My logo

สปริงถือว่าเป็นชิ้นส่วนทางกลประเภทหนึ่งที่เราคุ้นเคยและพบเห็นกันได้ในการดำเนินชีวิตประจำวันยกตัวอย่าง เช่น ในปากกา สปริงจะช่วยให้หัวปากกาคืนกลับตำแหน่งเดิม ในรถยนต์สปริงของช่วงล่างทำงานร่วมกับ Shock Absorbor ในการลดการสั่นสะเทือน หรือสปริงวาล์วที่ใช้ในการเปิดปิดวาล์วไอดี-ไอเสีย ของเครื่องยนต์เป็นต้น สปริงส่วนใหญ่ที่เราพบเห็นกันโดยทั่วๆ ไปมักจะเป็นแบบที่มีค่าสัมประสิทธิ์ของสปริงแบบคงที่ (Linear Rate Spring) แต่ก็มีสปริงในแบบที่มีค่าสัมประสิทธิ์ของสปริงไม่คงที่ด้วยเช่นกัน มีคำถามว่าความเค้นและอายุการใช้งานของขดลวดสปริง (Stress and Fatigue Coil Spring) ดูอย่างไร ตัวอย่างที่จะนำเสนอเป็นการวิเคราะห์ความเค้นที่เกิดขึ้นกับขดลวดสปริงแบบ Linear rate และเพื่อตรวจสอบว่าผลซิมูเลชั่นที่ได้ว่ามีความแม่นยำหรือไม่ เราจะทำการเปรียบเทียบค่าความเค้นที่คำนวณได้จากทฤษฎีของสปริงกับผลการคำนวณที่ได้จากซิมูเลชั่นให้ดูว่าแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด หลังจากนั้นจึงค่อยพิจารณาเรื่องของอายุการใช้งานของสปริง ข้อมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/2LThQ9W สนใจอ่านฉบับเต็ม ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฟรี!!!  Please fill this [...]

ปกติแล้วการทำ Balancing จะทำกับชิ้นส่วนของเครื่องจักรที่มีการหมุน เช่น เพลาข้อเหวี่ยว, เพลาขับต่างๆ, ใบพัดลม, ใบจักร, ชุดโรเตอร์ของเครื่องยนต์กังหันแก๊ส หรือแม้แต่ล้อรถยนต์ ซึ่งถ้าขนาดของความเร็วรอบในการใช้งานไม่สูงก็มักจะไม่พบปัญหาในการใช้งานทั้งนี้ เนื่องจากขนาดของ Unbalanced Force ที่น้อยมาก แต่ถ้าความเร็วรอบในการใช้งานสูงก็จะเกิดปัญหาเรื่องของการสั่นสะเทือนขึ้นส่งผลให้ชิ้นส่วนต่างๆ มีอายุการใช้งานที่สั้นลงกว่าปกติ จนสุดท้ายชิ้นส่วนหรือเครื่องจักรได้รับความเสียหายตามมา ปัญหาเรื่องของ Unbalanced อาจมีสาเหตุเกิดจาก การออกแบบที่ไม่ได้คำนึงถึงปัญหานี้ตั้งแต่แรก ปัญหาจากการผลิต เช่น เกิดโพรงหดตัวภายในชิ้นงาน, การควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต เป็นต้น ปัญหาจากระหว่างการใช้งาน เช่น ใบพัดได้รับความเสียหายบางส่วน รูปที่ 1 (a) ตัวอย่างปัญหา Unbalanced อันเนื่องมาจากโพรงหดตัวในชิ้นงาน (b) กรณีที่ชิ้นงานไม่มีปัญหาเรื่องโพรงหดตัว Unbalanced Force

