Chat with us, powered by LiveChat

Menu

Article-ServiceDiMC

3D Interactive Presentation จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานของคุณได้อย่างไร  การทำ 3D Interactive Presentation ถือว่าเป็นอีกขั้นของการทำ Animation ที่จะช่วยเพิ่มความเข้าใจและการเห็นภาพรวมทั้งหมดของงานนั้นอย่างแท้จริง หลายครั้งที่นำงานไปเสนอเป้าหมาย แต่กลับไม่ได้รับการตอบรับ อาจมาจากหลายปัจจัย ทั้งในเรื่องของการสื่อสารที่ไม่เข้าใจตรงกัน มุมมองของภาพที่ไม่ชัดเจน รวมถึงเป้าหมายไม่เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการนำเสนอ หรือไม่ประทับใจ ทีมงานเราได้มีเครื่องมือช่วยในการนำเสนองาน ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณให้เป็นที่จดจำและประทับใจมากขึ้น

Read more

การสื่อสารที่ดีด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ จะทำให้ก่อเกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผล ทำให้ผู้ที่เป็นเป้าหมาย เช่น ลูกค้า เข้าใจในสื่อของเราอย่างถูกต้องในเวลาอันสั้น ยิ่งถ้าการสื่อสารของเราเพิ่มภาพที่เสมือนจริงได้ โดยไม่ต้องรอการทำตัว Prototype ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรือแม้กระทั่งการใส่แสง เงาเข้าไปในงานที่เราจะทำนำเสนอ การสื่อสารแบบนี้จะทำให้เป้าหมายและผู้รับสารของเราจะได้ความรู้สึกเสมือนจริง พร้อมกับเห็น Concept การทำงานของผลิตภัณฑ์เราไปในขณะเดียวกัน การนำเสนอด้วยการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าและยอดขายขององค์กร ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวิธีการนำเสนอขายด้วยการสื่อสารที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นต่อหน้าลูกค้า และสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จในการขาย

Read more

การสื่อสารที่ดีช่วยให้งานหรือผลลัพธ์ของงานดียิ่งขึ้น เนื้อหาที่ต้องการสื่อสารกับผู้ที่เป็นเป้าหมาย ควรถูกสื่อออกไปอย่างครบถ้วน และสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน แต่ปัญหาของการสื่อสารที่ดีนั้นก็คือ เครื่องมือในการสื่อสาร ยกตัวอย่างเช่น หากเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมา และต้องการสื่อให้พนักงานขายหรือคนในองค์กรเข้าใจวิธีการทำงานของตัวผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้ได้ไว เพื่อนำไปสู่การขาย ซึ่งความเข้าใจที่ส่งผลต่อการตอบรับ และตอบสนองมากที่สุดคือ ภาพเคลื่อนไหว หรือที่เรียกว่า “Animation”  การทำสื่อที่เป็น Animation จะช่วยให้เห็นวิธีการทำงานของตัวผลิตภัณฑ์ ยกตัวอย่าง Concept

Read more

ความสำเร็จในการขายเป็นสิ่งที่ไม่ได้มาโดยง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่จะทำให้เกิดขึ้น ด้วยโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน การขายเองก็จำต้องมีการปรับเปลี่ยนในเข้ากับยุคสมัยเพื่อให้ไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งต้องเข้าใจง่าย ฉับไว และไร้พรมแดน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และการสื่อสาร ล้วนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของลูกค้าทั้งสิ้น ไม่ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจไหน หรืออุตสาหกรรมใดก็ตาม การพัฒนาทางเทคโนโลยีทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึ้น นักการตลาด และนักขายที่ดีจำเป็นต้องปรับตัวอยู่เสมอ เพื่อให้ทันกับแนวโน้มของตลาด ทันกับความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า นักการตลาด และนักขายหลายคนไม่ประสบความสำเร็จ [...]

Menu