยในตัวซอฟต์แวร์ SolidCAM จะมีคำสั่งต่างๆ ไว้ให้ผู้ใช้งานอย่างครบถ้วน

SolidCAM 2.5D Milling ร่วมกับ File Sketch DWG

ภาพการใช้งาน SolidCAM 2.5D Milling ร่วมกับ File Sketch DWG

 

SolidCAM 2.5D Milling ร่วมกับ Model 3D

ภาพการใช้งาน SolidCAM 2.5D Milling ร่วมกับ Model 3D
SolidCAM ทดลองใช้ฟรี

คลิกดาวน์โหลดฟรี!!

SOLIDCAM Subscription Service

SOLIDCAM Subscription Service


Photo of author
WRITTEN BY

Frozen Whale

ยังมีอีกหลายอย่างที่รอเราเข้าไปค้นหา สิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่ได้แปลว่าไม่มี อย่าหยุดที่จะก้าว แต่จงก้าวต่อไปในทุกๆ วินาที เรียนรู้และอัปเดตอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