Read more

คำๆ นี้อาจจะไม่เป็นที่คุ้นเคยกันมากนักสำหรับท่านที่ทำงานวิเคราะห์ในแบบที่เป็นปัญหาปกติทั่วไป แต่ถ้าเป็น Isotropic Material อาจจะคุ้นๆ กันบ้างอย่าง “linear Elastic Isotropic” ดังนั้นจะขออธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง Isotropic และ Anisotropic Material รวมถึงการเลือกใช้งานแบบจำลองของวัสดุทั้งสองประเภท ในการ วิเคราะห์ค่าความหนาชิ้นงาน 1. Isotropic Material วัสดุประเภทนี้คุณสมบัติของวัสดุไม่ว่าจะเป็นทั้ง ทางกล, ทางความร้อน, ทางไฟฟ้า ฯลฯ จะเหมือนกันทุกทิศทาง โดยทั่วไปวัสดุที่เป็น โลหะ (โดยเฉพาะที่เป็น Bulk) และ แก้ว จะเป็นวัสดุประเภท Isotropic ในงานวิเคราะห์ปกติก็จะถูกกำหนดให้เป็นวัสดุประเภทนี้อยู่แล้ว 2. Anisotropic Material วัสดุประเภทนี้จะมีคุณสมบัติในแต่ละทิศทางที่ไม่เหมือนกัน

Read more

การวิเคราะห์ Thermal Cycle ของแม่พิมพ์ในงาน HPDC เพื่อดูรูปแบบการกระจายอุณหภูมิของแม่พิมพ์ และ ดูว่า Cycle ที่เท่าไหร่ อุณหภูมิของแม่พิมพ์จะเข้าสู่ Steady State ในกระบวนการหล่อแบบแรงดันสูงจะมีลักษณะการผลิต หรือการทำงานแบบเป็นรอบ (ไซเคิ้ล:Cycle) ซึ่งในช่วงเริ่มต้นของการผลิตนั้นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของแม่พิมพ์ จะยังไม่นิ่งอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของแม่พิมพ์จะมีรูปแบบที่ซ้ำกันในแต่ละไซเคิ้ล ซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นการทำงานที่อยู่ในสภาวะ Steady State ก็ได้ (ไม่ได้บอกว่าได้งานดีนะครับมันคนละเรื่องกัน) โดยระยะเวลาที่อุณหภูมิของแม่พิมพ์เข้าสู่สภาวะดังกล่าวก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการผลิต เช่น อุณหภูมิน้ำโลหะที่ฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์, อุณหภูมิเริ่มต้นของแม่พิมพ์, เงื่อนไขการเปิด-ปิด และอุณหภูมิของสารหล่อเย็น เป็นต้น โดยบทความนี้จะเสนอแนวทางของ การวิเคราะห์ Thermal Cycle ของแม่พิมพ์ในงาน HPDC เพื่อดูรูปแบบการกระจายอุณหภูมิของแม่พิมพ์ และ ดูว่า [...]
  การคำนวณการถ่วงสมดุล (Balancing) ปกติแล้วการทำ การคำนวณการถ่วงสมดุล Balancing จะทำกับชิ้นส่วนของเครื่องจักรที่มีการหมุน เช่น เพลาข้อเหวี่ยว, เพลาขับต่างๆ, ใบพัดลม, ใบจักร, ชุดโรเตอร์ของเครื่องยนต์กังหันแก๊ส หรือแม้แต่ล้อรถยนต์ ซึ่งถ้าขนาดของความเร็วรอบในการใช้งานไม่สูงก็มักจะไม่พบปัญหาในการใช้งานทั้งนี้ เนื่องจากขนาดของ Unbalanced Force ที่น้อยมาก แต่ถ้าความเร็วรอบในการใช้งานสูงก็จะเกิดปัญหาเรื่องของการสั่นสะเทือนขึ้นส่งผลให้ชิ้นส่วนต่างๆ มีอายุการใช้งานที่สั้นลงกว่าปกติ จนสุดท้ายชิ้นส่วนหรือเครื่องจักรได้รับความเสียหายตามมา ปัญหาเรื่องของ Unbalanced อาจมีสาเหตุเกิดจาก 1. การออกแบบที่ไม่ได้คำนึงถึงปัญหานี้ตั้งแต่แรก 2. ปัญหาจากการผลิต เช่น เกิดโพรงหดตัวภายในชิ้นงาน, การควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิต เป็นต้น 3. ปัญหาจากระหว่างการใช้งาน เช่น ใบพัดได้รับความเสียหายบางส่วน รูปที่ 1 (a) [...]
บทความนี้เอาใจคนใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ FEA และ CFD ของ SOLIDWORKS เนื่องจากมีคำถามจากลูกเพจเรื่องการถ่ายเทความร้อนใน SOLIDWORKS Simulation (Thermal) กับ SOLIDWORKS Flow Simulation ใช้ต่างกันอย่างไร และแบบไหนเหมาะกับงานของคุณ เลือกการวิเคราะห์แบบไหน ที่ใช่สำหรับงานของคุณ คิดว่าหลายท่านคงมีข้อสงสัยว่าโมดูล Thermal ที่มีอยู่ในแพ็กเกจ SOLIDWORKS Simulation Professional ซึ่งเอาไว้สำหรับวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อน มีความเหมือนหรือความต่างกับการวิเคราะห์โดยใช้ SOLIDWORKS Flow Simulation อย่างไร แน่นอนว่าทั้งสองการวิเคราะห์นี้สามารถวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนได้ทั้งสามลักษณะ คือ การนำ, การพา และการแผ่รังสีความร้อน แต่ในส่วนของการพาความร้อน ซึ่งต้องอาศัยของไหลเป็นตัวกลาง  SOLIDWORKS Simulation (Thermal) [...]
วิเคราะห์สภาวะสบาย ภายในห้องปรับอากาศช่วยให้อุณหภูมิทั่วทั้งห้อง ใน White Paper ฉบับนี้ จะมาแนะนำวิธีการ วิเคราะห์สภาวะสบาย ภายในห้องปรับอากาศ ความสบายอย่างไร อะไรบ้างที่เป็นปัจจัย และมีผลกระทบบ้าง (สนใจอ่านฉบับเต็ม ลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF ฟรี!!! ด้านล่าง) ประเทศไทยของเรามีฤดูร้อน และร้อนมากทำให้เครื่องปรับอากาศเป็นส่วนจำเป็นของทุกบ้านแล้วในโอกาสนี้จะขอคุยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปรับอากาศเสียหน่อย โดยปกติแล้วคนส่วนใหญ่มักจะบอกว่าอุณหภูมิในห้องปรับอากาศยิ่งเย็นยิ่งดีรู้สึกสบาย ซึ่งมันอาจจะเป็นจริงในช่วงแรกที่เราเริ่มเข้ามาในห้องที่มีการปรับอากาศ แต่พออยู่ไปซักระยะหนึ่งก็จะรู้สึกหนาวขึ้นมา หรือบางครั้งอุณหภูมิในห้องนั้นเย็นอยู่แล้ว แต่เรากลับยังรู้สึกไม่สบายตัว             นอกจากนี้เรามักจะได้ยินคำว่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่อยู่ ควรอยู่ในช่วงของความสบาย (Comfort Zone) โดยอุณหภูมิ คือ 25 องศา และความชื้นสัมพัทธ์ที่ว่า 50% ถึงจะดี บ้างก็แนะนำว่าให้ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 27 องศา แล้วเปิดพัดลมช่วยเพื่อเป็นการประหยัดค่าไฟ [...]

