Article - SolidCAM, Article Mi, Articles

เสริมทัพอาวุธใหม่ให้เครื่องจักร CNC ทำงานซับซ้อนด้วย SolidCAM Mill-Turn

ในปัจจุบันนี้เครื่องจักรในการผลิตในอุตสาหกรรมมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองในเรื่องของเวลา และคุณภาพของชิ้นงานที่ผลิตออกมาให้คุณภาพสูง และยังรวมไปถึงการลดขั้นตอนในการผลิตให้น้อยลง ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการในอุตสาหกรรมการผลิต

เราจะพามาดูอีกหนึ่งเครื่องจักร CNC ในกลุ่มของเครื่องจักร CNC Mill-Turn ซึ่งในปัจจุบันได้รับความนิยมในการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นงานที่มีความซับซ้อน โดยตัวเครื่องจักรสามารถรองรับการทำงานได้สองรูปแบบ ทั้งงานกลึง และงานกัด ในเครื่องจักรเครื่องเดียว โดยวันนี้แครื่องจักรที่เราจะพามาดูกันจะเป็นเครื่อง CNC Mill-Turn จากค่าย DOOSAN รุ่น LYNX 2100LY

เครื่องจักร Mill-Turn DOOSAN รุ่น LYNX 2100LY

ภาพอุปกรณ์ด้านในเครื่องจักร

การที่จะดึงประสิทธิภาพของเครื่องจักร ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพนั้น สิ่งขาดไม่ได้ต้องนำ Software CAM เข้ามาช่วยเพิ่มความสามารถให้กับเครื่องจักร และโปรแกม SolidCAM มีเครื่องมือทั้งหมดให้กับผู้ใช้งาน

โดยในส่วนของ SolidCAM Mill-Turn มีเครื่องมือรองรับการทำงานในรูปแบบต่างๆ ของเครื่องจักรไว้อย่างครบถ้วน ในการทำงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทางเครื่องจักร DOOSAN และ SolidCAM ในการโชว์การทำงานของเครื่องจักร และซอฟต์แวร์ในงาน METALEX2019 การทำงานจะกำหนดเงื่อนไข ในการกลึงและกัดงานบน SolidCAM ในความสามารถของ SolidCAM Mill-Turn

ภาพการวาง Operation และการจำลองการกัดงานบน Machine Simulation

โดย SolidCAM Mill-Turn จะมีคำสั่งรองรับการทำงานตามความสามารถของเครื่องจักรไว้ให้อย่างครบถ้วน โดยความสามารถที่ใช้กับชิ้นงานตัวอย่างนี้เป็นเป็นในส่วนของ SolidCAM Turning และ SolidCAM 2.5D 4-Axis Milling

SolidCAM Turning เป็นความสามารถที่ช่วยให้ผู้ใช้งานกลึงชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ โดยมีเครื่องมือรอบรับสำหรับงานกลึงไว้อย่างครบถ้วน

ภาพเครื่องมือคำสั่ง SolidCAM Turning

ภาพการวาง Operation SolidCAM Turning และการจำลองงานกลึง

SolidCAM Milling เป็นความสามารถที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถกัดงานบนเครื่อง Mill-Turn ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยมีคำสั่งต่างๆ รองรับการทำงานของเครื่องจักร หรือตามความสามารถของเครื่องจักรที่สามารถจะทำได้ และในส่วนความสามารถที่ใช้นี้จะเป็นชุดคำสั่งของ SolidCAM 2.5D ใช้งานร่วมกับ SolidCAM 2.5D 4-Axis Index, SolidCAM 2.5D Wrapped 4-Axis, iMachining 2D 4-Axis Index

ภาพเครื่องมือคำสั่ง SolidCAM 2.5D Milling

ภาพการวาง Operation SolidCAM iMachining2D 4-Axis Index และการจำลองงานกัด

ภาพการวาง Operation SolidCAM iMachining2D 4-Axis Index และการจำลองงานกัด

ภาพการวาง Operation SolidCAM 2.5D Wrapped 4-Axis และการจำลองงานกัด

ส่วนต่อไปหลังจากกำหนดเงื่อนไข และขั้นตอนต่างๆ ลงบนชิ้นงานเสร็จสำหรับการใช้งานกับเครื่อง CNC Mill-Turn จากนั้นในส่วนของการตรวจสอบการทำงานให้ถูกต้องตามเงื่อนไขจะมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการทำงานกับเครื่องจักรที่มีความซับซ้อน

โดยในส่วนของ SolidCAM จะมีเครื่องมือที่ชื่อว่า Machine Simulation ให้กับผู้ใช้งานตรวจสอบความถูกต้องของการทำงานของเครื่องจักรว่ามีการทำงานหรือเคลื่อนที่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่ และมีการติดชนของอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องจักรหรือไม่ โปรแกรมจะแสดงรูปร่างของเครื่องจักรนั้น และการเคลื่อนที่ ที่เหมือนกับการทำงานจริงของเครื่องจักร ทำให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนการนำ G-Code ไปใช้งานกับเครื่องได้อย่างปลอดภัย โดยหลักการจำลองการทำงานของ Machine Simulation จะทำงานทียบกับการทำงานจริงตามตัวอย่างภาพด้านล่าง

ตัวอย่างภาพเปรียบเทียบ Machine Simulation กับการทำงานจริงของเครื่องจักร

รูปชิ้นงานที่ได้จากเครื่อง Mill-Turn

รูปบรรยากาศงาน METALEX 2019

ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างการความสามารถของ SolidCAM Mill-Turn ที่เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานกับเครื่องจักร CNC Mill-Turn DOOSAN LYNX 2100LY ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม : SolidCAM

ทดลองใช้ : SolidCAM 

ขอสาธิตการใช้งาน : SolidCAM

วิดีโอการทำงานจริงของเครื่องจักร DOOSAN LYNX 2100LY ที่ทำงานร่วมกับ SolidCAM Mill-Turn


Photo of author
WRITTEN BY

Frozen Whale

ยังมีอีกหลายอย่างที่รอเราเข้าไปค้นหา สิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่ได้แปลว่าไม่มี อย่าหยุดที่จะก้าว แต่จงก้าวต่อไปในทุกๆ วินาที เรียนรู้และอัปเดตอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