My logo

ธุรกิจแบบไร้ขีดจำกัดกับ 3D Virtual Solution “Virtual Event, Virtual Showroom, Virtual Tour, Virtual Industrial”  เทคโนโลยี Virtual Reality นับว่ามีบทบาทมากขึ้นในการใช้ชีวิตและการดำเนินธุรกิจ ยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ในหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบให้ต้องปรับตัว และเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ยิ่งในยุค Social Distancing ที่มีมาตรการในการใชีชีวิตร่วมกัน ทำให้บทบาทการดำเนินชีวิต และธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์  ปัจจุบันก็มีหลายบริษัทที่ปรับตัวให้สอดรับในการนำเสนอเพื่อตอบสนองลูกค้าและการทำงานแบบดิจิทัลในยุค New Normal มีการนำเสนอหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการทำ - Animation (อนิเมชั่น), 3D Animation - 3D [...]
ดร.อิสระ อัคราพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) หรือ APP ผู้จัดจำหน่ายโซลูชั่น ด้านการออกแบบอย่างครบวงจร ทั้งซอฟต์แวร์การออกแบบด้านอุตสาหกรรม และด้านสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง ตลอดจนเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ และการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ทาง APP ได้จัดงาน AppliCAD’s 3DExperience SOLIDWORKS Day 2022 ขึ้น ซึ่งเป็น Virtual Event อย่างเต็มรูปแบบ ถือว่าเป็นวิวัฒนาการของบริษัทสู่การให้บริการที่ครบวงจรและเป็นมืออาขีพ ซึ่งเราเรียกว่า AppliCAD [...]
© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้