การวิเคราะห์ความแข็งแรง (SOLIDWORK Simulation) ของโครงสร้างแบบที่ทำกันโดยทั่วไป เรามักจะรู้ขนาดของโหลด (แรง, ความดัน หรือ โมเมนต์ ฯลฯ) ซึ่งอาจจะกำหนดโดยสเปคว่ามีขนาดเท่าไหร่ แต่ในขณะเดียวกันโหลดในบางประเภทอาจต้องอาศัยการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น โหลดอันเนื่องมาจากลม แล้วนำค่าที่ได้นี้ไปกำหนดในงานซิมฯ ตัวอย่างที่จะอธิบายในลำดับต่อไปจะเป็นการประเมินโหลดอันเนื่องมาจากลมใน 2 วิธีด้วยกัน คือ 1.ประเมินหาโหลดจากทฤษฎีแล้วนำไปใส่ใน SOLIDWORK Simulation 2.ทำการจำลองการไหลของลมที่ไหลผ่านโครงสร้างก่อนเป็นอันดับแรกด้วย SOLIDWORKS Flow Simulation จากนั้นนำผลของความดันที่กระทำกับตัวโครงสร้างไปวิเคราะห์ความแข็งแรงด้วย SOLIDWORK Simulation  1. ประเมินหาโหลดจากทฤษฎี          วิธีนี้แน่นอนว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องมี SOLIDWORKS Flow Simulation เหมาะสำหรับทุกท่านที่มีแค่ SOLIDWORKS Simulation แต่ก็ใช้กับงานที่มีรูปร่างง่ายๆ

