My logo

  ปกติการแก้ไขวัตถุ Block ขั้นตอน คือ ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเข้าหมวดการ Edit ซึ่งก็จะเห็นแต่ Block นั้นๆ ทำให้เราไม่ทราบผลกระทบหาก Block มีการเปลี่ยนขนาด รูปทรง เช่นเดียวกันกับ XREF วัตถุ งานก่อสร้างหรือสถาปัตยกรรมนั้นใช้กันค่อนข้างบ่อย เพื่อประหยัดการใช้ทรัพยากรของเครื่อง เพราะ XREF นั้น คือ เรานำไฟล์เข้ามาลิงก์ วัตถุที่เราเขียนเพิ่มต่อจาก XREF จะแยกออกจากกันชัดเจน เช่นเดียวกันกับ Block หากเราเข้าแก้ไข XREF โดยเลือกดับเบิ้ลคลิก จะเข้าสู่หน้าการแก้ไขที่เห็นเฉพาะ XREF นั้นๆ บทความนี้ จะมีแนะนำ Trick ที่ช่วยให้การแก้ไขวัตถุ Block

Read more

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้