Chat with us, powered by LiveChat

Menu

Ganit Goldstein ร่วมมือกับ Stratasys ออกคอลเลคชั่นใหม่ เครื่องประดับและรองเท้าพิมพ์ 3 มิติ เมื่อพูดถึงเรื่องงานการออกแบบชิ้นงานต้นแบบ ไม่ว่าจะอุสาหกรรมแบบไหนก็ตาม นักออกแบบ หรือ ดีไซด์เนอร์ ส่วนใหญ่ ล้วนแต่ต้องการที่จะได้แบบหรือชิ้นงานที่ตนเองได้ออกแบบไว้ เมื่อเข้าสู่กระบวนการทำต้นแบบแล้วสามารถได้ชิ้นงานออกมาเร็วที่สุดและมีลักษณะรูปร่าง วัสดุ สี ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ตรงตามที่นักออกแบบต้องการ

Read more

Stratasys J750 เป็นเครื่องแรกในโลกที่ได้นำเทคโนโลยีของ Pantone  มาผนวกเข้ากับ 3D Printer สามารถปริ้นท์ชิ้นงานออกมาด้วยวัสดุเรซิ่นแบบมีสี และได้รับการรองรับจาก Pantone สามารถปริ้นท์สีออกมาได้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด เพราะในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ ย่อมได้รับอิทธิพลในเรื่องสีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น Stratasys J750 จึงเข้ามาช่วยตอบโจทย์การทำงานให้ง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในวิดีโอนี้นะคะ หรือถ้าหากสนใจรายละเอียดของ

Read more

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นการออกแบบงานต้นแบบที่ดีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมหรือนักออกแบบที่ต้องการงานต้นแบบที่มีความเหมือนจริงได้สีตรงตามความต้องการ และได้มาตรฐาน มีกระบวนการการทำงานที่ง่าย ซึ่งทำให้เทคโนโลยีที่จะเข้ามาตอบสนองความต้องการนี้ได้เป็นเทคโนโลยี 3D Printer  หรือการพิมพ์ชิ้นงานสามมิติ โดยทาง Stratasys บริษัทชั้นนำทางด้านเทคโนโลยี 3D Printer ได้มีการพัฒนาเครื่องพิมพ์สามมิติ รุ่น Stratasys J750 และ Stratasys J735 ที่สามารถพิมพ์ชิ้นงานสีที่ใกล้เคียงสีจริง

Read more

Stratasys และ Google Art and Culture ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ Open Heritage ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ เพื่อสำรวจสิ่งประดิษฐ์ทางโบราณวัตถุและโบราณสถาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ และความน่าตื่นตาตื่นใจให้กับผู้คนที่สนใจได้เห็นกันในพิพิธภัณฑ์ หรือศูนย์การวิจัยต่างๆ ซึ่งชิ้นส่วนทางโบราณสถานถูกพิมพ์ด้วยเทคโนโลยี Poly Jet – Stratasys J750

Read more

Menu