Read more

การออกแบบงาน Automation Design ในการทำงานเราจะพบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มากมาย ในการออกแบบงาน Automation Design ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกก่อนนำไปสู่การผลิต ในขั้นตอนนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะออกแบบมาอย่างไร ผลการผลิตก็จะออกมาเป็นเช่นนั้น และเพื่อให้การออกแบบของคุณง่าย สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น ในวิดีโอนี้จะมาแชร์วิธีการทำงานแบบยุค Industry 4.0 ที่จะช่วยให้งานของคุณจบแบบ Smart   ปัญหาหลักๆ ในงาน Design ออกแบบแล้วช้า ออกแบบแล้ว Error ผลิตได้บ้างไม่ได้บ้าง ส่งให้เสียทั้งเวลาและต้นทุน เรามาดูแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้ออกแบบให้ทันกับยุค Industry 4.0 Design : ออกแบบอย่างไรให้เร็ว Quick Assembly : ประกอบงานใน

Read more

  คำนวณผลกระทบวิเคราะห์แรงลมอาคาร ประเทศไทยตอนนี้มีคอนโดเกิดใหม่มากมาย โดยเฉพาะในกรุงเทพที่มีคอนโดขึ้นตามแนวรถไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้างกันอยู่ แต่รู้หรือไม่ว่าการคอนโดหรืออาคารสูงที่เกิดขึ้นนั้นจะมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อบริเวณบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งผู้ทำโครงการจะต้องวิเคราะห์ผลกระทบเหล่านี้ และนำเสนอเพื่อชี้แจงว่าอาคารสูงที่จะสร้างนั้นมีผลกระทบอยู่ในขอบเขตที่ยอมรับได้ หรือมีวิธีแก้ไขผลกระทบนั้นอย่างไรบ้าง ซึ่งในบทความนี้จะขอกล่าวถึงเรื่องของความเร็วลมที่จะเปลี่ยนไปเมื่อมีอาคารสูงเกิดขึ้นนั่นเอง การทดสอบเพื่อหาแรงลมที่อาจจะเปลี่ยนไปของบริเวณรอบข้างอาคารสูงสามารถทำได้โดยใช้แบบจำลองแล้วนำเข้าไปทดสอบในอุโมงค์ลม การทำแบบจำลองที่ขนาดเล็กกว่าความเป็นจริงจะต้องมีการคำนวณความเร็วลมในการทดสอบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงกับความเป็นจริงของชิ้นงานขนาดจริงด้วย นอกจากเรื่องความเร็วลมแล้ว  การวิเคราะห์ความเร็วลมที่จุดต่างๆ ก็จะต้องติดเครื่องมือวัดไว้  หรือถ้าต้องการให้มองเห็นลักษณะการไหลก็จำเป็นต้องพ่นควันเพื่อให้มองเห็นกระแสอากาศได้ อีกวิธีหนึ่งในการวิเคราะห์แรงลม คือ ใช้โปรแกรมสำหรับวิเคราะห์งานด้าน CFD (Computational Fluid Dynamic) สามารถเขียนโมเดลของอาคารสูงที่เป็นขนาดจริงได้ (ไม่ต้องย่อขนาดแล้วมาคำนวณหาความเร็วลมที่จะต้องใช้ในการทดสอบใหม่)  และสามารถแสดงผลลัพธ์เป็นเฉดสีหรือวัดค่าที่ต้องการได้ทุกตำแหน่งอีกด้วย การวิเคราะห์ความเร็วลมเขียนโมเดลเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความเร็วลมระหว่างก่อนและหลังมีอาคารสูง สำหรับโปรแกรมที่จะใช้ในบทความนี้ คือ SolidWorks Flow Simulation สามารถวาดโมเดลที่เป็น Part ได้ขนาดใหญ่ที่สุด คือ 1 ลูกบาศก์กิโลเมตร หรือวาดเป็นงาน Assembly ได้ถึง

Read more

© สงวนลิขสิทธิ์ 2563 : บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล   |   นโยบายการใช้คุกกี้